Vaihteiden kehitys kohti suurempia nopeuksia

Raideliikenteen kehittyminen luo painetta akselipainojen ja nopeuksien kasvattamiselle vaihteissa. Tutkimuksessa selvitettiin, mihin asioihin uusien elastisten vaihteiden mahdollinen suurempi sallittu ajonopeus ja akselipaino vaikuttaisivat kriittisimmin. Lisäksi tarkasteltiin, mitä asioita suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, jos nopeutta vaihteissa nostetaan tasolle 250 km/h.

Suurnopeusvaihteiden kehityksen rinnalla selvitettiin myös pohjainten vaikutuksia raidegeometrian pysyvyyteen pitkällä aikajänteellä sekä kiskon voitelun hyötyjä kiskon sivukulumisen ja melun vähentämiseksi vaihteen poikkeavalla reitillä. Lisäksi raportissa käydään läpi sitä, miten nykyisten vaihteiden toimilaitteiden kunnossapitoa ja säätöarvoja pitäisi kehittää perusteettomien aukiajojen vähentämiseksi.

Tutkimustulokset on julkaistu Väyläviraston julkaisuja -sarjassa:

Vaihteiden kehitystyö

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Riku Varis