Researchers

All researchers and teachers affiliated with the University of Tampere, holding at least an MA degree, whose work focuses on Antiquity, Middle Ages, Early Modern period, or their influence are welcomed to apply for a membership. Please send your application with a short biography to Mr Saku Pihko (Saku.Pihko@tuni.fi). The application will be processed by the board.

Members (in alphabetical order)

Eeva-Liisa Bastman
Oana Cojocaru
Leena Eilittä
Jan Forsman
Leila Haaparanta
Minna Hagman
Antti Hannunen
Jussi Hanska
Mikko Heikkilä
Tuula Hockman
Anna-Stina Hägglund
Miia Ijäs
Sanna Joska
Sini Kangas
Arja Karivieri
Sari Katajala-Peltomaa
Aino Katermaa
Susan Kiiski-Seiskari
Aleksandr Koptev
Ulla Koskinen
Christian Krötzl
Johanna Kuokkala
Jenni Kuuliala
Christian Laes
Sofia Lahti
Marko Lamberg
Jenni Lares
Tuula Latva-Karjanmaa
Riikka Miettinen
Tiina Miettinen
Katariina Mustakallio
Pia Mustonen
Jyrki Nissi
Laura Nissin
Arja Nurmi
Antti Oikarinen
Maija Ojala
Päivi Pahta
Rose-Marie Peake
Jaakkojuhani Peltonen
Mikko Pentti
Godelinde Perk
Saku Pihko
Ghislaine van der Ploeg
Elias Puustinen
Elina Pyy
Jussi Rantala
Marika Räsänen
Tapio Salminen
Liisa Savunen
Outi Sihvonen
Miikka Tamminen
Raisa Toivo
Jukka Tuominen
Jukka Tyrkkö
Lauri Uusitalo
Ella Viitaniemi
Ville Vuolanto
Kaarle Wirta