CITER

Yleisesittely

CITER (Center for Innovation and Technology Research) -tutkimusryhmä on erikoistunut teknologialähtöisen kestävän liiketoiminnan tutkimukseen. Tutkimusryhmällämme on monialaista osaamista digitalisaatiosta liiketoimintamalleihin, kaupallistamiseen sekä monitoimijasysteemeihin. Uudet innovaatiot ja teknologiat ovat avainasemassa uusien liiketoimintamallien luomisessa, ja me CITERissä luomme uutta tietoa liiketoiminnallistamisesta niin tieteilijöille kuin pragmaatikoille.

Tutkijajoukkomme on tiivis ja persoonallinen n. 20 henkilön yhteisö, jossa jokaisella on omat erityiskykynsä, tehtävänimikkeensä ja luonteenpiirteensä. Olemme omanlaatuinen tutkimusryhmä, joka rakastaa työtään. Ryhmämme johtajana toimii professori Leena Aarikka-Stenroos.

Erityisalat

CITER on tuotantotalouden yksikköön, johtamisen ja talouden tiedekuntaan kuuluva tutkimusryhmä, jonka erikoisalana on kehittää ja tuottaa ratkaisuja, tietoa ja osaamista kilpailukyvyn kehittämiseen teknologiakeskeisessä, muuttuvassa toimintaympäristössä. Meillä on parhaillaan käynnissä useita kiertotalousaiheisia tutkimusprojekteja, joissa tutkimme mm. asiakasarvoa, digitalisaatiota, arvonmuodostusta, organisoitumista, living labeja, kilpailijakehittämistä, startupeja, kaupallistamista ja liiketoimintaekosysteemejä. Tämän lisäksi tutkimme potilaskokemusta terveydenhuoltoalalla ja tekoälyratkaisuja. Jokaisella tutkijallamme on omat erityisosaamisalueensa, ja yhdessä muodostamme kokonaisvaltaisen, teknologialiiketoimintaan keskittyneen tietotaitokeskittymän – CITERin.

Vaikutus

Olemme ketterä tutkimusryhmä, joka tunnetaan yhteistyökyvystään ja aikaansaavuudestaan. Meille tutkimuksen tekeminen on sydämenasia, tiedon hyödynnettävyyttä unohtamatta. Tarkastelemme asioita sekä tieteellisten jatkokehittelyjen että käytännönsovellutusten kautta. Tutkimuksiamme julkaistaan korkeatasoisissa tiedejulkaisuissa, ja artikkelimme ovat saaneet paljon viittauksia sekä palkintoja. Teemme aktiivisesti työtä tutkimustulostemme levittämiseksi avoimesti. Akateemisen vaikutuksen lisäksi tutkimuksillamme on yhteiskunnallista vaikuttavuutta; mm. yritysten, valiokuntien ja ministeriöiden pyynnöstä esiinnymme säännöllisesti erilaisissa tilaisuuksissa, järjestämme työpajoja, annamme asiantuntijalausuntoja sekä organisoimme tutkimustapahtumia.

Tavoite

Tutkimme teknologian ympärille rakentuvaa kestävää liiketoimintaa. Tutkimusstrategiamme jakautuu neljään kokonaisuuteen: digitalisaatioon, monitoimijaisuuteen, liiketoimintamalleihin ja uusiin teknologialiiketoimintoihin. Tavoitteenamme on olla tieteenalamme aallonharjalla tuottamassa uutta, tutkimusalan suuntaa näyttävää tietoa, joka resonoi vahvasti reaalimaailman kanssa tarjoten käytännönsovellutuksia pragmaatikoille. Meille merkityksellinen tieto on kunnia-asia.

Yhteistyötahot

Liiketoimintaan keskittyneenä ryhmänä aktiiviset kanssakäymiset yrityskentän sekä liiketoimintaan linkittyvien sidosryhmien kanssa ovat meille tärkeitä. Meillä on meneillään useita hankkeita yhteistyössä kaupunkien, yritysten ja muiden toimijoiden (teollisuuden liitot, ministeriöt) kanssa. Sidosryhmiämme ovat mm. isot yritykset, pienet startupit, ministeriöt, muut kotimaiset ja kansainväliset korkeakoulut, kaupungit ja viranomaiset. Meillä on parhaillaan käynnissä useita hankkeita, joissa olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa edellä mainittujen sidosryhmien kanssa.

Tutkimusryhmän johtaja

Leena Aarikka-Stenroos

Leena Aarikka-Stenroos

Lisätietoja