Usability laboratory

Tampereen yliopiston käytettävyyslaboratorio

Tietoteknologisten laitteiden, kuten tietokoneiden, matkapuhelinten ja erilaisten kuluttaja-elektroniikan laitteiden, käytön tulisi olla helppoa, tuottavaa ja miellyttävää. Liian usein käyttäjät kuitenkin joutuvat taistelemaan laitteiden vaikeakäyttöisyyden kanssa. Työt sujuvat teknologiasta huolimatta — eivät sen ansiosta.

Tampereen yliopiston käytettävyyslaboratorio tarjoaa suunnittelu- ja arviointipalveluja, joiden avulla tietoteknisten tuotteiden ja järjestelmien käytettävyyttä voidaan parantaa. Tarjoamme lisäksi koulutuspalveluja, joilla pyrimme lisäämään käytettävyystietoutta ja -osaamista yrityksissä ja yhteiskunnan eri alueilla.

Tutkimusten mukaan käytettävyyden huomioiminen ohjelmistojen ja oheislaitteiden suunnittelussa tuottaa lisäarvoa sekä valmistajalle että loppukäyttäjälle. Hyvä ja systemaattinen käytettävyyssuunnittelu auttaa vähentämään tuotekehitys- ja koulutuskustannuksia. Lisääntyneen helppokäyttöisyyden ja käytön miellyttävyyden ansiosta käyttäjät pystyvät työskentelemään tehokkaammin ja tuottavammin.