Publications

The recent publications authored or co-authored by members of Trivium who work at Tampere University are listed on this page.

2023

Books

Kivistö, Sari & Pihlström, Sami, Critical Distance. Ethical and Literary Engagements with Detachment, Isolation, and Otherness. Springer 2023.

Laes, Christian & Vuolanto, Ville (toim.), A Cultural History of Youth in Antiquity. Bloomsbury 2023.

Nissi, Jyrki, Kuolema keskiajalla. Hyvä kuolema mustan surman ajan Euroopassa. Gaudeamus 2023.

Peltonen, Jaakkojuhani, Masculine Ideals and Alexander the Great: An Exemplary Man in the Roman and Medieval World. Routledge 2023.

Pihko, Saku, Information and Lived Religion in Inquisition Records from Medieval Languedoc. Tampere University 2023.

Tikka, Katja, Uusitalo, Lauri, & Wyżga, Mateusz (toim.), Managing Mobility in Early Modern Europe and its Empires: Invited, Banished, Tolerated. Palgrave Macmillan 2023.

Viitaniemi, Ella (toim.) Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600–1800. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2023.

Articles

Hägglund, Anna-Stina ‘Birgittine Circles in the Baltic Sea Region: Intercessory Prayers and Gifts for Friendship’, toim. Elin Andersson, Ingela Hedström & Maria Åkestam, Birgittine Circles: People and Saints in the Medieval World, Stockholm: KVHAA konferenser 2023, 98-119.

Hanska, J. The Figure of the Good Thief and Conversion in extremis in Late Medieval Preaching, Medieval Sermon Studies 67, 1, 2023, 35-45.

Hanska, Jussi Preaching in Finland on the Eve of the Reformation and Beyond: The Evidence from Manuscript and Print, O’Mara, V. & Stoop, P. (toim.). Circulating the Word of God in Medieval and Early Modern Europe: Catholic Preaching and Preachers across Manuscript and Print (c. 1450 to c. 1550). Turnhout, 2023, 105-132.

Katajala-Peltomaa & Jenni Kuuliala, ‘Leisure and Play’, in Lucy Underwood (ed.), A Cultural History of Youth in the Renaissance (1450-1650). London: Bloomsbury, 2023.

Katajala-Peltomaa Sari & Jenni Kuuliala, ’Naiset uskonnollisina toimijoina ja kirjoittajina keskiajalla,’ teoksessa Virpi Mäkinen & Elina Vuola toim., Naiset pyhyyden tulkkeina. Kirjoituksia uskonnosta, sukupuolesta ja elämästä antiikista uudelle ajalle, Gaudeamus, 2023.

Katajala-Peltomaa. Sari ‘Everyday Life,’ teoksessa Niskanen, Samu (toim.), Writing History, Methodology, Routledge Medieval Encyclopedia Online (RMEO), London, Routledge, 2023.

Kivistö, Sari, ‘Imagining lost literature: Some preliminary considerations on literary extinction’. Frame: Journal of Literary Studies 36(1), 2023, 37-55.

Koskinen, Ulla & Nissilä Virpi, ‘Väylän suku Kokemäeltä’. Genos 94 (3) 2023, 130-152.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi: ‘Sukuyhteydet Ulvilan Lammaisista Kokemäen Äimälään, Väylälle ja Härkälään’. Genos 94 (3) 2023, s. 153-157.

Koskinen, Ulla & Haggrén, Georg, Den materiella världen. Adelns historia i Finland’ (red. Janne Haikari, Marko Hakanen, Anu Lahtinen & Alex Snellman). Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors, Helsingfors & Lind & co, Stockholm, 2023, 46-69.

Koskinen, Ulla & Haggrén, Georg, ‘Samhälle’, i Janne Haikari, Marko Hakanen, Anu Lahtinen & Alex Snellman, red., Adelns historia i Finland, Helsingfors & Stockholm: Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors & Lind & co, 2023, 70-104.

Koskinen, Ulla, Hakanen, Marko & Haikari, Janne, ‘Individ och gemenskap. i Janne Haikari, Marko Hakanen, Anu Lahtinen & Alex Snellman, red., Adelns historia i Finland, Helsingfors & Stockholm: Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors & Lind & co, 2023,, 113-140.

Koskinen, Ulla & Hakanen, Marko, ‘Den materiella världen. Adelns historia i Finland’ i Janne Haikari, Marko Hakanen, Anu Lahtinen & Alex Snellman, red., Adelns historia i Finland, Helsingfors & Stockholm: Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors & Lind & co, 2023, 141-167.

Lamberg, Marko, The Sack of Turku in 1509. Recovering from a Catastrophe. Zapiski Historyczne  88, 2023:2, 97–123. https://www.zapiskihistoryczne.pl/files/5/Vol._88_2023/ZH_88-2_04_Lamberg_N.pdf

Lares, Jenni, ‘Muinaisruoka eläväksi: Ruokahistorian työpaja rautakauden kylässä’, Muinaistutkija 2023:2, 25-30.

Miettinen Tiina & Valkeapää, Leena Elina, ‘Jonas Erik Korler ja Hauhon kirkon lehterimaalaukset’, teoksessa Viitaniemi, Ella (toim.) Kirkko, papisto ja yhteiskunta, Historiallisia tutkimuksia 289. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2023.

Peake, Rose-Marie, ‘Queer and Trans Informed History of Experiences’. Digital Handbook of the History of Experience 5.6.2023. https://sites.tuni.fi/hexhandbook/theory/queer-and-trans-informed-history-of-experiences/. Tampere Universities.

Peltonen, Jaakkojuhani, ‘Making Alexander ‘Great’ (or not so great) in Hammond’s and Bosworth’s scholarly biographies’, in Antela-Bernárdez, Borja & Mendoza, Marc (ed.), Historiographical Alexander: Alexander the Great and the Historians in the nineteenth and twentieth centuries, Coimbra University Press 2023, 141-161.

Sihvonen, Outi & Lalu, Liisa ‘Historiantutkijat kokoontuivat Tampereella’, Historiallinen Aikakauskirja, 121:1 (2023), 95–96.

Toivo, Raisa Maria, ‘Authority and Agency’, in Underwood, Lucy (toim.) The Cultural History of Youth in the Renaissance. Bloomsbury 2023, 147-166, 214 – 252.

Toivo, Raisa Maria, ‘Kilpailu pyhän tilan kokemuksesta uuden ajan alun Suomessa’, teoksessa Viitaniemi, Ella (toim.), Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600-1800, Helsinki: Finnish Literature Society 2023, 182-210. DOI https://doi.org/10.21435/ht.289

Toivo, Raisa Maria, ‘Noitaoikeudenkäynnit Turun hovioikeuden tuomiorullissa 1660-luvulla – hillitsevä hovioikeus ja sen poikkeustapauksia’, teoksessa Korpiola, Mia (toim.), Turun hovioikeus 1620–1900 – ihmisiä, verkostoja ja oikeuskäytäntöä modernin kynnyksellä, Turku: Turun historiallinen yhdistys 2023, 188-222.

Uusitalo, Lauri “Concluding Remarks.”, teoksessa Tikka, Katja, Uusitalo, Lauri & Wyżga, Mateusz (toim.), Managing Mobility in Early Modern Europe and its Empires: Invited, Banished, Tolerated, New York, Palgrave Macmillan, 2023.

Uusitalo, Lauri, “Multiethnic Islands in the Middle of Indigenous Lands: Native Migration to the Colonial Towns in the Northern Andes, 1550–1650”, teoksessa Tikka, Katja, Uusitalo, Lauri & Wyżga, Mateusz (toim.), Managing Mobility in Early Modern Europe and its Empires: Invited, Banished, Tolerated, New York, Palgrave Macmillan, 2023.

Viitaniemi, Ella & Viinikkala, Lauri, ‘Pitäjänkokousten kielet ja käytänteet osana poliittisen kulttuurin muutosta’, teoksessa Viitaniemi, Ella (toim.) Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600-1800, Helsinki, Finnish Literature Society, 2023, 270-295.

Viitaniemi, Ella, ‘Kirkonmäellä – osana yhteiskuntaa’, teoksessa Viitaniemi, Ella (toim.) Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600-1800, Helsinki: Finnish Literature Society 2023, 9-35.

Vuolanto, Ville & Laes, Christian, ‘Introduction. Why Studying Adolescence and Youth in Antiquity Remains a Challenge’, in Laes, Christian & Vuolanto, Ville  (ed.), A Cultural History of Youth in Antiquity, London etc, Bloomsbury 2023, 1-14.

Vuolanto, Ville & Toiviainen-Rø, Siiri, ’Naiset toimijoina antiikin varhaiskristillisessä kulttuurissa’, teoksessa Mäkinen, Virpi & Vuola, Elina (toim.), Naiset Pyhyyden tulkkeina. Kirjoituksia uskonnosta, sukupuolesta ja elämästä antiikista uudelle ajalle, Helsinki, Gaudeamus, 2023, 23-40,

Vuolanto, Ville & Pudsey, April, ‘Towards a Global History. Youth Across the Ancient Worlds’, teoksessa Vuolanto, Ville & Laes, Christian (toim.), A Cultural History of Youth in Antiquity, London etc.: Bloomsbury 2023, 185-198.

Vuolanto, Ville, Kivimäki, Ville & Malinen, Antti, ’Communities of Experience’, Digital Handbook of the History of Experience. https://doi.org/10.58077/PXX2-ER19, Tampere University, 2023.

Vuolanto, Ville, ’Paula ja Eustochium: Kirje Marcellalle’, teoksessa Mäkinen, Virpi & Vuola, Elina (toim.), Naiset Pyhyyden tulkkeina. Kirjoituksia uskonnosta, sukupuolesta ja elämästä antiikista uudelle ajalle, Helsinki, Gaudeamus, 2023, 92-109.

2022

Books

De Wet, Chris L., Kahlos, Maijastiina & Vuolanto, Ville (ed.), Slavery in the Late Antique World, 200-700 CE. Cambridge University Press 2022.

Hägglund, Anna-Stina, Birgittine Landscapes: Three monasteries in their local and regional environment across the Baltic Sea Region c. 1410-1530. Åbo Akademi 2022.

Hägglund, Anna-Stina, Gejrot, Claes & Salonen, Kirsi (toim.), Scandinavia and the Vatican archives: Papers from a Conference in Stockholm 14–15 October 2016, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2022.

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (toim.), Histories of Experience in the World of Lived Religion. Palgrave Macmillan 2022.

Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & Räsänen, Marika, Verta vuotava kuva ja muita ihmietä. Eletty usko myöhäiskeskiajalla. Gaudeamus 2022.

Kivistö, Sari, Neo-Latin Verse Satire. An Ethical Approach. Societas Scientiarum Fennica 2022.

Kivistö, Sari & Pihlström, Sami, Toista ajatellen. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia toiseuden kohtaamiseen. SKS 2022.

Koskinen, Ulla, Soturiaatelin aika Suomessa: Arvid Tawastin perheen elämä 1500-luvulla. Into Kustannus 2022.

Krötzl, Christian, Mustakallio, Katariina & Tamminen, Miikka (toim.), Negotiation, Collaboration, and Conflict in Ancient and Medieval Communities. Routledge 2022.

