Tutkimus

TerraRoad-tutkimusryhmän ydinosaamisaluetta ovat:

TerraRoad-ryhmän tutkimusalue kattaa erilaiset infrarakenteet ja niissä käytettävien materiaalien ominaisuudet erittäin laaja-alaisesti kiviainesten mineralogiasta ja hienorakeisten ainesten analytiikasta aina täyden mittakaavan rakenteiden monitorointiin saakka. Erityisiä vahvuuksiamme ovat mahdollisuus tukeutua tutkimuslaboratoriomme GEOLA:n kattavaan tutkimuslaitekantaan sekä vankka kokemuksemme todellisten infrarakenteiden tilan ja toiminnan seurantamittauksista. Tuore esimerkki moderneja monitorointiteknologioita ja tiedonkäsittelymenetelmiä innovatiivisesti yhdistävästä kehitystyöstämme on automaattinen nastarengasluokitin. Materiaaliteknologian puolella panostamme tällä hetkellä vahvasti valmiuksiimme tutkia asfalttimassojen ominaisuuksia.