UX-LAB: AffectoGenimap Oyj

AffectoGenimap Oyj

Haastateltavana on tuotekehityspäälikkö Janne Honkonen AffectoGenimap Oyj:stä.

AffectoGenimap toimittaa asiakaskohtaisia operatiivisiin järjestelmiin integroituja tietotekniikkaratkaisuja suurille ja keskisuurille yrityksille ja julkissektorin organisaatioille.

Se on liiketoimintatiedon hallinta-, paikkatieto- ja dokumenttien- ja asianhallinnan ratkaisujen markkinajohtaja Suomessa.

Milloin ja miksi yhteistyö alkoi?

Jo tuotekehitysprojektimme suunnitteluvaiheessa oli selvää, että ohjelmiston käytettävyys tulee olemaan yksi projektin tärkeimmistä kehityskohteista. Laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi päätimme hakea yhteistyökumppaniksi käytettävyysasioihin keskittyneen tutkimuslaitoksen. Kartoitimme eri vaihtoehtoja ja Tampereen yliopiston käytettävyyslaboratorio onnistui vakuuttamaan meidän osaamisellaan.

Varsinainen yhteistyö alkoi tammikuussa 2005, kun ohjelmiston määrittely oli saatu siihen pisteeseen, että odotettu lopputulos alkoi hahmottua. Tampereen yliopiston asiantuntijat tutustuivat tuottamaamme materiaaliin ja tuottivat ehdotuksen sekä käyttöliittymän rakenteesta että muista käytettävyyteen vaikuttavista ratkaisuista.

Millaisia käytettävyyslaboratorion palveluja olette hyödyntäneet?

Käytettävyyslaboratorion palveluista olemme hyödyntäneet sekä konsultointia että käytettävyystestauspalvelua. Konsultointi jakaantui käyttöliittymän suunnitteluun sekä ohjelmistojen prototyyppien kommentointiin. Lisäksi Tampereen yliopiston käytettävyyslaboratorio järjesti käytettävyystestitilaisuudet, joihin osallistui ohjelmiston potentiaalisia käyttäjiä.

Miten työskentely sujuu?

Yhteistyö käytettävyyslaboratorion kanssa sujui mainiosti. Laboratorion henkilökunta toimi erittäin joustavasti, vaikka kehitystyön aikataulut hieman elivät projektin aikana.

Itse käytettävyystesteistä saimme arvokasta palautetta niin ohjelmiston toiminnallisuuden kuin mm. käytetyn termistön osalta. Lisäksi saimme joukon ideoita, joita voimme toteuttaa ohjelmiston seuraavissa versioissa.

Miksi käytettävyys kannattaa huomioida ohjelmistoja suunniteltaessa?

Ohjelmistoille on valitettavan tyypillistä, että toimintojen monipuolistuessa niiden käyttö vaikeutuu. Tyypillinen tekstinkäsittelyohjelmiston käyttäjäkin käyttää vain murto-osaa ohjelmiston ominaisuuksista, koska toiminnot hukkuvat omaan paljouteensa.

Etenkin ohjelmistoissa, joita käyttäjä käyttää useita tunteja päivässä, käytettävyys nousee erittäin tärkeään rooliin. Ohjelmiston tulee mahdollistaa tehokas työskentely – ilman esim. monimutkaisten valikkorakenteiden opettelua. Lisäksi ohjelmiston tulee olla sekä selkeä aloitteville käyttäjille että tarjota kokeneemmille käyttäjille riittävästi tapoja tehostaa omaa työtään. Ilman huolellista käytettävyyssuunnittelua näihin tavoitteisiin harvoin päästään.

Miksi yrityksenne halusi mukaan käytettävyyslaboratorion asiantuntijat?

Liian usein käyttöliittymien suunnittelu on puhdasta insinööritiedettä, jossa loppukäyttäjä on välttämätön paha, joka ei ymmärrä insinöörin hienoimpia luomuksia. Halusimme poiketa joukosta ja tarjota asiakkaillemme ohjelmiston, joka on oikeasti suunniteltu heitä varten. Varmistaaksemme tämän tavoitteen toteutumisen, päätimme ottaa mukaan projektiin alan asiantuntijoita. Lisäksi uskomme yhdessä käytettävyyden ammattilaisten kanssa suunnitellun ohjelmiston olevan meille jatkossa kilpailuvaltti.