Articles

Bastman, Eeva-Liisa, ‘Voicing a Song of Praise: Forms and meanings of sound repetition in an 18th century hymn’, in Sykäri, Venla & Fabb, Nigel (ed.), Rhyme and Rhyming in Verbal Art, Language, and Song, Studia Fennica. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2022, 117-133.

Hägglund Anna-Stina, ‘Lectio Praecursoria. Birgittinordens etablering och de birgittinska landskapen’, Historisk Tidskrift för Finland 107:4 (2022), 526-533.

Katajala-Peltomaa, Sari & Maria Mäkelä, ‘Conversion as an exemplary experience in the 14th century and today: Narrative-comparative approaches to the Exemplum,’ Scandinavian Journal of History 47:1, 2022. https://doi.org/10.1080/03468755.2021.2019106

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria: Three Levels of Experience. The digital Handbook of the History of Experience. 19.10. 2022. https://sites.tuni.fi/hexhandbook/theory/three-levels-of-experience/  Tampere Universities.

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria: ‘Introduction: Religion as Historical Experience’, in Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (ed.), Histories of Experience in the World of Lived Religion, Palgrave Macmillan, 2022, 115-138. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92140-8_1

Katajala-Peltomaa, Sari, ‘Demoniac’s gratitude: Corporeality and materiality of votive offerings to St Nicholas of Tolentino (1325-1550),’ in Kjaer, Lars, & Strenga, Gustavs (ed.) Gift-Giving and Materiality in Europe, 1300–1600: Gifts as Objects, London: Bloomsbury, 2022.

Katajala-Peltomaa, Sari, ‘From lived reality to a Cultural Script: Punishment Miracle as an Experience,’ in Histories of Experience in the World of Lived Religion, Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (toim.), New York: Palgrave MacMillan, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92140-8_2

Katajala-Peltomaa, Sari, ‘Punition par le diable comme « expérience » en Suède au XIVe siècle,’ Memini. Travaux et documents. Revue interdisciplinaire sur le Moyen Âge et le début de la période moderne, 2022.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi: Olaus Georgii Suomalainen (1580-1613) ja hänen perhepiirinsä Huittisissa. Genos 93 (1) 2022, 27-56.

Kuuliala, Jenni, 2022, ‘The Religious Experience of Ill Health in Late Sixteenth-Century Italy’, teoksessa Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (ed.) Histories of Experience in the World of Lived Religion, Palgrave Macmillan, 2022, 91-114

Kuuliala, Jenni, ‘Infimity and Death Wishes in Medieval French and Italian Canonisation Processes’, teoksessa Jones, Lori & Varlik, Nükhet (toim.), Death and Disease in the Medieval and Early Modern World: Perspectives from across the Mediterranean and Beyond, Boydell & Brewer 2022, 201-220.

Kuuliala, Jenni, ‘Mahdoton parantaa? Ihmekertomukset ja terveyden sosiaalihistoria keskiajalla ja uuden ajan alussa’, teoksessa Kananoja, Kalle, Terveyshistoria: Näkökulmia ja lähestymistapoja keskiajalta nykypäivään, 2022, 36-67.

Kuuliala, Jenni, ‘The Infirm Child between Parental Worry and Divine Powers’, in Preston-Matto, Lahney & Valante, Mary (ed.), Kids Those Days: Children in Medieval Culture, Leiden: Brill, 2022, 87-108 5.

Lahti, Sofia, “Inventoried Sacred: Reliquaries in Nordic Church Treasuries”. Material Religion 18:5 (2022). https://doi.org/10.1080/17432200.2022.2132067

Lahti, Sofia: “Shining, Touching, Nodding, Singing – Sensory Encounters with Reliquaries in the Medieval Nordic Countries”. Scandia 88:2 (2022). https://doi.org/10.47868/scandia.v88i2.24800

Lamberg, Marko, ‘Keski-Suomen keskiaika ja uuden ajan alku’, teoksessa Maassa, puussa ja ilmassa. Janne Vilkunan juhlakirja. Suomen kotiseutuliitto: Helsinki, 2022, 178–195.

Lamberg, Marko, ‘Pahoissa paikoissa. 1600-luvun suomalaisten painajaiset tilallisina kokemuksina. Historiallinen Aikakauskirja 120:4, 2022, 391–404.

Lamberg, Marko, yhdessä Kirsi Kanerva and Kaarina Koski, ‘Unien jäljillä: Menneisyyden ihmisten unikulttuurit historiantutkimuksen kohteena’, teoksessa Mähkä, Rami (toim.) Kulttuurihistorian tutkimus. Lähteistä menetelmiin ja tulkintaan, et al. Turku: Kulttuurihistorian seura 2022, 289–306.

Lehto, Katariina, ‘Moninaisia ja monialaisia lähestymistapoja varhaismoderniin väitöskirjallisuuteen’. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, 12 (2022), 39–44. https://doi.org/10.33520/aur.115352

Lehto, Katariina, ”1700-luvun lääkärin ura ja elämä. Mitä yhden lääkärin biografinen tutkimus voi antaa lääketieteen historialle?” Teoksessa Kalle Kananoja (toim.), Terveyshistoria – Näkökulmia ja lähestymistapoja keskiajalta nykypäivään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki, 2022, https://doi.org/10.21435/ht.287.

Miettinen, Riikka & Lindström, Jonas, ‘Survival in a Hostile Agrarian Regime: Landless and Semi-Landless Households in Seventeenth-Century Sweden and Finland’, in Fertig, Christine, Paping, Richard & French, Henry (ed.), Landless Households in Rural Europe, 1600–1900. Martlesham: Boydell Press, 2022, 196–219.

Miettinen, Riikka, ‘Constructing ‘Mad’ Religious Experiences in Early Modern Sweden’, in Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (ed.), Histories of Experience in the World of Lived Religion. Palgrave Studies in the History of Experience. London: Palgrave Macmillan, 2022, 163–194. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92140-8_7.

Miettinen, Riikka & Annola, Johanna, ‘Piety and Prayers: Religion in the Lives of the Indoor Poor in Finland, 1600s–1960s’, in Koefoed, Nina Javette & Newby, Andrew (ed.), Lutheranism and Social Responsibility. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022, 129–152.

Miettinen, Tiina, ‘Kin group and noble dynasty: A campaign between elite families in Jakobstad, Ostrobothnia’, in Dørum, Knut (ed.), The Lordship of the Nordic Countries c.1500-1900, Cappelen Damm Akademisk 2022.

Mustakallio, Katariina ”Cultural Borrowing, Appropriation , or Forgery in a Multicultural Context – Ostian Artefacts with an Egyptian Touch” in Krötzl, Christian et al. (ed.), Negotiation, Collaboration and Conflict in Ancient and Medieval Communities, et al. Routledge: London and New York, 2022, 80-98.

Mustakallio, Katariina, Krötzl, Christian & Tamminen, Miikka, “Neighbours or Strangers? Identities, Minorities, and Ethnic Relations in Antiquity and the Middle Ages”, in Krötzl, Christian et al. (ed.), Negotiation, Collaboration and Conflict in Ancient and Medieval Communities. Routledge: London and New York, 2022, 1-10.

Peake, Rose-Marie, & Hilpinen, Saara, ‘Kohti sateenkaarisensitiivistä käännettä Suomen historian tutkimuksessa’, Historiallinen Aikakauskirja 120:1 (2022), 98-102.

Peake, Rose-Marie & Kinnunen, Moona, ‘Queering Polymorphic Jesus in the Early Christian Acts of John and in Seventeenth- Century French Ursuline Lived Religion’, St.Sunniva, 2022:1, 6-25.

Peltonen, Jaakkojuhani, ‘Fortunate of Being Conquered: Asians Who Profited from Macedonian Imperialism in 331–323 BC’, in Mendoza, Marc & Antela-Bernárdez, Borja (ed.), The impact of Alexander’s conquest Subjects, conquered and chroniclers, Editorial Universidad de Alcalá 2022, 99-119.

Peltonen, Jaakkojuhani, ‘Seduction Skills of Queen Cleopatra and Definitions of Masculinity in the Roman Literature’, in K. Moore (ed.), The Routledge Companion to the Reception of Ancient Greek and Roman Gender and Sexuality, Routledge, 2022, 357-373.

Peltonen, Jaakkojuhani, ‘When Age did not Matter? The Childhood of Alexander the Great and Ideal of the puer senex’, in Harlow, Mary, & Larsson Lovén, Lena (ed.), Age, Ages and Ageing in the Greco-Roman World, Cambridge Scholars Publishing 2022, 56-72.

Peltonen, Jaakkojuhani, ‘“Thirteen Days Were Devoted to Serving Her Passion”: Amazon Queen Thalestris as a Sexual Male Fantasy in Roman Historiography and Medieval Epic’, in Moore, K. (ed.), The Routledge Companion to the Reception of Ancient Greek and Roman Gender and Sexuality, Routledge, 2022, 473-489.

Pihko, Saku, ‘A Taste of Dissent: Experiences of Heretical Blessed Bread as a Dimension of Lived Religion in Thirteenth- and Early Fourteenth-century Languedoc’, in Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (ed.), Histories of Experience in the World of Lived Religion, Palgrave Macmillan: Cham, 2022, 63—90.

Pihko, Saku, ‘The Persecution of Illicit Talk in Thirteenth- and Early Fourteenth-Century Languedoc’. in Krötzl, Christian; Mustakallio, Katariina & Tamminen, Miikka (ed.), Negotiation, Collaboration, and Conflict in Ancient and Medieval Communities. Routledge: Oxon & New York, 2022, 99—120.

Rantala, Jussi & Peltonen, Jaakkojuhani, ‘Roman-Persian Wars in Roman Historiography from Livy to Procopius: Expressions of Orientalism?’,in Krötzl, Christian, Mustakallio, Katariina & Tamminen Miikka (ed.), Negotiation, Collaboration and Conflict in Ancient and Medieval Communities, Routledge, London 2022, 139-159.

Toivo, Raisa Maria & Willumsen, Liv Helene, ‘A Narratological Approach to witchcraft trial records: Creating experience’, Scandinavian Journal of History 47:1 (2022), 39-61. https://doi.org/10.1080/03468755.2021.2014953

Toivo, Raisa Maria & Kivimäki, Ville, ‘Kokemuksen historia’, teoksessa Danielsbacka, Mirkka, Hannikainen, Matti O. & Tepora, Tuomas (ed.), Avaimia menneisyyteen: Opas historiantutkimuksen menetelmiin, Helsinki: Gaudeamus, 2022, 59-76

Toivo, Raisa Maria, ‘Katariina Jagiellon (1526-1583) A Queen Negotiating the Reformation in the North’, in Stjerna, Kirsi (ed.), Women Reformers of Early Modern Europe: Profiles, Texts, and Contexts, Fortress press, 2022, 341-348.

