Resources

Open Access Publications

Annola, Johanna: Naisvankien kirjeet 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. In Matias Kaihovirta & Tiina Lintunen (toim.) Työväki ja seksi – Aatteet, normit ja ihanteet. Työväen historian ja perinteentutkimuksen seura 2021, 25-53.

Eiranen, Reetta: Fennomania. In Joep Leerssen (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam University Press (2018), 878–879.

Eiranen, Reetta: Emotional and Social Ties in the Construction of Nationalism. A Group Biographical Approach to the Tengström Family in nineteenth-century FinlandStudies on National Movements 4 (2019).

Eiranen, Reetta: Lähisuhteet ja nationalismi. Aate, tunteet ja sukupuoli Tengströmin perheessä 1800-luvun puolivälissä [Close Relationships and Nationalism. The Cause, Emotions and Gender in the Tengström Family in Mid-Nineteenth Century Finland]. Tampere University Dissertations 79 (2019).

Hytönen, Kirsi-Maria & Malinen, Antti: ‘Cos I’m a Survivor’. Narratives of coping and resilience in recollections of difficult childhood in post-war Finland. Ethnologia Fennica 45 (2018), 55–78.

Katajala-Peltomaa Sari & Toivo Raisa Maria: Lived Religion and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. The Introduction of this book is freely available as a downloadable Open Access PDF under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 license and is available here: https://tandfbis.s3-us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9781351003384_oaintroduction.pdf

Kemppainen, Mikko: Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa. 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Finnish Society for Labour History (2020).

Kemppainen, Mikko: Sosialistikirjailijat Elvira Willman ja Hilda Tihlä “vapaan rakkauden” julistajina 1900-luvun alussa. In Matias Kaihovirta & Tiina Lintunen (eds.) Työväki ja seksi – Aatteet, normit ja ihanteet. Työväen historian ja perinteentutkimuksen seura 2021, 55-84.

Kivimäki, Ville: “Experiencing Trauma Before Trauma: Posttraumatic Memories, Nightmares and Flashbacks Among Finnish Soldiers,” in Ville Kivimäki & Peter Leese, eds, Trauma, Experience and Narrative in Europe after World War II. Cham: Palgrave Macmillan (2022), 89–117. Open access at https://doi.org/10.1007/978-3-030-84663-3_4.

Kivimäki, Ville: “Nocturnal Nation: Violence and the Nation in Dreams during and after World War II,” in Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari, eds, Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000. Palgrave Macmillan, 297–318. Open access at https://doi.org/10.1007/978-3-030-69882-9_12

Kivimäki, Ville & Leese, Peter (eds.) Trauma, Experience and Narrative in Europe after World War II. Cham: Palgrave Macmillan. Partly open access at https://doi.org/10.1007/978-3-030-84663-3

Kivimäki Ville, Suodenjoki Sami & Vahtikari Tanja (Eds.): Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, 2021.

Kokko, Heikki: Sydämen ja järjen sivistys – sivistyksen käsitehistoriaa modernin murroskohdassa. In Jyrki Hilpelä, Risto Ikonen & Juhani Tähtinen (eds): Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura (2018), 69-94.Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuria tallentava digitaalinen Translocalis-tietokanta.

Kokko, Heikki: From Local to Translocal Experience: The Nationwide Culture of Letters to the Press in Mid-1800s Finland. Media History 2021.

Kokko, Heikki: Temporalization of Experiencing: First-Hand Experience of the Nation in Mid-Nineteenth Century Finland, in Kivimäki Ville, Suodenjoki Sami & Vahtikari Tanja (Eds.): Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, 2021, 109-133.

