Menneet koulutukset 2021

Aineistonhallintaa ja etiikkaa opinnäytteiden ohjaajille ja tutkijoille
Tutkimusaineistojen hallinta eettisesti ja vastuullisesti kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön ja on keskeistä myös opinnäytetöissä. Olennaista on osata myös tunnistaa ja välttää tutkimuseettisiä väärinkäytöksiä. Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti, keskeiset eettiset näkökulmat huomioiden. Lisäksi koulutus pureutuu hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan periaatteisiin.

 • Aika: tiistai 14.12.2021 klo 9.00-11. paikka: Zoom, kieli: suomi
 • Kristina Rolin: Tutkimusetiikka esitysdiat
 • Katja Fält: Tutkimusainestojen hallinta ja etiikka esitysdiat

Aineistonhallinta TKI-projekteissa
Mihin tallennan aineistoni TKI-projektin aikana? Entä jos haluan avata aineistoni muiden käytettäväksi? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Miten huolehdin tietosuojaan liittyvistä velvoitteista? Koulutuksessa kuulet perusasiat aineistonhallinnasta ja tietosuojasta TKI-projektin näkökulmasta.

 • Aika: 9.12. klo 9.00-10.30, paikka: Zoom, kieli: suomi
 • Esitysdiat

Sosiaalisen median aineistot tutkimuksessa -seminaari

 • Aika: 17.11. klo 12.30 -15.05, paikka: Zoom, kieli: suomi
 • Ohjelma:
  12.30-12.45 Avauspuheenvuoro / Katja Fält, erityisasiantuntija, Tampereen yliopiston kirjasto. Esitysdiat
  12.45-13.15 Sosiaalisen median aineistojen arkistoinnin mahdollisuudet ja mahdottomuudet / Arja Kuula-Luumi, johtava asiantuntija, Tietoarkisto. Esitysdiat
  13.15-13.45 Laskennallinen analytiikka etnografisen sometutkimuksen tukena: tapaus Christchurch / Jukka Huhtamäki, yliopistotutkija, johtamisen ja talouden tiedekunta (TAU). Esitysdiat.
  Tauko
  13.55-14.25 Kuplan alla kuplii – affektiivisen someaineiston haasteet Kertomuksen vaarat -hankkeessa / Samuli Björninen, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta (TAU). Esitysdiat
  14.25-14.55 Poliitikkojen ja politiikan toimittajien näkyvät verkostot Twitterissä / Paavo Arvola, yliopistonlehtori, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (TAU). Esitysdiat
  14.55 Loppusanat

Onko tutkimusaineistoni FAIR?
Aineistonhallinnan FAIR-periaatteiden noudattamista korostetaan monien tutkimisrahoittajien vaatimuksissa, mutta mitä FAIR-periaatteilla oikeastaan tarkoitetaan? Miten hallitsen aineistojani FAIR-periaatteiden mukaisesti?

Koulutuksessa käydään läpi FAIR-periaatteet ja esitellään keinoja, joiden avulla aineistosta on mahdollista tehdä FAIR-periaatteiden mukaisesti löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. Hyvät aineistonhallinnan käytänteet ja FAIR-periaatteiden huomioiminen ovat osa hyvää tieteellistä käytäntöä ja vastuullista tutkimusta. Tule kuulemaan, miten sinä voit huomioida FAIR-periaatteet tutkimusaineistojesi hallinnassa.

 • Aika: 27.10. klo 9.00-10.30, paikka: Zoom, kieli: suomi
 • Esitysdiat
 • Aika: 28.10. klo 9.00-10.30, paikka: Zoom, kieli: englanti
 • Esitysdiat

Aineistonhallintaa ja tietosuojaa opinnäytetöiden ohjaajille
Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Entä jos haluan avata aineistoni muille? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Muistinko huomioida tietosuojan? Koulutuksessa kuulet perusasiat aineistonhallinnasta kirjaston asiantuntijoilta ja saat apua tutkimuksen tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä yliopiston tietosuojatiimiltä. Koulutus suunnattu opinnäytteiden ohjaajille, mutta muutkin ovat tervetulleita.

Avoin tiede Horizon Europe -hakemuksissa (englanniksi)

Näin arvioit aineistonhallintasuunnitelman. Koulutus opinnäytteiden ohjaajille ja opinnäytteiden tekijöille
Miten aineistonhallintasuunnitelmaa (DMP) voi arvioida? Koulutuksessa käydään läpi aineistonhallintasuunnitelman keskeisintä sisältöä ja sitä, millaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota aineistonhallintasuunnitelmaa kirjoittaessa tai arvioidessa. Aineistonhallintasuunnitelman kirjoittaminen kuuluu hyviin tieteellisiin käytäntöihin.