Toivo, Raisa Maria: ‘Prayer and the Body in Lay Religious Experience in Early Modern Finland’, in Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (ed.) Histories of Experience in the World of Lived Religion, Palgrave Macmillan, 2022, 115-138. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92140-8_5

Toivo, Raisa, Eiranen, Reetta, Hatavara, Mari, Kivimäki, Ville & Mäkelä, Maria ‘Narrative and Experience: Interdisciplinary methodologies between history and narratology’, teoksessa Scandinavian Journal of History 47:1 (2022), 1-15  https://doi.org/10.1080/03468755.2021.2019107

Vuolanto, Ville & Pudsey, April, ‘Enslaved Children in Roman Egypt: Experiences from the Papyri’, in de Wet, Chris, Kahlos, Maijastina & Vuolanto, Ville (ed.), Slavery in the Late Antique World, 200-700 CE, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, 210-223.

Vuolanto, Ville, ’Toimijuus ja kokemus lapsuuden historiassa. Hieronymus, kokemusyhteisöt ja tutkijan katse’, teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Jouhki, Essi, Lipkin, Sanna, Sitomaniemi-San, Johanna & Kuokkanen, Tiina (toim.), Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen. Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä, Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2022, 291-314.

Vuolanto, Ville, with April Pudsey ‘How to become an Adult in Roman Egypt’, in Harlow, Mary & Larson Lovén, Lena (ed.), Age Ages and Aging in the Greco-Roman World, Newcastle, Cambridge Scholars, 2022, 100-121.

2021

Books

Cojocaru, Oana-Maria, Byzantine Childhood: Representations and Experiences of Children in Middle Byzantine Society. Routledge 2021.

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria, Lived religion and gender in late medieval and early modern Europe. Routledge 2021.

Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (toim.), A Companion to Medieval Miracle Collections, Reading Medieval Sources, 5. Leiden: Brill, 2021.

Lamberg, Marko, Häxmodern – Berättelsen om Malin Matsdotter. Översatt från finska av Ann-Christine Relander. Svenska litteratursällskapet i Finland 2021.

Muravyeva, Marianna, Phillip Shon & Raisa Maria Toivo, Parricide and Violence against Parents.  A Cross-Cultural View across Past and Present. Routledge 2021.

Nissi, Jyrki, The Communality of Death and Dying in 15th Century Europe: Evidence of Miracle Narratives and ars moriendi Guidebooks. Tampere University 2021.

Ojala-Fulwood, Maija, Perhe ja verstas. Itämeren kaupunkien käsityöläiselämää keskiajalla ja uuden ajan alussa. Gaudeamus 2021.

Pihl, Erika, Mirrored Voices: The Rhetoric of Experientiality in Medieval Literature. Tampere University 2021.

Tamminen, Miikka, Keskiajan hirviöt. Gaudeamus 2021.

Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka (toim.), Varhaismodernin yhteiskunnan historia. Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin. Gaudeamus 2021.

Uusitalo, Lauri, A Colonial Frontier: Interethnic Interaction, Indigenous Agency, and the Formation of Colonial Society in the Gobernación of Popayán, 1540–1615 Tampere University 2021.

Articles

Hanska, Jussi, ‘Miracula and exempla – A Complicated Relationship, A Companion to Medieval Miracle Collections’, in Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (ed.), Leiden-Boston: Brill, 2021, 125-143.

Katajala-Peltomaa, Sari, ‘Just a Humble Petitioner of a Saint? Devotion as a Strategy for Prestige in Depositions of Fourteenth-Century Italian Canonization Processes,’ in Bayless, Martha, Liliequist, Jonas & Webb, Lewis (ed.), Gender and Status Competition in Pre-Modern Societies, Turnhout: Brepols, 2021.

Katajala-Peltomaa, Sari, ‘Madness, demonic possession, and methods of categorization,’ in Sari Katajala-Peltomaa, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (ed.), A Companion to Medieval Miracle Collections,  Leiden: Brill, 2021.

Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona ‘Reading medieval sources: miracle collections. Introduction,’ in Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (ed.), A Companion to Medieval Miracle Collections, Leiden: Brill, 2021.

Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni, ‘Practical Matters: canonization records in making,’ in Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (ed.), A Companion to Medieval Miracle Collections, red. Leiden: Brill, 2021.

Katajala-Peltomaa, Sari, Räsänen, Marika, Lahti, Sofia & Hägglund, Anna-Stina Hägglund. ’Levd religion i det medeltida Finland’, Historisk Tidskrift för Finland 106:2 (2021), 326-349.

Katajala-Peltomaa, Sari, Matikainen, Olli & Toivo, Raisa Maria, ’Vallan ja toimijuuden institutionalisoituminen’. Teoksessa  Karonen, P., Villstrand, N. E. & Haapala, P. (eds.). Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000: Osa 1: Rakenteet ja instituutiot. Tampere: Vastapaino 2021, 31-69.

Katajala-Peltomaa, Sari, Toivo, Raisa Maria, Kuha, Miia, Villstrand, Nils. Erik. & Markkola, Pirjo: ’Uskonto erontekona keskiajalta 2000-luvulle’ teoksessa Markkola, P., Niemi, M. & Haapala, P. (toim.) Suomalaisen yhteiskunnan historia: Osa 2: Yhteisöt ja identiteetit. Tampere: Vastapaino 2021, 205-238.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi: ’Kirjuri, lainlukija ja pormestari Nils Erikinpoika ja hänen perheensä 1500–1600-lukujen Varsinais-Suomessa’. Genos 92 (2) 2021, 66-85.

Koskinen, Ulla, yhdessä Eilola, Jari, Hakanen, Marko, Karonen, Petri: ’Päämies, klientti ja yksilö: toimijuuden mahdollisuudet ja rajat, teoksessa’, teoksessa Karonen, Petri, Villstrand, Nils Erik & Haaala, Pertti (toim.) Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000, osa 1: Rakenteet ja instituutiot, Vastapaino, Tampere 2021, 153-194.

Koskinen, Ulla, yhdessä Markkola, Pirjo, Räihä, Antti & Hiljanen, Mikko, ‘Varhaismoderni paikallisyhteisö hallinnon ja toiminnan tilana’, teoksessa Markkola, Pirjo, Niemi, Marjaana & Haapala, Pertti (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000, osa 2: Yhteisöt ja identiteetit, Vastapaino, Tampere, 2021, 65-97.

Koskinen, Ulla, ‘Arkinen hätäruoka’. Kleio 1/2022, 20-21.

Koskinen, Ulla, ‘Hyvää tahtoa ja hyödyn tavoittelua: vastavuoroisuuden tutkiminen historiassa’, teoksessa Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka (toim.) Varhaismodernin yhteiskunnan historia: lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin. Gaudeamus, Helsinki 2021, 24-46.

Kuuliala, Jenni & Blackie, Daniel, ‘Katsaus vammaisuuden historian tutkimukseen’, Historiallinen Aikakauskirja 119:2, 2021, 156-164.

Kuuliala, Jenni, ‘The Saint as Medicator: Medicine and the Miraculous in Fifteenth- and Sixteenth-Century Italy’, Social History of Medicine 34:3, 2021, 703-722.

Kuuliala, Jenni, ‘Physical Disability and Bodily Difference’, in Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (ed.), A Companion to Medieval Miracle Collections. Leiden: Brill, 2021, 186-205.

Kuuliala, Jenni, ‘Miracle and the Monstrous: Disability and Deviant Bodies in the Late Middle Ages’ in Canalis, Rinaldo F. & Ciavolella, Massimo (ed.), Disease and Disability in Medieval and Early Modern Art and Literature, 2021, 107-130.

Lamberg, Marko, yhdessä Kirsi Kanerva and Kaarina Koski, ‘Unet suomalaisen historiatieteen ja kansanperinteen tutkimuksen kentillä. Summary: A Historiography of Dream Studies within Finnish Historical and Folkloristic Research.’ Historiallinen Aikakauskirja 2021:3, 349–361.

Lamberg, Marko, Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria, ‘Tila ja tilalliset identiteetit keskiajan ja varhaismodernin ajan Suomessa’ teoksessa Markkola, Pirjo, Niemi, Marjaana & Haapala, Pertti (toim.) Suomalaisen yhteiskunnan historia: Osa 2: Yhteisöt ja identiteeti, Tampere: Vastapaino, 2021, 25-63.

Lamberg, Marko, Koskinen, Ulla & Karonen, Petri, ‘Selviäminen kylmenneessä ilmastossa ja vihamielisessä ympäristössä’ teoksessa Karonen, Petri, Villstrand, Nils Erik & Haapala, Pertti (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000, osa 1: Rakenteet ja instituutiot, Vastapaino, Tampere 2021, 107-149.

Lamberg, Marko, ‘Människa och miljö i medeltida Åbo. Summary: Human beings and nature in the spatial parlance of the inhabitants of medieval Turku (Sw. Åbo)’. Folkmålsstudier 59 (2021), 71–101. https://journal.fi/folkmalsstudier/article/view/112550

Lamberg, Marko, ‘Paholainen Oulussa? – Varhaismodernin Suomi-kuvan hyödyntäminen Englannin sisäisessä uskontopoliittisessa keskustelussa. Faravid 2021:1, 5–22, https://faravid.journal.fi/article/view/99332

Lamberg, Marko & Östman, Ann-Catrin, ‘Rijfsfinskan och utanförskapets börda: Främlingskap och språkskillnader i trolldomsprocesserna i Jakobstad 1653–1713’. Historisk Tidskrift för Finland 2/2021, 35–85

Lamberg, Marko, Ojala-Fulwood, Maija & Östman, Ann-Catrin, ‘Sukupuolittuneet tuomiot? Naiset karkotusten kohteina 1600-luvun Ruotsissa., Sukupuolentutkimus/Genusforskning 3/2021, 6–19.

Lamberg, Marko, ‘Tukholma-kuva esimodernin ajan suullisessa perinteessä Suomessa, Karjalassa ja Inkerinmaalla. Summary: The Image of Stockholm in Early Modern Oral Tradition in Finland, Karelia and Ingria’, Elore 1/2021, 31–62. https://journal.fi/elore/article/view/100593

Lehto, Katariina, ‘Medicinsk eklekticism vid Kungliga akademin i Åbo på 1700-talet. Definitioner av läkemedel och anteckningar i Peter Elfvings dissertationer’, Historisk Tidskrift för Finland, 105(4), 2021.  https://journal.fi/htf/article/view/113174

Miettinen, Riikka, ‘Dis/abiliteetti ja vammaisuus yhteiskunnan ja kokemuksen tutkimuksessa’, teoksessa Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka (toim.), Varhaismodernin yhteiskunnan historia. Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin. Helsinki: Gaudeamus, 2021, 47–73.

Miettinen, Tiina, ‘Noituus ja seksuaalirikokset pietarsaarelaisissa perheissä 1600-luvun lopulla’, teoksessa Ilmakunnas, Johanna & Lahtinen, Anu (toim.), Perheen jäljillä. Perhesuhteiden moninaisuus Pohjolassa 1400-2020, Vastapaino 2021.

Miettinen, Tiina, ‘Sukua ja perhettä etsimässä’, teoksessa Miettinen, Riikka & Toivo, Raisa Maria (toim.), Varhaismodernin yhteiskunnan historia: lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin, Gaudeamus, 2021.

Miettinen, Tiina, ‘Vilhelm Matinpojan vaikea taival kirkonkirjoissa’, Genos 4/2021.

