Projektit

Alla olevassa luettelossa on listattu Triviumin tutkijoiden laajempia Suomen Akatemian tai säätiöiden rahoittamia tutkimusprojekteja. Jos tahdot oman hankkeesi listaan, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen Lauri.A.Uusitalo@staff.uta.fi.

The Insane in Early Modern Sweden and Finland (2018-2021)
Riikka Miettisen Suomen Akatemian tutkijatohtorihanke, joka käsittelee mielisairauden sosiaalihistoriaa ja mieleltään poikkeaviksi katsottujen ihmisten asemaa ja elämää uuden ajan alun Ruotsissa ja Suomessa

The Changing Environment of the North (2017-2021)
A research project funded by the Academy of Finland and coordinated from the University of Eastern Finland
Research fellow Maija Ojala-Fulwood

Catholic Reformation in Lutheran Finland 1550-1700 (2015-2020)

Dosentti Raisa Toivon akatemiatutkijahanke, joka tutkii katolisuutta uuden ajan alun Suomessa kokonaisilmiönä.

Vammaisuuden vaiettu historia. Identiteetti, osallisuus ja yhteiskunta (2017-2019)

Koneen Säätiön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on saattaa vammaisuuden ja mielisairauden historian tutkimustuloksia suuren yleisön ja erityisesti vammaisten ja mielenterveydellisistä ongelmista kärsivien itsensä tietoisuuteen, sekä luoda yhteistyömalleja ja vuorovaikutusta tutkijoiden ja järjestökentän toimijoiden välille. Historiantutkimuksen, järjestöjen ja ihmisoikeusliikkeen vuorovaikutteisella yhteistyöllä pyritään myös tuomaan uusia näkökulmia nyky-yhteiskunnan marginalisoivien rakenteiden purkamiseen.
Projektin johtaja: FT Jenni Kuuliala. Hankkeen muut jäsenet: Daniel Blackie, Riikka Miettinen, Tiina Miettinen, Amu Urhonen ja Reima Välimäki.

Segregated or Integrated? – Living and Dying in the harbour city of Ostia, 300 BCE-700 CE (2015-2019)

Suomen Akatemian tutkimushanke, joka tutkii, miten Rooman keskeisimmän satamakaupungin Ostian väestö muodostui vuosisatojen kuluessa 300 e..Kr.-700 j.Kr. ja miten se loi oman identiteettinsä
Projektin johtaja: Professori Arja Karivieri. Tutkimusryhmän jäsenet: Katariina Mustakallio, Ria Berg, Marja-Leena Hänninen, Anna Kjellström, Ghislaine Van Der Ploeg

Disability, Illness and the Communal Dimensions of Healing in Late Medieval and Early Modern Europe (2015-2018)

Jenni Kuulialan Suomen Akatemian tutkijatohtorihanke, joka tarkastelee parantamisen sosiaalista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa n. 1350-1650.

PÄÄTTYNEET PROJEKTIT

The Hansa in the North – Cultural and Social Transformations. A Reassessment
NOS-HS rahoittama hanke
Johtaja: Christian Krötzl

“Honour Thy Father and Thy Mother”: Violence Against Parents in the North of Europe

Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences
Nordic exploratory workshops

Migration and Multiethnic Cities 1500-2000 (2016-2017)

Suomen kulttuurirahaston rahoittama tutkimushanke, jossa tarkastellaan siirtolaisuutta, työvoiman liikkuvuutta ja monikulttuurisia kaupunkiyhteisöjä keskiajan lopulta nykypäivään.
Projektin johtaja: FT Maija Ojala. Tutkimusryhmän jäsenet: Anitta Kynsilehto, Ilaria Tucci, Mari Välimäki, Ulla Ijäs, Pirita Frigren

Reunamailla – Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800 (2016–2017)
Projektin jäsenet: Riikka Miettinen, Ella Viitaniemi, Sofia Gustafsson, Ulla Koskinen, Tiina Miettinen, Panu Pulma, Petri Talvitie, Merja Uotila, Heikki Vuorimies, Jorma Wilmi

Yhteisön reunamailla, tilallisten varjossa? Länsi-Suomen maaseutuväestön rakenteen muutokset ja talonpoikaiston ulkopuoliset väestönosat 1600-1800 (2015-2017)

Jalmari Finnen säätiön rahoittama tutkimushanke, joka tutkii suomalaista agraariyhteisöä ja sen rakennetta ja aiemmassa tutkimuksessa ja historiakuvassa sivuutettuja väestöryhmiä v. 1600-1800 välisenä aikana Länsi-Suomen alueella
Projektin johtaja: Dosentti Raisa Toivo. Tutkimusryhmän jäsenet: Riikka Miettinen, Ella Viitaniemi

Multilingual Practices in the History of Written English (2012-2016)

Suomen Akatemian tutkimushanke, jossa tarkastellaan kirjoitetun kielen monikielisiä käytänteitä eli samassa tekstissä esiintyvää vaihtelua kahden tai useamman kielen välillä.
Projektin johtaja: Professori Päivi Pahta. Tutkimusryhmän jäsenet: Laura Wright, Arja Nurmi, Janne Skaffari, Jukka Tuominen, Jukka Tyrkkö

The Intellectual Heritage of the Ancient Near East (Helsingin yliopisto) (2010-2015)

Suomen Akatemian FiDiPro-hanke, joka tutkii Lähi-idän ja lännen välisiä kulttuurisia, kielellisiä ja kirjallisia suhteita.
Projektin johtaja: professori Jaakko Hämeen-Anttila yhteistyössä FiDiPro professori Robert Rolligerin kanssa. Tutkimusryhmän jäsenet: Eric van Dongen, Raija Mattila, Inka Nokso-Koivisto, Ilkka Lindstedt, Saana Svärd

Paholaisen riivaus ja sukupuoli myöhäiskeskiajan Euroopassa/Gender and Demonic Possession in Later Medieval Europe (2011-2014)

Sari Katajala-Peltomaan Suomen akatemian tutkijatohtorin projekti, joka tutki riivausilmiön yhteyksiä toiseuteen, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sekä pyhän käsitteeseen

Religion and Childhood. Socialisation in Pre-Modern Europe from the Roman Empire to the Christian World (2009-2012)

Johtaja: Docent Dr. Katariina Mustakallio
Tutkimusryhmän jäsenet: Sari Katajala-Peltomaa, Christian Laes, Ville Vuolanto, Jenni Kuuliala

Transition and Continuity. Society, Everyday Life and Religion in Northern Europe, 1450-1600 (2008-2011)

Johtaja: Prof. Christian Krötzl
Tutkimusryhmän jäsenet: Jussi Hanska, Sari Katajala-Peltomaa, Raisa Maria Toivo, Miia Ijäs, Maija Ojala