UX-LAB: Alma Media Interactive Oy NWS

Alma Media Interactive Oy NWS

Haastateltavana on Tero Lehtimäki, tuotepäällikkö Alma Media Interactive Oy NWS:stä.

Alma Media Interactive Oy NWS -yksikköön on keskitetty Alma Media -konsernin interaktiivisen median toimintojen tekniset palvelut.

NWS vastaa interaktiivisen median tekniikan kehittämisestä sekä palvelujen käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä järjestelmistä kehittäen ja ylläpitäen eri verkkopalvelujen infrastruktuuria.

Milloin ja miksi yhteistyö alkoi?

Ensimmäinen käytettävyysarviointi tehtiin Tampereen yliopiston kanssa vuonna 1998 Etuovi.com:n edeltäjän Dime.net:n osalta. Sen jälkeen ollemme Käytettävyyslaboratorion palveluja hyödyntäneet muissakin Alma Median internet-pohjaisissa ratkaisuissa. Nyt 2005 talvella haimme asiantuntijoille vahvistusta näkemyksillimme uudesta käyttöliittymän toiminnallisuudesta. Halutttiin puolueeton ja ulkopuolinen kanta ideoituihin ratkaisuihin. Samalla toivottiin, että esille nousisi kysymyksiä/asioita, joille on voinut sokaistua suunnitteluvaiheessa.

Millaisia käytettävyyslaboratorion palveluja olette hyödyntäneet?

Sekä asiantuntija-arvioita että käyttettävyystutkimuksia.

Miten työskentely sujuu?

Yhteistyö on sujunut ihan hyvin. Haasteellisinta on saada asiantuntija-arvioinnissa asiantuntijat omaksumaan tutkittavan palvelen käyttäjäryhmän tarpeet. Arvion tulokset ja ehdotukset korjaustoimenpiteistä ovat olleet hyviä, mutta valitettavasti tekniset rajoitteet ovat välillä estäneet muutoksien käytäntöön viemisen.

Miksi käytettävyys kannattaa huomioida www-palvelua suunniteltaessa?

Vähentää muutostarpeita käyttöönoton jälkeen. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Teknisessä toteutusvaiheessa ei kulu aikaa käyttöliittymän suunnitteluun ja ns. pikselien viilaamiseen vaan toteuttajat voivat keskittyä toteuttaamaan haluttuja toimintoja. Käyttäjälle ei synny palvelussa liikkuessaan epämiellyttäviä käyttökokemuksia, jolloin hän tulee mielellään palveluun uudestaan.

Miksi halusitte käytettävyysarviointiin käytettävyyslaboratorion asiantuntijat?

Ammattilaisia ja omaavat viimeisimmän tiedon aihealueesta.