Nissi, Jyrki, ’Death in a Birth Chamber: Birth Attendants as Expert Witnesses in the Canonization Process of Bernardino of Siena’, teoksessa Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (toim.), A Companion to Medieval Miracle Collections, Reading Medieval Sources, 5. Leiden: Brill, 2021, 226-248.

Peltonen, Jaakkojuhani, ‘Reading Gender in Curtius’ Portrait of Babylonian Prostitution (36-39)’, in Devillers, Olivier & Sebastiani, Breno (ed..), Sources et modèles des historiens, (Collection Scripta antiqua 145) 2021, 241-249

Salminen, Tapio & Salonen, Kirsi, ’Vuorovaikutuksen rakenteet’ teoksessa Karonen, Petri, Villstrand, Nils Erik & Haapala, Pertti (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000: Osa 1: Rakenteet ja instituutiot, Vastapaino, 2021, 71-104.

Salminen, Tapio, Niemi, Marjaana, Einonen, Piia & Vahtikari, Tanja (toim.) ’Identiteetit ja yhteisöllisyys kaupunkitilassa keskiajalta 1900-luvulle’, teoksessa Markkola, Pirjo, Niemi, Marjaana & Haapala, Pertti (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000: Osa 2: Yhteisöt ja identiteetit, Vastapaino, 2021, 161-200.

Sihvonen, Outi, ‘Persecution, Epidemic and Schism: Cyprian’s Third Century Crisis’ teoksessa Kuivala, Petra, Lampinen-Enqvist Olli, Sevillano, Annaleena (toim.), Kriisit kristinuskon historiassa. Suomen kirkkohistorian seuran vuosikirja 111, 2021, 13–29.

Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka, ’Johdanto: Varhaismoderni lomittunut yhteiskunta’ teoksessa Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka (toim.) Varhaismodernin yhteiskunnan historia. Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin, Gaudeamus 2021, 7-29, 215-220.

Toivo, Raisa Maria, ‘Kapitalismista kokemukseen eli uskon(non) merkitys yhteiskuntahistoriassa’, teoksessa Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka (toim.) Varhaismodernin yhteiskunnan historia. Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin, Gaudeamus, 2021, 125-154, 248-258.

Toivo, Raisa Maria, ‘Reformaatio’, teoksessa Huhta, Ilkka & Meriläinen, Juha (toim.), Käsitteet Suomen kirkkohistoriassa. Helsinki, Suomen kirkkohistoriallinen Seura, 2021, 15-31.

Uusitalo, Lauri, “Conflicts in the Colonial Contact Zone: Violence, Coercion, and Mediation in Spanish-Indigenous Relations in the Sixteenth-Century Gobernación of Popayán.” Jargonia 19:37, 2021.

Viitaniemi, Ella, “From subjects to rural citizens? The peasantry and political participation in the late eighteenth-century Swedish realm”, in Dorum, Knut, Hallenberg, Mats & Katajala, Kimmo (ed.), Bringing the People Back In. State Building from Below in the Nordic Countries ca. 1500–1800, Routledge, London & New York, 2021, 233–251.

Viitaniemi, Ella, ”Varhaisen kansalaisuuden kehitys 1700-luvulla”, teoksessa Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka (toim.), Varhaismodernin yhteiskunnan historia. Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin, Gaudeamus, Helsinki, 2021, 155–186.

Viitaniemi, Ella & Bjerkås, Trond, ”Den offentliga kyrkbacken. Politiskt deltagande i 1700-talets nordiska periferi”, teoksessa Historisk tidskrift för Finland. 2021:2, 249–270.

Vuolanto, Ville & Pudsey, April, ’Children’s Urban Environments in an Ancient City: Social and Physical Realities’, Childhood in the Past 14:2, 2021, 161-176. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/134306

Vuolanto, Ville, ‘Daily Life of Children in Late Antiquity: Play, Work and Vulnerability’, in Beaumont, Lesley, Dillon, Matthew, Harrington, Nicola (ed.), Children in Antiquity: Childhood in the Ancient Mediterranean, London, Routledge, 2021, 268-280.

Vuolanto, Ville, ‘To what extent were children and slaves welcomed in the early church?’, in Ramelli, Ilaria, McGuckin, J. A. & Ashwin-Siejkowski, Piotr (ed.), T&T Clark Handbook to the Early Church, London, T & T Clark, 2021, 106-123.

Wirta, Kaarle, ’An Improvised Empire: Imperial ambitions and local realities in Danish–East India trade (1620–1650)’ , teoksessa Dørum Knut, Mats Hallenberg and Kimmo Katajala (toim.), Bringing the People Back in: State Building from Below in the Nordic Countries Ca. 1500-1800 , (New York: Routledge, 2021), 199–214.

Wirta, Kaarle,Yrittäjyys ja yhteiskunta 1600-luvulla”, teoksessa Miettinen Riikka and Toivo Raisa (toim.), Yhteiskuntaa etsimässä. Ajankohtaisia keskusteluja uuden ajan alun yhteiskuntahistoriasta, (Helsinki: Gaudeamus 2021), 187–214.

2020

Books

Karivieri, Arja (ed.), Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity (exhibition catalogue, Ostia. Gateway to Rome), (Acta Instituti Romani Finlandiae 47), Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2020.

Katajala-Peltomaa, Sari, Demonic Possession and Lived Religion in Later Medieval Europe (Oxford University Press 2020).

Kuuliala, Jenni, Saints, Infirmity, and Community in the Late Middle Ages (Amsterdam University Press 2020).

Lamberg, Marko, Ihmeiden kirja: 192 kertomusta keskiajalta (SKS 2020).

Marjanen, Antti, Ulla Tervahauta and Ville Vuolanto (ed.), Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit, Helsinki: Suomen eksegeettinen seura 2020

Peake, Rose-Marie, The Power of Religious Societies in Shaping Early Modern Society and Identities (Amsterdam University Press 2020).

Wirta Kaarle, Early Modern Overseas Trade and Entrepreneurship: Nordic Trading Companies, (New York, Routledge 2020).

Articles

Adel, Vadim & Salminen, Tapio, ‘Rajamerkit muinaisjäännöksinä’, in Kreetta Lesell (toim.), Pirkanmaan alta 17. Tampere: Tampereen museot, 2020, 74–92.

Hänninen, Marja-Leena, ‘Bathing in Ancient Ostia’, in Karivieri, Arja (ed.), Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity (exhibition catalogue, Ostia. Gateway to Rome), (Acta Instituti Romani Finlandiae 47), Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2020, 143-152.

Hänninen, Marja-Leena, ‘Religious life in Ostia in the Imperial Period’, in Karivieri, Arja (ed.), Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity (exhibition catalogue, Ostia. Gateway to Rome), (Acta Instituti Romani Finlandiae 47), Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2020, 345-352.

Hänninen, Marja-Leena, ‘The Cult of Mithras in Ostia’, in Karivieri, Arja (ed.), Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity (exhibition catalogue, Ostia. Gateway to Rome), (Acta Instituti Romani Finlandiae 47), Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2020, 353-362.

Joska, Sanna & Vuolanto, Ville, ‘Children in the Roman world’, in A. Karivieri (ed.), Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity (exhibition catalogue, Ostia. Gateway to Rome), (Acta Instituti Romani Finlandiae 47), Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2020, 261-267.

Joska, Sanna & Vuolanto, Ville, ‘Slavery in the Roman World’, in in A. Karivieri (ed.), Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity (exhibition catalogue, Ostia. Gateway to Rome), (Acta Instituti Romani Finlandiae 47), Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2020, 243-247.

Joska, Sanna ja  Vuolanto Ville (2020), ‘Lapsuus antiikin Roomassa’, in A. Karivieri and M. Meriluoto (toim.), Ostia. Portti Roomaan. Tampere ja Rooma: Vapriikki ja Suomen Rooman-instituutti 2019, 238-244.

Joska, Sanna ja  Vuolanto Ville (2020), ‘Orjuus Rooman valtakunnassa’, in A. Karivieri and M. Meriluoto (toim.), Ostia. Portti Roomaan. Tampere ja Rooma: Vapriikki ja Suomen Rooman-instituutti, 221-225.

Kangas, Sini, ’Biblical Allusions as Markers of Social Hierarchy in Twelfth- and Thirteenth-Century Sources of the Crusades’, in Matthias M. Tischler & Patrick Marschner (eds), Transcultural approaches to the Bible: Exegesis and Historical Writing in the Medieval Worlds (Brepols 2020).

Kangas, Sini, ‘The Image of Warrior Bishops in the Northern Tradition of the Crusades’, in Radoslaw Kotecki, Carsten Selch Jensen & Stephen Bennett (eds), Christianity and War in Medieval East-Central Europe and Scandinavia: The Church at War, Religion in War, and Perceptions of War (University Press at Kalamazoo & ARC Humanities Press 2020). ​

Kuuliala, Jenni, ‘The Saint as Medicator: Medicine and the Miraculous in Fifteenth- and Sixteenth-Century Italy’, Social History of Medicine (2020): hkaa053, https://doi.org/10.1093/shm/hkaa053

Kuuliala, Jenni & Välimäki, Reima, ‘Deafness and Pastoral Care in the Middle Ages’, in Disability in Medieval Christian Philosophy and Theology, ed. Scott M. Williams. London and New York: Routledge, 2020.

Lamberg, Marko, “Unlawful Contracts and Foreign Subtlety”: (In)Tolerance towards External Legal Customs and Traditions in Late Medieval and Early Modern Stockholm, c. 1475–1635. In: Tikka, Katja (ed.) The Development of Commercial Law in Sweden and Finland (Early Modern Period – Nineteenth Century). Leiden: Brill 2020, p. 17–58.

Marjanen, Antti, Ulla Tervahauta ja Ville Vuolanto, ‘Johdanto’, teoksessa A. Marjanen, U. Tervahauta ja V. Vuolanto (toim.), Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit, Helsinki: Suomen eksegeettinen seura 2020, 9-16

Mustakallio, Katariina, & Arja Karivieri, ‘Contacts over the Sea: Evidence from Mosaics Decorating the Piazzale delle Corporazioni and the Terme delle Province,’ in A. Karivieri (ed.), Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity (exhibition catalogue, Ostia. Gateway to Rome), (Acta Instituti Romani Finlandiae 47), Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2020, 73-82.

Mustakallio, Katariina, & Marja-Leena Hänninen, ‘Women, Marriage and Family in Roman Society and the Community of Ostia’, in A. Karivieri (ed.), Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity (exhibition catalogue, Ostia. Gateway to Rome), (Acta Instituti Romani Finlandiae 47), Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2020, 251-260.

Mustakallio, Katariina, The Cultic Landscape in Ostia, in A. Karivieri (ed.), Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity (exhibition catalogue, Ostia. Gateway to Rome), (Acta Instituti Romani Finlandiae 47), Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2020, 335-344.

Mustakallio, Katariina, The Culture of Death, in A. Karivieri (ed.), Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity (exhibition catalogue, Ostia. Gateway to Rome), (Acta Instituti Romani Finlandiae 47), Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2020, 411-420.

