KM Erna Törmälehdon väitöstutkimus "Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina" tarkastetaan 10.12.2021 klo 12

Erna Törmälehdon väitöstutkimus Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Porin yksikössä perjantaina 10.12.2021 klo 12 alkaen Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125.

Lapsen äänen kuulemisen tärkeys on universaalisesti tunnistettu, mutta silti sosiaalityön käytännöissä turvaudutaan usein toisen käden tietoon lasten asioissa. Toisen käden tiedon antajat ovat useimmiten lasten vanhempia ja opettajia. KM Erna Törmälehto tutki, kuulevatko lasten arkea jakavat aikuiset lasten äänen tarkastelemalla, mitä lasten tunnetiloja vanhemmat ja opettajat tunnistavat ja mitä heiltä jää tunnistamatta. Erna Törmälehto havaitsi, että niin vanhemmilta kuin opettajiltakin jäi lasten tunnetiloja tunnistamatta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa täältä. (ks. myös väitöstiedote).

Erna Törmälehdon sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Porin yksikössä perjantaina 10.12.2021 klo 12 alkaen Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125. Vastaväittäjänä toimii emeritaprofessori Pirjo Pölkki Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii tenure track -professori Katja Kuusisto Tampereen yliopistosta.

Väitöstilaisuutta voi seurata myös etäyhteyden kautta. Linkki julkaistaan myöhemmin.