Maa- ja kiviainesmateriaalit sekä vaihtoehtoiset maarakennusmateriaalit

Mineraalisten rakennusmateriaalien teknisten ominaisuuksien selvittäminen materiaalien moninaisten käyttökohteiden näkökulmasta on ollut yksi keskeinen TerraRoad-tutkimusryhmän toiminnan painopistealue jo yli 20 vuoden ajan. Pitkäjänteisen tutkimustyön myötä ryhmän käyttöön on varustettu selkeästi Suomen monipuolisimmat valmiudet maa- ja kiviainesperäisten materiaalien sekä tiilten ja erilaisten uusiomaarakennusmateriaalien ominaisuuksien tutkimiseen. Me pystymme analysoimaan materiaalien koostumusta mikroskooppimittakaavassa ja me pystymme testaamaan niiden toimintaa todellisia infrarakenteita vastaavissa kuormitusolosuhteissa – ja kaikkea siltä väliltä.

Sekä maaperälle että maaperästä otetuilla materiaaleilla tapahtuvalle rakentamiselle on tunnusomaista, että jokaisen rakennuskohteen olosuhteet ovat yksilölliset. Tästä aiheutuu kehitys- ja ylläpitotarve moninaisille tutkimusmenetelmille, joilla kohdekohtaisen suunnittelun lähtötietona olevat materiaalien ominaisuudet pystytään määrittämään ja luokittelemaan riittävän tarkasti. Tässä tarvittavien menetelmien ja osaamisten kirjo on mittava, koska maarakennusmateriaalien oleelliset tekniset ominaisuudet riippuvat aina rakenteen käyttötarkoituksesta, on se sitten esim. rakennuksen perustus, tie, katu, rautatie, kaatopaikka, ydinjätteen loppusijoitustunneli, liikuntapaikan rakennekerros tai virkistysalueen viherrakenne.

Kiertotalouden edistämiseen ja uusiutumattomien luonnonvarojen säästöön liittyvät tavoitteet ohjaavat myös meitä etsimään koko ajan uusia tarkoituksenmukaisia käyttösovellutuksia erilaisille uusiomaarakentamisen materiaaleille. Tavanomaisiin maarakennusmateriaaleihin verrattuna tärkeitä uusiomateriaalien käyttökelpoisuuteen liittyviä näkökulmia ovat tällöin mm. materiaalien ympäristökelpoisuuteen, pitkäaikaiskestävyyteen sekä kemialliseen ja rakenteelliseen yhteensopivuuteen liittyvät kysymykset. Niiden selvittämisessä pyrimme olemaan aktiivisesti mukana yhdessä yhteistyökumppaneittemme kanssa.

^