CITER (Center for Innovation and Technology Research)

Me, CITER

CITER (Center for Innovation and Technology Research) on erikoistunut innovaatioiden ja teknologioiden tutkimiseen. Tutkimuksemme keskittyy kilpailukyvyn kehittämiseen painopistealueillamme: liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemit, teknologisen kehityksen mallintaminen ja ennakointi, teknologialiiketoiminta (liiketoimintamalli ja kaupallistaminen) sekä teknologiastrategia ja innovaatiojohtaminen. Erityisosaamisalueenamme on liiketoiminnan tulokulma kiertotaloudessa.

Strategiamme

CITER luo uutta tutkimustietoa, joka tukee niin yritysten kuin julkisen sektorin organisaatioiden, asiantuntijoiden ja johtajien päätöksentekoa. Tutkimme teknologiaperustaista kestävää liiketoimintaa perus- ja soveltavalla tutkimuksella. Neljä strategista osa-aluettamme ovat liiketoimintamallit, uudet teknologialiiketoiminnot, digitalisaatio sekä monitoimijaisuus. Perustutkimuksemme keskittyy tieteellisen tiedon tuottamiseen teknologisesta kehityksestä, teknologialiiketoiminnasta ja innovaatioista. Soveltava tutkimuksemme ratkaisee ongelmia käytännönläheisesti esimerkiksi kehittämällä uusia alueellisia liiketoimintamalleja.