Jäsenet

Jäsenkriteerit

Tutkimuskeskuksen jäseneksi voivat hakea kaikki Tampereen yliopiston tai Tampereeen yliopistoon yhteistyösuhteessa olevat vähintään maisteritasoiset tutkijat ja opettajat, joiden tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu antiikkiin, keskiaikaan tai uuden ajan alkuun tai niiden jälkivaikutukseen. Jäsenyydestä kiinnostuneiden tulee lähettää lyhyet perustelut sisältävä hakemus Saku Pihkolle (Saku.Pihko@tuni.fi). Jäsenyydestä päättää johtoryhmä.

Jäsenet

Eeva-Liisa Bastman
Oana Cojocaru
Leena Eilittä
Jan Forsman
Leila Haaparanta
Minna Hagman
Antti Hannunen
Jussi Hanska
Mikko Heikkilä
Minna Heinonen
Tuula Hockman
Anna-Stina Hägglund
Marja-Leena Hänninen
Miia Ijäs
Sanna Joska
Roosa Kallunki
Sini Kangas
Arja Karivieri
Sari Katajala-Peltomaa
Aino Katermaa
Susan Kiiski-Seiskari
Sari Kivistö
Aleksandr Koptev
Ulla Koskinen
Christian Krötzl
Johanna Kuokkala
Jenni Kuuliala
Christian Laes
Sofia Lahti
Marko Lamberg
Jenni Lares
Tuula Latva-Karjanmaa
Katariina Lehto
Riikka Miettinen
Tiina Miettinen
Katariina Mustakallio
Pia Mustonen
Jyrki Nissi
Laura Nissin
Arja Nurmi
Antti Oikarinen
Maija Ojala
Päivi Pahta
Rose-Marie Peake
Jaakkojuhani Peltonen
Mikko Pentti
Godelinde Perk
Saku Pihko
Erika Pihl
Ghislaine van der Ploeg
Elias Puustinen
Elina Pyy
Jussi Rantala
Marika Räsänen
Tapio Salminen
Liisa Savunen
Outi Sihvonen
Miikka Tamminen
Raisa Toivo
Jukka Tuominen
Jukka Tyrkkö
Lauri Uusitalo
Ella Viitaniemi
Ville Vuolanto
Kaarle Wirta