Nissi, Jyrki, ‘Communal Acts in the Process of Death: A Comparison Between Nordic and South European 15th Century Hagiographic Material, Scandinavian Journal of History, 2020, DOI: 10.1080/03468755.2020.1808526

Pihko, Saku, ‘Temporal Expressions in Canonisation Processes and Diari, and the Perception of Time in Late Medieval Rome’. In Tuomas Heikkilä (ed.), Time in the Eternal City: Perceiving and Controlling Time in Late Medieval and Renaissance Rome. Brill, 2020, 15—58.

Rantala, Jussi, ‘Ruling in the Purple… and wearing Make-up. Gendered Adventures of Emperor Elagabalus as seen by Cassius Dio and Herodian’, in Dyer, Jennifer & Surtees, Allison (eds.), Exploring Gender Diversity in the Ancient World (Edinburgh University Press, Edinburgh 2020).

Salminen, Tapio, ‘City scribes and the management of information: the professionalization of a transgenerational agency and its agents in Tallinn (ca. 1250–1558)’, in Anu Mänd & Marek Tamm (eds.), Making Livonia: Actors, Institutions, and Networks in Medieval and Early Modern Baltic Region. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2020, 189–211

Tamminen, Miikka, ‘The Axe of Lalli and the Cap of St. Henry – A View from Finland’, in F. Hinz & J. Meyer-Hamme (eds.), Controversial Histories – Current Views on the Crusades (Routledge 2020) 91-94.

Viitaniemi, Ella, ‘Johan Kraftman ja varhaisen kansalaisyhteiskunnan rakentaminen esiteollisena aikana’. Auraica. Scripta a Societate Porthan edita. Vol. 11, 2020: 17–34.

Viitaniemi, Ella, ‘Seurakunnat ja papisto keskushallinnon ja kasvavan väestön välissä 1700-luvulla.’ Genos 3/2020, 149–164.

Vuolanto, Ville, ‘Lapsi varhaiskristillisessä maailmassa’, teoksessa A. Marjanen, U. Tervahauta and V. Vuolanto (toim.), Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit, Helsinki: Suomen eksegeettinen seura 2020, 176-191

Vuolanto, Ville ja Valtteri Vuolanto, ’Pseudo-Matteuksen evankeliumi. Suomennos’, teoksessa A. Marjanen, U. Tervahauta and V. Vuolanto (toim..), Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit, Helsinki: Suomen eksegeettinen seura 2020, 82-114.

Vuolanto, Ville, ‘Pseudo-Matteuksen evankeliumi. Johdanto’, teoksessa A. Marjanen, U. Tervahauta and V. Vuolanto, Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit, Helsinki: Suomen eksegeettinen seura 2020, 72-81.

Vuolanto, Ville, Review of: Maria Doerfler, Jephthah’s daughter, Sarah’s son: the death of children in late antiquity. Oakland: University of California Press, 2019, Bryn Mawr Classical Review, 2020, online: https://bmcr.brynmawr.edu/2020/2020.08.36/

Wirta, Kaarle, ‘Cross-Imperial Trade in Disguise: Overlooked Trade Interactions between the Dutch and the Danish in the Atlantic Trade during the Seventeenth Century’, Journal of World History, Vol. 31, No. 3, 2020, 1–21.

Wirta, Kaarle and Pereira, Edgar, ‘A Forgotten Emporium: Commercial Aspirations and Transnational Mercantile Networks in Seventeenth Century Glückstadt’, In Weiss H (edit), Locating the Global Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century, Oldenburg, De Gruyter 2020, 17–40.

2019

Books

Hanska, Jussi & Nissi, Jyrki (eds), Arx Tavastica 14 (Hämeenlinna-Seura ry 2019).

Karivieri, Arja & Meriluoto, Marjo (eds), Ostia, portti Roomaan (Vapriikki & Institutum Romanum Finlandiae 2019).

Kuuliala, Jenni, Peake, Rose-Marie & Räisänen-Schröder, Päivi (eds), Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material (Palgrave Macmillan 2019).

Kuuliala, Jenni & Rantala, Jussi (eds), On the Road. Travel, Pilgrimage and Social Interaction from Antiquity to the Middle Ages (Routledge 2019).

Lamberg, Marko, Noitaäiti: Malin Matsintyttären tarina (SKS 2019).

Miettinen, Riikka, Suicide, Law, and Community in Early Modern Sweden (Palgrave Macmillan 2019).

Miettinen, Tiina, Juuria ja juurettomia. Suomalaiset ja suku keskiajalta 2000-luvulle (Atena 2019).

Miettinen, Tiina, Runsas. Kartano Ylöjärven Lempiäniemessä (Reijo Käkelä/Avant Tecno Oy 2019).

Pajari, Ilona, Jalonen, Jussi, Miettinen, Riikka & Kanerva, Kirsi (eds), Suomalaisen kuoleman historia (Gaudeamus 2019).

Peake, Rose-Marie & Rosenberg, Riikka, Korsetti ja krusifiksi: vaikutusvaltaisia barokin ajan pariisittaria (Gaudeamus 2019).

Peltonen, Jaakkojuhani & Peltonen, Ollimatti (eds), Lupa tappaa? Sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen pitkä historia (SKS 2019).

Peltonen, Jaakkojuhani, Alexander the Great in the Roman Empire, 150 BC to AD 600 (Routledge 2019).

Rantala, Jussi (ed.), Gender, Memory, and Identity in the Roman World (Amsterdam University Press 2019).

Articles

Frigrén, Pirita, Keravuori, Kirsi & Miettinen, Tiina, ’Australiaan karannut suomalainen merimies ja siirtolaisuuden tarina historiallisessa tosi-tv:ssä’ in Pirita Frigrén (ed.), Merenkulkijoiden siirtolaisuus: historia ja nykypäivä (Siirtolaisinstituutti 2019).

Hanska, Jussi & Katajala-Peltomaa, Sari, ‘Giving Birth as Metaphor: Eudes de Châteauroux’s Preaching to the Nuns of Orvieto’, in Jones, Linda G. Jones & Adrienne Dupont-Hamy (eds), Christian, Jewish, and Muslim Preaching in the Mediterranean and Europe : Identities and Interfaith Encounters (Brepols 2019), 25-49.

Hanska, Jussi, ’Uutta tietoa fransiskaanien kirjavarallisuudesta keskiajan Suomessa: Gauthier Brüggeläisen ja pyhän Bonaventuran vaikutus Viipurin konventissa’, Historiallinen Aikakauskirja 117 (1), 2019, 68-77.

Heikkilä, Mikko, ’Monitieteinen tutkimus kristinuskon tulosta Suomenlahden pohjoispuolelle ‒ kristinuskoon tutustumisen, kristityksi kääntymisen ja kristillisen organisaation rakentamisen ajoitus’, in Anni Ruohomäki & Anna Sivula (eds), Tuhansien vuosien tulokkaat: Monen kulttuurin Satakunta. (Satakunnan Historiallinen Seura 2019), 31‒71.

Heikkilä, Mikko, ’Suurta härkää pitkistä sarvista’, Muinaistutkija 3/2019, 30-35.

Hockman, Tuula, ‘Elias Brennerʻs drawings from Häme Castle’, in Nils Enberg (ed.), Castella Maris Baltici XIII (2018).

Hockman, Tuula, ’Kungarna, aristokrati och franciskanerna. Franciskankonventens ekonomi i Åbo stift’, Historisk Tidskrift för Finland 2/2019.

Hockman, Tuula, ’Åke Jöraninpoika Tott. Hämeen herra, uskollinen ritari’, in Jussi Hanska & Jyrki Nissi (eds), Arx Tavastica 14 (Hämeenlinna-Seura ry, 2019), 42-52.

Hänninen, Marja-Leena, ’Religious agency and civic identity of women in ancient Ostia’, in Jussi Rantala (ed.), Gender, Memory and Identity in the Roman World (Amsterdam University Press 2019), 63—88.

Hänninen, Marja-Leena, ’The image of a well-born lady as a prostitute. The cases of Clodia, Julia and Messalina’, in Ria Berg & Richard Neudecker (eds), The Roman Courtesan (Acta Instituti Romani Finlandiae 46, 2019), 111–120.

Joska, Sanna & Vuolanto, Ville, ‘A World of Children. Growing up in the Roman Empire’, Ancient History 23, 2019, 16-21.

Katermaa, Aino, ‘Hämeenlinnan kaupungin ulkonäkö ison vihan jälkeen 1720-luvulla’, in Jussi Hanska & Jyrki Nissi (eds), Arx Tavastica 14 (Hämeenlinna-Seura ry, 2019), 54-78.

Koskinen, Ulla, ’Sodankäynnin perustelut suomalaisupseerien kirjeenvaihdossa 25-vuotisessa sodassa (1570–1595)’, in Jaakkojuhani Peltonen & Ollimatti Peltonen (eds), Lupa tappaa? Sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen pitkä historia (SKS 2019), 144-167.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi, ’Lisätietoja Euran Lähteenojan ja Souppaan sukupiiristä 1400-1600 -luvuilla’, Genos 90 (4), 2019, 194-215.

Kuuliala, Jenni, ‘Cure, Community, and the Miraculous in Early Modern Florence’, in Jenni Kuuliala, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder (eds), Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material (Palgrave Macmillan 2019), 265-292.

Kuuliala, Jenni, Peake, Rose-Marie, Räisänen-Schröder, Päivi, ‘Introduction : Hagiography and Lived Religion’, in Jenni Kuuliala, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder (eds), Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material (Palgrave Macmillan 2019), 1-26.

Lamberg, Marko, ‘Varhaisten ruotsinsuomalaisten jäljillä’, Keski-Suomen sukututkijat, 2019, 14-17.

Miettinen, Riikka, ’Itsemurha varhaismodernilta ajalta nykypäivään’, in Ilona Pajari, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen & Kirsi Kanerva (eds), Suomalaisen kuoleman historia (Gaudeamus 2019), 183–207.

Mustakallio, Katariina, ‘The sacred travel of Valesius’ family: children and the liminal stage’ in Jenni Kuuliala & Jussi Rantala (eds), Travel, Pilgrimage and Social Interaction from Antiquity to the Middle Ages (Routledge 2019), 64-77.

Mustakallio, Katariina, ‘The ties that Bind’, in Karen Klaiber Hersch (ed.), A Cultural History of Marriage in Antiquity (500BCE-500CE) (Bloomsbury Academic 2019), 77-88.

Pajari, Ilona & Miettinen, Riikka & Kanerva, Kirsi 2019. ’Kuoleman historian ääriviivoja’, in Pajari, Ilona & Jalonen, Jussi & Miettinen, Riikka & Kanerva, Kirsi (eds.), Suomalaisen kuoleman historia. Helsinki: Gaudeamus, 7–25.

Peake, Rose-Marie, ‘Saintly Shepherdesses: Semi-religious Women and Identity Formation in Seventeenth-century France’, in Jenni Kuuliala, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder (eds), Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material (Palgrave Macmillan 2019), 77-102.

Peltonen, Jaakkojuhani, ’Aleksanteri Suuren Persian sotaretki, koston ja vapauden vuoksi’, in Jaakkojuhani Peltonen & Ollimatti Peltonen (eds), Lupa tappaa? Sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen pitkä historia (SKS 2019), 69-96.

