TreAdd-tutkimusryhmä hakee tutkimusavustajaa ajalle 1.10.2022-31.12.2023

TreAdd-tutkimusryhmä etsii tutkimusavustajaa.

Tutkimusavustajan tehtävät liittyvät Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan hankkeeseen, jossa tutkitaan asiakassegmentaatiota päihteitä ongelmallisesti käyttävien palveluissa ja näiden toimien vaikuttavuutta. Tehtävä sijoittuu sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteydessä toimivaan TreAdd-tutkimusryhmään (Research Group on Treatment and Addiction). Pääosin sosiaalityön tutkijoista koostuvan TreAdd-tutkimusryhmän fokuksessa ovat riippuvuudet, niiden hoito ja hoidon vaikuttavuus. Metodisesti ryhmä kiinnittyy sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen ja sen metodologista lähestymistapaa voidaan pitää eklektisenä, jossa erilaisilla menetelmillä on sijansa jopa saman yksittäisen tutkimuksen sisällä. Työskentely tutkimusryhmässä tarjoaa näköalapaikan riippuvuuksiin ja niiden hoitoon liittyvään tutkimukseen ja mahdollisuuden integroitua suomalaisen päihdehoidon tutkimuksen keskiössä toimivaan tutkimusryhmään sosiaalityössä ja yhteiskuntatieteissä laajemmin.

Lue lisää tarjolla olevasta tehtävästä täältä ja tee hakemus 5.9.2022 mennessä.

Odotamme kovasti tapaamistasi!