UX-LAB: About us

Toiminnan esittely

Käytettävyyslaboratorio perustettiin Tampereen yliopistoon syksyllä 1994. Nykyisin se toimii osana Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta tutkivaa Tampere Unit for Computer-Human Interaction -tutkimusryhmää.

Asiantuntijamme

Käytettävyyslaboratorion toimintaan osallistuvat omien erityisosaamisealueidensa puitteissa lähes kaikki TAUCHI-tutkimusryhmän tutkijat ja opettajat. Asiantuntijamme ovat vuorovaikutteisen teknologian tutkimuksen ammattilaisia. Joukkoon mahtuu niin tietojenkäsittelyn, psykologian kuin kasvatustieteen ja markkinoinninkin osaajia.

Laboratoriotilat ja laitteet

Käytettävyyslaboratoriomme toiminta on laajentunut jatkuvasti toimeksiantojen määrän sekä opiskelijoiden kiinnostuksen lisääntyessä. Laboratoriotiloissa tehtävän testauksen lisäksi asiantuntijamme toimivat tarvittaessa myös asiakkaan tiloissa. Molemmat laboratoriotilamme koostuvat ajanmukaisesti varustellusta testitilasta ja valvomosta.

Testitilan ja valvomon erottaa peililasi, joten tarvittaessa valvomon puolella testejä seuraamassa voi olla useampia henkilöitä ilman, että testi häiriintyy. Tilojen suunnittelussa on pyritty viihtyvyyteen, jotta koehenkilöt kokisivat olonsa mahdollisimman miellyttäväksi ja rentoutuneeksi.

Käytettävyystestien yhteydessä koekäyttäjien toiminnot testattavan järjestelmän parissa tallennetaan kaappaamalla tietokoneen näytön kuva sekä usein videokuvaa käyttäjän kasvoista videonauhalle.

Käyttäjän katseen paikasta näytöllä saadaan tietoa katseenseurantalaitteiston avulla, jonka tuottama informaatio lisätään videokuvaan. Laboratoriossa on tällä hetkellä käytössä useampia nykyaikaisia katseenseurantalaitteistoja.

Käytössämme on myös digitaalinen nauhoitusjärjestelmä, jonka avulla käytettävyystestit voidaan tallentaa suoraan tietokoneelle muodossa parhaalla mahdollisella tarkkuudella. Laitteisto mahdollistaa myös mobiililaitteiden, kuten matkapuhelinten ja PDA-laitteiden testaamisen.