Peltonen, Jaakkojuhani, ‘Defining Manliness, Constructing Identities: Alexander the Great mirroring an exemplary man in Late Antiquity’, in Jussi Rantala (ed.), Gender, Memory and Identity in the Roman World (Amsterdam University Press 2019), 131-156.​

Peltonen, Jaakkojuhani, ‘When Kings and Gods Meet: Agency and Experience in Sacred Travel from Alexander the Great to Caracalla’ in Jenni Kuuliala & Jussi Rantala (eds), On the Road. Travel, Pilgrimage and Social Interaction from Antiquity to Middle Ages (Routledge 2019), 78-99.​

Pihko, Saku, ’Talk, Communication, and the Avoidance of Inquisitors in Thirteenth-Century Languedoc’, in Peter Darby, Rob Lutton & Claire Taylor (eds), Heretical Self-Defence in Late Antiquity and the Middle Ages (Brepols 2019), 111-127.

Rantala, Jussi & Vuolanto, Ville, ‘Pilgrimage in Pausanias’, in Jenni Kuuliala & Jussi Rantala (eds), On the Road. Travel, Pilgrimage and Social Interaction from Antiquity to the Middle Ages (Routledge 2019), 122-140.

Rantala, Jussi, ‘Conflict and Community: Anna of Carthage and Roman Identity in Augustan Poetry’, in Jussi Rantala (ed.), Gender, Memory and Identity in the Roman World (Amsterdam University Press 2019), 181-201.

Tamminen, Miikka, ‘Jumalan sota: ristiretket ja oikeutettu sodankäynti’, in Jaakkojuhani Peltonen & Ollimatti Peltonen (eds), Lupa tappaa? Sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen pitkä historia (SKS 2019), 127-143.

Toivari-Viitala, Jaana & Peltonen, Jaakkojuhani, ’Egyptin faraoiden tehtävä kosmisen järjestyksen ylläpitäjänä’, in Jaakkojuhani Peltonen & Ollimatti Peltonen (eds), Lupa tappaa? Sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen pitkä historia (SKS 2019), 21-38.

Toivo, Raisa Maria, ‘Withcraft and Gender’. in Johannes Dillinger (ed.), The Routledge History of Witchcraft (Routledge 2019), 219-232.

Toivo, Raisa Maria, ‘When Parenting Fails: Religious Upbringing, Discipline and Public Disapproval in Early Modern Finland’, in Ulla Aatsinki, Johanna Annola & Mervi Kaarinen (eds), Families, Values and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500-2000 (Routledge 2019).

Uusitalo, Lauri, ‘An indigenous lord in the Spanish royal court : the transatlantic voyage of Don Pedro de Henao, Cacique of Ipiales’. in Jenni Kuuliala & Jussi Rantala (eds), Travel, Pilgrimage and Social Interaction from Antiquity to the Middle Ages (Routledge 2019), 295-312.

Viitaniemi, Ella, ‘Muurarimestari Kustaa Stenman ja katumaton maailma. Pietismi, kirjoittaminen ja kokemuksen siirtäminen länsisuomalaisella maaseudulla 1700-luvun jälkipuoliskolla’ in Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (eds), Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen (Vastapaino 2019).

Vuolanto, Ville, ’Children and Religious Participation in Roman Palmyra’, in S. Krag & R. Raja (eds), Women, Children, and the Family in Palmyra (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 2019), 201-213.

Vuolanto, Ville, ‘lex Oppia’, in The Oxford Classical Dictionary (Oxford University Press 2019).

Vuolanto, Ville, ‘lex Voconia’, in The Oxford Classical Dictionary (Oxford University Press 2019).

Vuolanto, Ville, ’Public Agency of Women in the Later Roman World’, in Jussi Rantala (ed.), Gender, Memory, and Identity in the Roman World (Amsterdam University Press 2019), 41-61.

Vuolanto, Ville, ’Single life in Late Antiquity? Virgins between the Earthly and the Heavenly Family’, in S. Huebner and C. Laes (eds), Singles and Single Life in Antiquity (Cambridge University Press 2019), 276-291.

Vuolanto, Ville, ‘Sodan syyt ja oikeuttaminen Rooman valtakunnassa’, in Jaakkojuhani Peltonen & Ollimatti Peltonen (eds), Lupa tappaa? Sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen pitkä historia (SKS 2019), 96-123.

2018

Books

Christian Krötzl & Sari Katajala-Peltomaa, Miracles in Medieval Canonization Processes. Structures, Functions, and Methodologies (Brepols 2018).

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria, Parricide and Violence against Parents Throughout History. Deconstructing Family and Authority. Palgrave Macmillan 2018.

Miettinen, Riikka & Viitaniemi, Ella (eds.), Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800 (Helsinki: SKS, forthcoming in 2018).

Ojala-Fulwood, Maija (ed.) Migration and Multi-ethnic Communities: Mobile People from the late Middle Ages to the Present. DeGruyter Oldenburg, 2018.

Rantala, Jussi (ed.), Keisarit ja kurtisaanit. Perhe, valta ja seksi antiikin Roomassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2018.

Tamminen, Miikka, Crusade Preaching and the Ideal Crusader (Brepols 2018).

Articles

Katajala-Peltomaa, Sari & Krötzl, Christian, ‘Approaching Twelfth- to fifteenth-Century Miracles: Miracle Registers, Collections, and Canonization Processes as Source Material,’ in Christian Krötzl & Sari Katajala-Peltomaa (eds.), Miracles in Medieval Canonization Processes. Structures, Functions, and Methodologies. Turnhout: Brepols, 2018, 1–39.

Katajala-Peltomaa, Sari, ‘Narrative Strategies in the Depositions: Gender, Family, and Devotion’ in Christian Krötzl & Sari Katajala-Peltomaa (eds.), Miracles in Medieval Canonization Processes. Structures, Functions, and Methodologies (Turnhout: Brepols, 2018), 227–256.

Kuuliala, Jenni, ‘Proving Misfortune, Proving Sainthood : Reconstructing Physical Impairment in Fourteenth-Century Miracle Testimonies’, in Christian Krötzl & Sari Katajala-Peltomaa, Miracles in Medieval Canonization Processes. Structures, Functions, and Methodologies (Turnhout: Brepols, 2018), 197-226.

Kuuliala Jenni, with Bianca Frohne, ‘The Trauma of Pain in Later Medieval Miracle Accounts’, in Turner Wendy J, Lee Christina (eds.) Trauma in Medieval Society (Leiden: Brill, 2018), 215-236.

Lamberg, Marko, ’Ylirajainen Suomi 1300–2000.’ In Pertti Haapala (ed.), Suomen rakennehistoria. Vastapaino: Tampere 2018, 31–66. (Ref.)

Lamberg, Marko, ‘Mutual Testaments in Late Medieval Stockholm, c. 1420–1520.’ In Mia Korpiola & Anu Lahtinen (eds.), Planning for Death. Wills and Death-Related Property Arrangements in Europe, 1200–1600. Brill: Leiden 2018, 177–210. (Ref.)

Lamberg, Marko, ’Keskiajan suomen kielen dokumentoitu sanasto ensiesiintymävuosineen.’ Book review, [accepted to be published in Mirator 19:1 (2018)]

Miettinen, Riikka, ’’’Lord, have mercy on me’’. Spiritual Preparations for Suicide in Early Modern Sweden’, in Anu Lahtinen & Mia Korpiola (eds.), Dying Prepared in Medieval and Early Modern Northern Europe (Leiden: Brill, 2018), 160–186.

Miettinen, Riikka, ’Vaivaiset ja työkyvyttömät uuden ajan alun maaseudulla’, in Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (eds.), Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800 (Helsinki: SKS, forthcoming in 2018).

Miettinen, Riikka, ’Maaseudun itselliset ja ”inhyses” hallinnollisena kategoriana’, in Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (eds.), Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800 (Helsinki: SKS, forthcoming in 2018).

Miettinen, Riikka & Viitaniemi, Ella, ”Tilattomuus, merkitykset ja mahdollisuudet”, in Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (eds.), Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800 (Helsinki: SKS, forthcoming in 2018).

Miettinen, Riikka & Viitaniemi, Ella, ”Länsi-Suomen maaseudun tilattomat tutkimustehtävänä”, in Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (eds.), Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800 (Helsinki: SKS, forthcoming in 2018).

Muravyeva, Marianna and Toivo, Raisa Maria: Introduction. In Muravyeva & Toivo (eds.), Parricide and Violence against Parents Throughout History. Deconstructing Family and Authority.  Palgrave Macmillan 2018.

Muravyeva, Marianna and Toivo, Raisa Maria: Conclusions. In Muravyeva & Toivo (eds.), Parricide and Violence against Parents Throughout History. Deconstructing Family and Authority. Palgrave Macmillan 2018.

Mustonen, Pia, ‘Avioparit pyhän palveluksessa. Pappispariskunnat arkaaisten kuninkaiden seuraajina Rooman valtionuskonnossa’, in Jussi Rantala (ed.), Keisarit ja kurtisaanit. Valta, perhe ja seksi antiikin Roomassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2018. (ISBN 978-952-222-907-6)

Mustonen, Pia, ‘Influential mistresses in the Imperial dynasties of first-century Rome: Claudia Acte and Antonia Caenis’. In Ria Berg (ed.), Roman Concubine. Roma: Institutum Romanum Finlandiae. (Forthcoming in 2018.).

Peltonen, Jakkojuhani, “Church Fathers and the Reception of Alexander the Great” in Dr. Kenneth Moore (ed.), Brill’s Companion to the Reception of Alexander the Great. Brill, 2018, 477–503.

Rantala, Jussi, ‘Ruling in the Purple… and wearing Make-up. Gendered Adventures of Emperor Elagabalus as seen by Cassius Dio and Herodian’. In Dyer, Jennifer & Surtees, Allison (eds.), Exploring Gender Diversity in the Ancient World (Intersectionality in Classical Antiquity 1). Edinburgh University Press, Edinburgh (forthcoming in 2018).

Rantala, Jussi, ’Yhtä suurta perhettä. Concordia ja Septimius Severuksen keisaripropaganda’, in Rantala, Jussi (ed.), Keisarit ja kurtisaanit. Perhe, valta ja seksi antiikin Roomassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2018, 124–144.

Toivo, Raisa Maria, ‘Gender Performance in Early modern Religious Life.’ In Elise Dermineur, Åsa Karlsson Sjögren and Virginia Langum (eds.), Revisiting Gender in European History, 1400–1800. Routledge 2018.

Toivo, Raisa Maria, ‘Parricide in Nineteenth-Century Finland.’ In Muravyeva & Toivo (eds.), Parricide and Violence against Parents Throughout History. Deconstructing Family and Authority. Palgrave Macmillan, 2018.

Viitaniemi, Ella, ‘Hyödyn aikakauden talouspolitiikka, vuokraviljely ja tilattomuuden kasvu”, in Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (eds.), Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Hist. Tutk. 278. SKS, Helsinki. (Forthcoming 8.11.2018).

Viitaniemi, Ella, ‘Pappisperhe ja sosiaalinen selviytyminen Ylä-Satakunnan uudisasutusseudulla 1770–1820”, in Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (eds.) Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Hist. Tutk. 278. SKS, Helsinki. (Forthcoming 8.11.2018).