Kuuliala, Jenni: ‘The Saint as Medicator: Medicine and the Miraculous in Fifteenth- and Sixteenth-Century Italy’, Social History of Medicine (2020): hkaa053, https://doi.org/10.1093/shm/hkaa053

Lindberg, Hanna: ‘Att värna om en minoritet inom en minoritet. Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland”, Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (2020), 191–217. https://doi.org/10.30667/hls.87662

Lynch, Gordon; Markkola, Pirjo; O´Sullivan, Eoin; Sköld, Johanna & Swain, Shurlee: The uses of historical research in child abuse inquiries. (2020). http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-uses-of-historical-research-in-child-abuse-inquiries

Malinen, Antti; Laine-Frigren, Tuomas & Kaarninen, Mervi: Rebuilding emotional ties for child evacuees returning from abroad: children’s literature and informal education in post-Second World War Finland. History of Education (2022) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0046760X.2021.2010814

Markkola, Pirjo: “Nordic Gender Equality: Between Administrative Cooperation and Global Branding,” in Jani Marjanen, Johan Strang & Mary Hilson (eds.) Contesting Nordicness. From Scandinavianism to the Nordic Brand. Helsinki Yearbook of Intellectual History, Vol. 2. De Gruyter, Oldenburg 2022, pp. 133–152. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110730104/html

Markkola, Pirjo: ”Den problematiska lutheranismen i nordisk välfärdshistoria,” Kungliga Vitterhetsakademiens Årsbok 2021, 65–76.https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110730104/html

Morrison, Heidi & Mary Jo Klinker.  “On the Pedagogy of ‘Boomerangs’: Exposing Occupation Through Co-Implication (Teaching about Capitalism, War, and Empire)Radical Teacher (117) 2020.

Olsen, Stephanie: “Styling Emotions History” co-written with Rob Boddice. Special Issue of the Journal of Social History, Volume 51, Issue 3, 1 February 2018, pp. 476-487, https://doi.org/10.1093/jsh/shx067

Olsen, Stephanie: Children’s Emotional Formations in Britain, Canada, Australia and New Zealand, around the First World War. Special Issue of Social and Cultural History: Young People and the World Wars: Materialities, Memories and Cultural Heritage, Kate Darian-Smith and Ana Carden-Coyne, eds, DOI: 10.1080/14780038.2019.1658838 (2019).

Suodenjoki, Sami: Kohti kunnallista harvainvaltaa? Kunnanvaltuustojen perustaminen työväestön huolenaiheena 1890-1917. In Ilkka Kärrylä, Pete Pesonen & Anna Rajavuori (eds): Työväestö ja demokratia. Väki Voimakas 32. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (2019), 119-148.

Suodenjoki, Sami: Popular Songs as Vehicles for Political Imagination: The Russian Revolutions and the Finnish Civil War in Finnish Song Pamphlets, 1917-1918. Ab Imperio 4 (2019), 228-250.

Suodenjoki, Sami: Santarmiyhteyksien stigmatisoimat: ilmiantajat venäläisen virkavallan avustajina Suomen suuriruhtinaskunnassa 1899-1917Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 4 (2019).

Suodenjoki, Sami: Arkkiveisut työväen kumouskokemusten muovaajina [Song pamphlets as shapers of the workers’ experiences of revolution]. In Saijaleena Rantanen, Susanna Välimäki & Sini Mononen (eds), Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Tutkimusyhdistys Suoni & Finnish Society for Labour History (2020), 49–86.

Suodenjoki, Sami & Enbom, Leena & Pesonen, Pete (eds): Valvottu ja kuritettu työläinen [Workers under surveillance and discipline]. Väki Voimakas 33. Finnish Society for Labour History (2020).

Taskinen, Ilari; Turunen, Risto; Uusitalo, Lauri & Kivimäki, Ville: “Religion, Patriotism and War Experience in Digitized Wartime Letters in Finland, 1939–44,” Journal of Contemporary History, online first on 14 December 2021, open access at https://doi.org/10.1177/00220094211066006

Taskinen, Ilari; Turunen, Risto; Uusitalo, Lauri & Kivimäki, Ville: “Digitalisoituva menneisyys: Käsinkirjoitettujen aineistojen konelukemisesta,” Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti, online publication: https://www.tuni.fi/alustalehti/2021/10/08/digitalisoituva-menneisyys-kasinkirjoitettujen-aineistojen-konelukemisesta/, published 8 October 2021.

Tikka, Marko & Suodenjoki, Sami, Divided Nation on Records: The Transnational Formation of Finnish Popular Music During the Gramophone Fever. In Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (eds.), Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000. Palgrave MacMillan 2021.

Vahtikari, Tanja, Finns start life safe and sound with a baby box from the government, Psyche (2021).