Opetus

Kuva: Jonne Renvall

CITER-tutkijamme hyödyntävät ja jakavat viimeisimpiä tutkimustuloksiaan eri yliopistokursseilla antamassaan opetuksessa. Olemme myös aktiivisesti mukana kehittämässä oman tutkimusalamme monitieteistä opetustarjontaa kuten Tampereen korkeakouluyhteisön kiertotalousopetusta.

Annamme tällä hetkellä opetusta seuraavilla kursseilla:

Kuva: Jonne Renvall

Lisäksi järjestämme erilaisia oppimistapahtumia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa (esim. Swecon kanssa järjestetty kiertotaloushackathon), olemme mukana poikkitieteellisessä opetuksen kehittämisessä ja tarjonnassa (esim. kiertotalouden sivuaine Tampereen yliopistossa), olemme mukana tarjoamassa koulutusta yrityksille (esim. Kiertotalouden asiantuntija -koulutus, Executive Master in Business Administration (EMBA) -ohjelma), teemme monikansallista yliopistoyhteistyötä (esim. Innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkosto, ECIU) sekä tuotamme oppimateriaalia (esim. Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa). Kerromme ajankohtaisista ilmiöistä myös vierailuluennoilla ja asiantuntijapuheenvuoroissa (esim. Tampereen Takahuhdin yläasteella pidetty esitelmä kiertotaloudesta).