Rautatietutkimuksen uusimpia tutkimustuloksia NOSERA-päivässä 2.11.2021

Rautatietutkimuksen uusimpia tutkimustuloksia NOSERA-päivässä

 

Tampereen yliopisto ja Väylävirasto järjestävät jälleen rautatietutkimusprojektien esittelypäivän 2.11.2021 Tampereella. Päivän aikana esiteltävät tutkimusprojektit kuuluvat Tampereen yliopiston ja Väyläviraston yhteisen NOSERA-tutkimusohjelmaan (Nopeat SekaliikenneRadat). Tutkimusohjelman päätavoitteena on vastata tulevaisuuden liikennetarpeisiin, joissa samoilla radoilla liikkuu hitaasti kulkevaa entistä raskaampaa tavaraliikennettä sekä entistä nopeampia henkilöjunia.

Päivän ohjelma löytyy tästä NOSERA-päivä ohjelma 2.11.2021 (PDF). Käsiteltäviä teemoja ovat mm. radan päällysrakenne, ratarakenne sekä sillat ja pohjarakenteet.

Nykyisen koronatilanteen vuoksi tapahtuma järjestetään hybridimuodossa. Fyysinen tapahtuma järjestetään Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella. Tapahtumaa voi seurata myös etänä Teams-kokouksena, linkki tapahtumaan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI3MjgzM2MtYzI0MC00YzE1LTlmODAtNTk1YWVjODQxYWI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%2252c21183-326e-4642-909f-62addcb194f4%22%7d

Tutkimuspäivään ovat tervetulleita kaikki rautatietutkimuksesta kiinnostuneet! Mikäli haluat osallistua fyysiseen tapahtumaan, ilmoittauduthan etukäteen torstaihin 28.10. mennessä Heikki Luomalalle (heikki.luomala@tuni.fi). Teams-osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista.