Kaatopaikkojen rakenteet sekä muut ympäristögeotekniset rakenteet

Maaperän ja pohjaveden suojaamisessa käytetään luonnonmaa-aineksista ja geosynteettististä tuotteista rakennettuja tiivistysrakenteita. Tutkimuksemme keskittyy rakenteissa käytettävien maamateriaalien ominaisuuksiin ja laatuvaatimuksiin, rakenteiden pitkäaikaiseen toimintaan ja rakentamisen laadunvalvontamenetelmiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kaatopaikan pohja- ja pintarakenteet, tiealueiden pohjavedensuojausrakenteet ja erilaiset allasrakenteet.

Materiaalitutkimuksessa käytössämme ovat GEOLAn tutkimuslaitteistot. Tiivistystyön laadunvalvonnassa käytämme vesivolymetriä ja Troxler-laitetta. Teemme asiantuntijalausuntoja, suunnitelmien tarkistusta ja riippumatonta laadunvalvontaa.

Kaatopaikkarakentamisessa on kiertotalouden hengessä järkevää hyödyntää erityyppisiä uusiomateriaaleja luonnonkiviaineksen säästämiseksi. Etenkin pintarakenteissa ja jätetäytön sisäisissä rakenteissa jäteperäiset materiaalit ovat usein myös teknisiltä ominaisuuksiltaan riittäviä. Luonnonmateriaalien ja uusiomateriaalien ominaisuuksia voidaan täydentää geosynteettisillä tuotteilla, kuten lujiteverkoilla, tiivistyskalvoilla, salaoja- tai bentoniittimatolla. Niidenkin laatuvaatimuksiin löytyy meiltä osaamista!

 

Geoympäristötekniikka

Minna Leppänen

  • yliopisto-opettaja
  • maa- ja pohjarakenteet, Tutkimuskeskus Terra
  • Rakennetun ympäristön tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • +358401981733
  • minna.leppanen@tuni.fi
Lisätietoja