Viitaniemi, Ella, ‘Urban seasonal workers and rural church constructions in eighteenth‐century Finland”, in Maija Ojala-Fulwood (ed.) Migration and Multi-ethnic Communities. Mobile people from the Late Middle Age to Present. De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2018, 147–168.

Viitaniemi, Ella, ‘Yksi päätös, kaksi ratkaisua. Kangasalan ja Pirkkalan kivikirkkohankkeiden päätöksentekoprosessit 1750- ja 1760-luvuilla”. Vapaaehtoisuus ja osallisuus. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirja 2018, ed. Sini Mikkola ja Olli Lampinen-Enqvist. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, Helsinki, pp. 13–40.

2017

Books

Kauko, Mikko & Lamberg, Marko (eds.), Naantalin luostarin kirja. Tietolipas 254. SKS: Helsinki 2017. (499 p.) (ref.) [written together with Mikko Kauko, Rauno Tirri & Seija Tirri; edited together with Mikko Kauko]

Götlind, Anna & Lamberg, Marko (eds.), Tillfälliga stockholmare – människor och möten under 600 år. Stockholmia förlag: Stockholm 2017. (385 p.)

Kallestrup, Louise Nyholm & Toivo, Raisa Maria, Contesting Orthodoxy in Medieval and Early Modern Europe. Palgrave Macmillan 2017.

Rantala, Jussi, The Ludi Saeculares of Septimius Severus: The Ideologies of a New Roman Empire. Routledge, London 2017.

Articles

Kangas, Sini, ‘Ideas of Time and Age in the Chronicles of the Crusades’, in Léan Ni Cleirigh and Natasha Hodgson (eds.) Crusades and Literary Influences. Crusades, Subsidia, (Routledge: 2017).

Kuuliala, Jenni, ‘Infirmitas in Monastic Rules’, in Disability in Antiquity, ed. Christian Laes (London: Routledge, 2017), 342-356.

Lamberg, Marko, ’Lurendrejare, rymlingar och solochvårare – identitetsbytare i det tidigmoderna Stockholm.’ In Anna Götlind & Marko Lamberg (eds.) Tillfälliga stockholmare – människor och möten under 600 år. Stockholmia förlag: Stockholm 2017,  225–248.

Lamberg, Marko, ’Suomeksi kirjoittamisen varhaishistoriaa.’ Book review, Historiallinen Aikakauskirja 3/2017, 368.

Lamberg, Marko & Götlind, Anna, ’Inledning.’ In Anna Götlind & Marko Lamberg (eds.) Tillfälliga stockholmare – människor och möten under 600 år. Stockholmia förlag: Stockholm 2017,  9–19.

Lamberg, Marko & Götlind, Anna, ‘Tracing temporary Stockholmers.’ In Anna Götlind & Marko Lamberg (eds.) Tillfälliga stockholmare – människor och möten under 600 år. Stockholmia förlag: Stockholm 2017, 375–381.

Miettinen, Riikka, ’Hullut, pahat, olosuhteiden uhrit? Eettiset kysymykset itsemurhien historian tutkimuksessa’, in Satu Lidman, Anu Koskivirta & Jari Eilola (eds.), Historiantutkimuksen etiikka (Helsinki: Gaudeamus, 2017), 139–162.

Ojala-Fulwood, Maija, “Water and urban space in late medieval Stockholm”, in Costlow, Jane, Yrjö Haila, and Arja Rosenholm (eds.) Water in Social Imagination: from Technological Optimism to Contemporary Environmentalism. Leiden and Boston, Brill Rodopi, 2017, 28−48.

Toivo, Raisa Maria, Pitkä reformaatio ja monet reformaatiot. Teologinen aikakauskirja 4/2017.

Toivo, Raisa Maria, “Ignorant Superstition: popular education on magic in early 17th century confessionalist Finland. The case of Mary and the Rosaries”, in Louise Nyholm Kallestrup & Toivo (eds.) Contesting Orthodoxy in Medieval and Early Modern Europe. Palgrave Macmillan 2017, 146 – 163.

Kallestrup, Louise & Toivo, Raisa Maria, “Approaching Heresy, Magic and Witchcraft.” In Louise Nyholm Kallestrup & Toivo (eds.) Contesting Orthodoxy in Medieval and Early Modern Europe. Palgrave Macmillan 2017, 1 – 13.

Viitaniemi, Ella, “Reawaking medieval tradition. The issue of stone churches in eighteenth-century Finland. Kokemäki as a case-study”, in J. Harjula, S. Hukantaival, V. Immonen, A. Randla and T. Ratilainen (eds.) Sacred Monuments and Practices in the Baltic Sea Region: New Visits to Old Churches. Cambridge Scholars Publishing 2017, Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, 104–122.

Viitaniemi, Ella, “Enlightment and classisism. Public building politics in Swedish rural areas”, in J.-C. Abramovici & D. Fulda (eds.) Enlightenment and classicism. International Review of Eighteenth-Century Studies (IRECS), vol 3, 2017, 185–200.

2016

Books

Ijäs, Miia, Varjoista valtaistuimelle – Anna Jagellonica ja Itämeren valtapiiri 1500-luvulla (Helsinki: Gaudeamus, 2016).

Katajala-Peltomaa, Sari & Salonen, Kirsi (eds.), Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016).

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (eds.), Lived Religion in the Baltic Sea Region during the Long Reformation (Leiden: Brill, 2016).

Kuuliala, Jenni, Childhood Disability and Social Integration in the Middle Ages. Constructions of Impairments in Thirteenth- and Fourteenth-Century Canonization Processes (Turnhout: Brepols, 2016).

Laes, Christian & Vuolanto, Ville (eds.) Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World (London & New York: Routledge, 2017; published Oct. 2016).

Miettinen, Tiina & Toivo, Raisa Maria (eds.), Mitä väliä on historialla? (Tampere: Tampere University Press, 2016).

Viitaniemi, Ella, Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen, Paikallisyhteisön poliittinen kulttuuri ja Kokemäen kivikirkon rakennusprosessi 1730–1786, Acta Universitatis Tamperensis 2158 Tampere University Press, Tampere, 2016.

Articles

Kangas, Sini, ‘Slaughter of the Innocents and Depiction of Children in the Twelfth-Century Sources of the Crusades’, in Elizabeth Lapina and Nicholas Morton  (eds.), The Uses of the Bible in Crusading Sources (Leiden: Brill, 2016).

Katajala-Peltomaa, Sari, ‘Diabolical Rage? Children, Violence, and Demonic Possession in the Late Middle Ages,’ Journal of Family History 2016.

Katajala-Peltomaa, Sari, ‘Devotional Strategies in Everyday Life: Laity’s Interaction with Saints in the North in the Fourteenth and Fifteenth Centuries,’ in Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (eds.), Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2016), 21–45.

Katajala-Peltomaa, Sari, and Raisa Toivo, ‘Religion as Experience,’ in Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (eds.), Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2016), 1–19.

Katajala-Peltomaa, Sari, with Kirsi Salonen and Kurt Villads Jensen, ‘In the Name of Saints Peter and Paul. Popes, Conversion, and Sainthood in Western Christianity,’ in Kirsi Salonen & Sari Katajala-Peltomaa (eds.), Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), 11–35.

Katajala-Peltomaa, Sari, ‘Riivattu Cristina. Yksilö, yhteisö ja rituaalit keskiajan maailmankuvassa,’ in Irma Sulkunen, Marjaana Niemi & Sari Katajala-Peltomaa (eds.), Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016), 35–65.

Katajala-Peltomaa, Sari, (with Irma Sulkunen and Marjaana Niemi) ‘Johdanto. Maailmankuvat ja identiteetit pitkällä aikavälillä,’ in Irma Sulkunen, Marjaana Niemi & Sari Katajala-Peltomaa (eds.), Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016), 8–31.

Koskinen, Ulla, ’Ruotsalaiset Venäjällä ja portugalilaiset Brasiliassa: onko kaukovertailussa järkeä?’, in Miettinen, Tiina & Toivo, Raisa (eds.), Mitä väliä on historialla? Tampere University Press, Tampere (2016), 125–152.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi, ’Takun nimismiessuku Huittisten Sammusta’, Genos 87:1, 2016, 2–37.

Kuuliala, Jenni, ’Disability and Religious Practices in Late Medieval Prussia: Infirmity and the Miraculous in the Canonization Process of St Dorothea of Montau (1404–1406)’, in Sari Katajala-Peltomaa and Raisa Maria Toivo (eds.) Lived Religion in the Baltic Sea Region during the Long Reformation (Leiden: Brill, 2016), 46–74.

Kuuliala, Jenni, ’Heavenly Healing or Failure of Faith? Partial Cures in Later Medieval Canonization Processes’, in Sari Katajala-Peltomaa and Kirsi Salonen (eds.) Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), 171–99.

Laes, Christian and Ville Vuolanto, ‘Household and Family Dynamics in Late Antique Southern Gaul’, in S. Hübner and G. Nathan (eds.), Mediterranean Families in Antiquity: Households, Extended Families, and Domestic Space (Malden (NJ) and Oxford: Wiley-Blackwell, 2016) 258–282.

Laes, Christian and Ville Vuolanto, ‘A new paradigm for the social history of childhood and children in Antiquity’, in Christian Laes and Ville Vuolanto (eds.) Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. (London and New York: Routledge 2017, published in Oct. 2016), 1–10.

Lamberg, Marko (2016), ’Häiden maantiede’, Suomen Museo 2014, 56–78.

Lamberg, Marko, Religiosity and Readiness for the Reformation among Late Medieval Burghers in Stockholm, ca. 1420–1570. In Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (eds.) Lived Religion and Temporal Change in Northern Europe, c. 1300–1700. Brill: Leiden 2016, 178–203. (Ref.)

Lamberg, Marko, ’Turku’ in Wallace David (ed.) Europe: A Literary History 1348–1418, Volume I. (Oxford: Oxford University Press, 2016), 625–634.

Lamberg, Marko, ’Globaali perspektiivi länsimaisuuteen.’ Book review, Historiallinen Aikakauskirja 2/2016, 232–233.

Lamberg, Marko, ’Turun porvarskat yrittäjinä.’ Book review, Historiallinen Aikakauskirja 3/2016, 367–369.

Lamberg, Marko & Miettinen, Tiina & Tiilikkala, Jasse, (2016). ’Pitäjä liikkeessä: Hauhon asutuksen ja väestön liikkuvuus rautakaudelta 1800-luvulle’, Suomen Museo (2014), 5–8.

Lamberg, Marko & Miettinen, Tiina & Tiilikkala, Jasse, (2016), ’Lopuksi: Maisema, kylät ja asukkaat liikkeessä’, Suomen Museo (2014), 79–80.

Miettinen, Riikka, ‘Oman käden kautta – Itsemurhan historian merkitys’, in Tiina Miettinen & Raisa Toivo (eds.), Mitä väliä on historialla? (Tampere: Tampere University Press, 2016), 155–174.

Miettinen, Tiina, ’Kylistä kartanoiksi’, in Suomen museo 2014. (Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 121.vuosikerta, 2016).