Creative Commons -lisenssien käyttö tutkijan näkökulmasta – koulutus 1.9.2021

Vaikka avoimet lisenssit periaatteessa on luotu helpottamaan tekijänoikeuksien alaisen aineiston, siis myös tutkimusjulkaisujen, käyttöä ja jakamista, usein ei ole helppo tehtävä puntaroida, mikä lisensseistä kannattaa valita omalle julkaisulleen. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä monipuolisesti tutkijan ymmärrystä CC-lisensseistä. Koulutuksen jälkeen osallistujat tiedostavat entistä paremmin Creative Commons -lisenssien tarkoituksenmukaisen käytön avaamat mahdollisuudet tekijänoikeuksien hallinnassa.

Ohjelma:

13.00‒13.15 Tilaisuuden avaus: Susanna Nykyri, avoimen tieteen palveluiden päällikkö, Tampereen yliopiston kirjasto

Esitysdiat

13.15‒14.15 Creative Commons -lisenssit tutkijan näkökulmasta: tulosten avaamisen hyödyt ja haitat: Tarmo Toikkanen, Open Knowledge Finlandin toiminnanjohtaja, Creative Commons Suomi

14.30‒15.15 Tekijänoikeudet ja CC-lisenssit tutkimusjulkaisemisessa yliopistoyhteisön näkökulmasta: Miisa Karjalainen, lakimies, Tampereen yliopisto

Esitysdiat

15.15‒15.30 Yhteenveto: Katja Fält, erityisasiantuntija, Tampereen yliopiston kirjasto

Esitysdiat

Aineistonhallinta yhteistyöhankkeessa 19.4.2021 ja 8.6.2021

Yhteistyöhankkeessa toimiminen vaatii sopimista yhteisistä pelisäännöistä. Koulutus käsittelee aineiston hallintaan liittyviä rooleja ja vastuita erityisesti hankkeissa, joissa on mukana myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisia toimijoita.

Kohderyhmä: Kaikki tutkijat ja muut aiheesta kiinnostuneet, mutta erityisesti hankkeiden vetäjät ja hankkeissa mukana työskentelevät. Myös hankkeissa työskentelevät korkeakouluyhteisön ulkopuoliset ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Miten kirjoitan aineistonhallintasuunnitelman?

Tutkimusaineistojen hallinta tutkimusprojektin aikana ja sen jälkeen on olennainen osa tutkimuksen elinkaarta. Tässä työpajassa opit kirjoittamaan aineistonhallintasuunnitelman Suomen Akatemian ja kansallisen aineistonhallinnan ohjeistuksen mukaisesti.  

Käsiteltävät aiheet:

 • Minkälaista aineistoa keräät? 
 • Aineistonhallintaan liittyvät eettiset ja lailliset asiat.
 • Miten dokumentoit ja kuvailet aineistoasi? 
 • Mihin tallennat aineistosi tutkimuksen aikana? 
 • Miten avaat aineistosi muiden käyttöön? 
 • Aineistonhallintaan liittyvät roolit vastuut. 

Kohderyhmä: Kaikki korkeakouluyhteisön tutkijat, jotka haluavat kirjoittaa aineistonhallintasuunnitelman. 

Aineistonhallintaa ja etiikkaa opinnäytetöiden ohjaajille ja tutkijoille

Millä tavalla etiikka liittyy tutkimusaineistoihin? Milloin vaaditaan eettinen ennakkoarviointi ja mitä sillä tarkoitetaan? Entä miten voi tunnistaa tieteellisen vilpin ja miten vilppiepäilyt käsitellään tiedeyhteisössä?

Tutkimusaineistojen hallinta eettisesti ja vastuullisesti kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön ja on keskeistä myös opinnäytetöissä. Olennaista on osata myös tunnistaa ja välttää tutkimuseettisiä väärinkäytöksiä kuten tiedevilppiä. Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti, keskeiset eettiset näkökulmat huomioiden. Lisäksi koulutus pureutuu eettiseen ennakkoarviointiin ja sen käytänteisiin sekä tiedevilppiin.

25.3.2021

12.5.2021 (englanniksi)

Aineistonhallinta TKI-projekteissa 16.3.2021

Mihin tallennan aineistoni TKI-projektin aikana? Entä jos haluan avata
aineistoni muiden käytettäväksi? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Miten huolehdin tietosuojaan liittyvistä velvoitteista?  

 Koulutuksessa kuulet perusasiat aineistonhallinnasta ja tietosuojasta TKI-projektin näkökulmasta. Kouluttajina ovat kirjaston aineistonhallinnan asiantuntijat Saila Huuskonen ja Kaisa Kylmälä, sekä tietohallinnon IT-asiantuntija Susanna Maunula.

4.2.2021 klo 9-10.30 Aineistonhallintaa opinnäytetöiden ohjaajille (englanniksi)

21.1.2021, Aineistonhallintaa opinnäytteiden ohjaajille