UX-LAB: Services

Käytettävyyslaboratorion palvelut

Haluamme perehtyä asiakkaidemme tarpeisiin perusteellisesti, jotta voimme räätälöidä kullekin asiakkaalle sopivan palvelupaketin. Valittavana on monia eri tapoja tutkia ja kehittää tuotteiden käytettävyyttä. Keskeisessä asemassa ovat käyttäjäkeskeisen suunnittelun (user-centered design) menetelmät ja teknologiat.

Jotta käytettävyydestä saataisiin optimaalinen hyöty yritykselle, käytettävyys kannattaa huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuotekehitysprosessia. Tuotteen käytettävyyttä onkin mahdollista tutkia korkean tason prototyyppien avulla (esim. paperiprototyyppi) tai testaamalla ja arvioimalla valmista tuotetta.

Suunnittelupalvelut

Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme heidän tarpeidensa mukaan rakennettuja suunnittelukokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen käytämme viimeisimpiä käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä.

Palvelukokonaisuus voi keskittyä jonkin tuotteen keskeisen ominaisuuden, esimerkiksi www-sivuston hakupalvelun parantamiseen tai kokonaan uuden tuotteen toiminnallisuuden, käyttöliittymän ja käytettävyyden määritykseen, suunnitteluun ja arviointiin.

Suunnittelussa käytämme yleisesti mm. seuraavia menetelmiä:

  • Tilannetutkimukset
  • Tehtäväanalyysi
  • Paperiprototyypit
  • Nopea prototypointi
  • Heuristinen arviointi

Testaus- ja arviointipalvelut

Tuotteiden hyvä käytettävyys on keskeinen osa niiden käyttökelpoisuutta. Käytettävyydellä on merkittävä vaikutus tuotteiden hyväksyttävyyteen, helppokäyttöisyyteen ja tehokkuuteen.

Valikoimaamme kuuluu erilaisia testaus- ja arviointimenetelmiä, joita voidaan soveltaa tuotteiden käytettävyyden tutkimiseen tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. Uutena, innovatiivisena menetelmänä sovellamme silmänliikkeiden seurantaa, jolla saadaan tietoa käyttäjien mielenkiinnon kohdistumisesta käyttötilanteen aikana.

Arvioinneissa käytämme seuraavia menetelmiä:

  • Kysely- ja haastattelututkimukset
  • Käytettävyystestaus
  • Heuristinen arviointi
  • Silmänliikkeiden seuranta

Koulutuspalvelut

Käytettävyyslaboratorio tarjoaa monipuolisia koulutuspalveluja käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmien alueelta. Koulutuksesta vastaavat ammattitaitoiset TAUCHI-tutkimusyksikön tutkijat ja opettajat, joilla on pitkä kokemus menetelmien soveltamisesta käytännön asiakastoimeksiannoissa.

Valikoimastamme löytyy valmiita koulutuspaketteja seuraavilta osa-alueilta:

Käytettävyys ja käyttäjäkokemus
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Käyttöliittymäsuunnittelu
Käytettävyyden arviointi- ja testausmenetelmät

Järjestämme tarvittaessa koulutuksia myös muista käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmistä ja aiheista.