UX-LAB: Sandvik Tamrock Oy

Sandvik Tamrock Oy

Kyösti Häkkinen toimii tuotantopäällikkönä Sandvik Tamrock Oy:n Tampereen tehtaalla. Häkkisen mielestä erityisen positiivista käytettävyystestauksessa oli se, että käytettävyyttä voitiin tutkia mittaamalla erilaisia asioita. Käytettävyystutkimus suoritettiin todellisissa olosuhteissa yrityksen tuotantolaitoksessa.

Milloin ja miksi yhteistyö alkoi?

“Olimme mukana TEKES:n rahoittamassa Solutyökalut -projektissa, jonka vetäjä ehdotti käytettävyyden huomioimista. Halusimme kehittää helppokäyttöisen, helposti opittavan sekä miellyttävän käyttöliittymän kallionporauslaitteiden tuotantoprosessissa työskenteleville. Yrityksemme oli helppo ymmärtää käyttäjänäkökulman tärkeys, sillä suuria pääomia sitovien tuotteiden valmistuksessa käyttäjien huomioiminen on vankka perinne.”

Millaisia käytettävyyslaboratorion palveluja olette hyödyntäneet?

“Olemme tähän asti hankkineet ainoastaan asiantuntija-arvioita eri projekteihimme, mutta tulevaisuudessa todennäköisesti tarvitsemme myös käytettävyystestausta laboratoriossa.”

Miten kuvailisit yhteistyöprosessia?

“Käytettävyyden testaaminen suoritettiin kentällä, eikä itse testaamiseen kulunut aikaa kuin päivä tai pari. Testaamista edeltää suunnittelujakso, ja sitä seuraa analyysi. Koko prosessia ajatellen käytettävyysnäkökohdat eivät vieneet kovin paljon aikaa. Tarvittava aika löytyi kivuttomasti projektin aikataulusta, ja toimitusaika piti. Lisäksi tehty työ oli laadukasta.”

Mitä tapahtui sen jälkeen, kun saitte käytettävyystutkimuksen tulokset?

“Käytettävyyslaboratorion tutkimuksen avulla saimme selville sellaisia asioita, joita insinööri ei olisi ikinä huomannut. Teimme saamiemme tutkimustulosten perusteella muutokset, joita teknisen järjestelmämme puitteissa olivat mahdollisia. Teetimme diplomityönä ohjelman pätkän, jonka toteutuksessa käytettävyystutkimuksen tulokset huomioitiin.”

Mitä mieltä olet vastaavien tutkimusten tarpeellisuudesta jatkossa?

“Mielestäni ne ovat erittäin tarpeellisia. Odotin, että käytettävyystutkimuksen kautta saadaan ainoastaan pehmeää tietoa. Olin positiivisesti yllättynyt siitä, että käytettävyyteen liittyviä asioita voidaan mitata.”

Miten käytettävyyden tutkimiseen tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota?

“Yhteistyön jatkumiselle tulevaisuudessa on olemassa kaikki edellytykset, sillä potentiaalisia tarpeita tulee heti mieleen. Visioni on, että käytettävyyden huomioiminen lisääntyy tulevaisuudessa. Jo tällä hetkellä jotkut maailman suurimmista työkoneiden valmistajista investoivat laaja-alaisiin tutkimuksiin, joissa selvitetään eri ammattien kiinnostavuutta nykyhetken koululaisten näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää työkoneen käyttöliittymää siten, että työkoneen kuljettajan ammatille asetetut vaatimukset täyttyisivät, ja alalle saataisiin houkuteltua nuoria.”