Miettinen, Tiina, ‘The Fordell Family – a struggle for trade after three generations in power’, in Koskinen, Ulla (ed.), Aggressive and Violent Peasant Elites in the North, c.1500–1700. (Palgrave: Macmillan 2016).

Miettinen, Tiina & Toivio, Hilja, ’Jalorotuisuuden juurilla’, in Miettinen, Tiina & Raisa Toivo, Raisa Maria (eds.), Mitä väliä on historialla? (Tampere: Tampere University Press, 2016).

Miettinen, Tiina & Toivo, Raisa Maria, ’Mitä väliä on historialla’, in Miettinen, Tiina & Toivo, Raisa Maria (eds), Mitä väliä on historialla? (Tampere: Tampere University Press 2016.)

Nissi, Jyrki, ‘Quomodo Scit Quod Mortuus Erat? Signs of Death in 15th-Century Italy’, SVMMA 7/2016.

Pudsey, April and Ville Vuolanto, ‘Being a niece or nephew: children‘s social environment in Roman Oxyrhynchos.’ In Christian Laes and Ville Vuolanto (eds.) Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World (London and New York: Routledge, 2017; published in Oct. 2016) 79–96.

Rantala, Jussi, ‘Dio the Dissident: Portrait of Severus in Roman History’, in Carsten Lange and Jesper Madsen (eds.), Cassius Dio. Greek Intellectual and Roman Politician (Leiden: Brill, 2016).

Rantala, Jussi, ‘Gods of Cultivation and Food Supply in the Imperical Iconography of Septimius Severus’, in Maijastina Kahlos (ed.), Emperors and the Divine – Rome and its Influence. Helsinki: Collegium for Advanced Studies (2016), 64–83.

Rantala, Jussi, ‘Promoting family, creating identity: Septimius Severus and the imperial family in the rituals of the ludi saeculares’, in Wouter Vanacker and Arjan Zuiderhoek (eds.), Imperial Identities in the Roman World. London: Routledge, 2016.

Toivo, Raisa Maria, Scandinavian Journal of History Special Issue ‘Gender, Material Culture and Emotions in Scandinavian History’ 41:3, 2016. Guest editors Jacqueline van Gent and Raisa Maria Toivo.

Toivo, Raisa Maria, The Journal of Family History Special Issue ‘“Honor Thy Father and Thy Mother”: A History of Violence Against Parents’ 41:3, 2016. Guest editors Marianna Muravyeva and Raisa Maria Toivo.

Toivo, Raisa Maria, ‘Abuse of Parents in Early Modern Finland: Structures and Emotions’, Journal of Family History 41 (3) 2016, 255–270.

Toivo, Raisa Maria, ‘Religion and Emotion: Rosaries as Objects and the associated emotions in 17th century Finland’, Scandinavian Journal of History 41:3, 2016, 289–305.

Toivo, Raisa Maria, Faith and Magic in Early Modern Finland. Palgrave, Macmillan, 2016.

Toivo, Raisa Maria: ’Luterilaisia maailmankuvia 1600-luvun Suomesta. Yksilön tarina ja yhteisön maailmankuva’ in Irma Sulkunen, Marjaana Niemi and Sari Katajala-Peltomaa: Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, 2016.

Toivo, Raisa Maria, ‘Violence between parents and children: courts of law in early modern Finland’, in Marianna Muravyeva (ed.), Domestic Disturbances, Patriarchal Values. Violence, Family and Sexuality in Early Modern Europe, 1600–1900 (London & New York: Routledge, 2016).

Van Gent, Jacqueline & Toivo, Raisa Maria, ‘Introduction: Gender, material culture and emotions in Scandinavian history’, Scandinavian Journal of History 41:3, 2016, 263–270.

Vuolanto, Ville, ‘Child and Parent in Roman Law’, in C. Ando, P. J. du Plessis and K. Tuori (eds), Oxford Handbook for Roman Law and Society (Oxford: Oxford University Press 2016), 487–497.

2015

Books

Ijäs, Miia & Ojala, Maija, Tuntematon tukija opiskelijan takana. Lääkintöneuvos G. R. Idmanin ja ministeri K. G. Idmanin säätiön historia (Tampere: Idmanin säätiö, 2015).

Krötzl, Christian, Mustakallio, Katariina & Kuuliala, Jenni (eds.), Infirmity in Antiquity and the Middle Ages. Social and Cultural Approaches to Health, Weakness and Care (Farnham: Ashgate, 2015).

Laes, Christian, Mustakallio, Katariina & Vuolanto, Ville (eds.), Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction (Leuven: Peeters, 2015).

Lahtinen, Anu & Ijäs, Miia (eds.), Risti ja lounatuuli. Rauman seurakunnan historia keskiajalta vuoteen 1640 (Helsinki: SKS, 2015).

Miettinen, Tiina, Piikojen valtakunta. Nainen, työ ja perhe 1600–1700-luvuilla. Jyväskylä: Atena kustannus, 2015.

Mustakallio, Katariina & Hanska, Jussi (eds), Agents and Objects: Children in Pre-Modern Europe, Acta Instituti Romani Finlandiae, 42 (Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2015).

Vuolanto, Ville, Children and Asceticism in Late Antiquity. Continuity, Family Dynamics and the Rise of Christianity (Farnham: Ashgate, 2015).

Articles

Ijäs, Miia, ‘Kirja-arvio “Kriisin juuret”. Remy, Johannes: Ukrainan historia. Helsinki: Gaudeamus 2015’, Idäntutkimus 2, 2015, 98–100.

Kangas, Sini, ‘Slaughter of the Innocents and Depiction of Children in the Twelfth-Century Sources of the Crusades’, in Elizabeth Lapina and Nicholas Morton (eds.), The Uses of the Bible in Crusading Sources (Brill, 2015).

Katajala-Peltomaa, Sari, ’Learning by Doing: Pilgrimages as a Means of Socialisation in the Late Middle Ages,’ in Katariina Mustakallio & Jussi Hanska (ed.), Agents and Objects. Children in Pre-Modern Europe. Acta IRF 42 (Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2015), 133–146.

Kuuliala, Jenni, ‘Nobility, Community, and the Care of the Ill and Disabled in Later Medieval Canonization Processes’, in Christian Krötzl, Katariina Mustakallio, and Jenni Kuuliala (eds), Infirmity in Antiquity and the Middle Ages: Social and Cultural Approaches to Health, Weakness and Care (Aldershot: Ashgate, 2015), 67–82.

Kuuliala, Jenni, ‘Unlikely Heroes: A Study on Three Miracle Narratives of Disabled Beggar Children in Late Thirteenth-Century Hagiographic Sources’, in Katariina Mustakallio and Jussi Hanska (eds.) Agents and Objects: Children in Pre-Modern Europe, Acta Instituti Romani Finlandiae, 42 (Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2015), 149–69.

Laes, Christian, ‘Children and their Occupations in Late Ancient Rome (300-700 CE)’, in Laes, Christian, Mustakallio, Katariina & Vuolanto, Ville, (eds.), Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction (Leuven, Peeters, 2015), 79–109.

Laes, Christian, Eindtermen Nederlands voor het lager onderwijs moeten ambitieuzer zijn dan nu het geval is, in Knack (2015.05.13)

http://www.knack.be/nieuws/belgie/eindtermennederlands-voor-het-lager-onderwijs-moeten-ambitieuzer-zijn-dan-nu-het-geval-is/articleopinion-570251.html.

Laes, Christian, ‘Latijn of Chinees? Een pleidooi voor redelijkheid’, in Prora 20, 2 (2015), 14–17.

Laes, Christian, Masters and Apprentices, in M. Bloomer (ed.), A Companion to Education in the Greek and Roman Worlds (Malden, Oxford, Blackwell Publishing, 2015), 474–82.

Laes, Christian, ‘Polygamy’, in R. Bagnall, K. Brodersen, C. B. Champion, A. Erksine, S. Huebner (eds.), The Encyclopedia of Ancient History (Malden, Oxford: Blackwell Publishing, 2015) 2 p.

Laes, Christian, Mustakallio, Katariina & Vuolanto, Ville, ‘Limits and Borders of Childhood and Family in the Roman Empire’, in Christian Laes, Katariina Mustakallio, and Ville Vuolanto (eds.), Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction (Leuven: Peeters 2015), 1–12.

Lamberg, Marko, ’Medeltida adresser: Bruk, formuleringar och praxis’, in Pålsson Ann (ed.) Gamla stan: stad i förvandling. (Stockholm: Samfundet Sankt Erik & Historiska Media, Samfundet S:t Eriks Årsbok, 2015), 119–127.

Lamberg, Marko, ’Harmaan ajan tiede’, Historiallinen Aikakauskirja 113, (3), 2015, 225–226.

Lamberg, Marko, ‘Last but not least’, Historiallinen Aikakauskirja 113 (4), 2015, 337–338.

Lamberg, Marko, ’Yli 500 vuotta Ruotsin historiankirjoitusta’, Historiallinen Aikakauskirja 113 (3), 2015, 318–319.

Miettinen, Tiina, ’Isä ja avioton lapsi’, Genos 3/2015. Suomen Sukututkimusseuran julkaisu, 2015.

Miettinen, Tiina, ’Sinkkuelämää suurvaltakaudella’, Historian Kiehtova Maailma – teemajulkaisu, 2015.

Miettinen, Tiina, ‘Maria Matintytär ja Christoffer Herkepaeus’. Hauhon joulu, 2015.

Mustakallio, Katariina, ‘Emotional Bonds and Roles of the Priestesses of Vesta’, in Anne Hege Grung, Marianne Bjelland Kartzow, and Anna Rebecca Solevåg (eds.), Bodies, Borders, Believers. Ancient Texts and Present Conversation (Eugene, Oregon: Pickwik Publications, 2015), 230–242.

Mustakallio, Katariina & Pyy, Elina, ‘Infirmitas Romana and its Cure – Livy’s History Therapy in the Ab urbe condita’, in Christian Krötzl, Katariina Mustakallio, and Jenni Kuuliala (eds.), Infirmity in Antiquity and the Middle Ages: Social and Cultural Approaches to Health, Weakness and Care (Farnham: Ashgate 2015), 153–167.

Rantala, Jussi, ‘Keisari tien päällä. Caracallan matkat aikalaiskuvauksissa’, Alusta! – Electronic Journal for Social and Cultural Studies. University of Tampere, 13.10.2015.

Toivo, Raisa Maria, ‘Lived Lutheranism and Daily Magic in Seventeenth-Century Finland’, in Kathryn A. Edwards (ed.), Everyday Magic in Early Modern Europe (Farnham: Ashgate, 2015).

Vuolanto, Ville, Entry ‘Children, Pledging of’, in R. Bagnall, K. Brodersen, C. Champion, Erskine and S. Huebner (eds.), Encyclopedia of the Ancient History, internet edition.

Oxford:

Wiley-Blackwell.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444338386.wbeah25035/full.

Vuolanto, Ville, ‘The Construction of Elite Childhood and Youth in Fourth- and Fifth Century Antioch’, in Christian Laes, Katariina Mustakallio, and Ville Vuolanto (eds.), Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction (Leuven: Peeters, 2015), 309–324.