Publications

Open calls || Recent books || Palgrave Studies in the History of Experience

2021

Annola, Johanna: Naisvankien kirjeet 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. Teoksessa, Matias Kaihovirta & Tiina Lintunen (toim.) Työväki ja seksi – Aatteet, normit ja ihanteet. Työväen historian ja perinteentutkimuksen seura 2021, 25-53.

Blackie, Daniel & Kuuliala, Jenni, ‘Katsaus vammaisuuden historian tutkimukseen’, Historiallinen Aikakauskirja, (Historical Journal, Finland) Special issue: Vammaisuuden historia (Disability history), vol. 119, no. 2 (2021).

Boddice, Rob, Humane Professions: The Defence of Experimental Medicine, 1876–1914. Cambridge University Press, 2021.

Katajala-Peltomaa, Sari, ‘Madness, Demonic Possession, and the Methods of Categorization’, in Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (eds.), A Companion to Medieval Miracle Collections, Reading Medieval Sources, 5. Leiden: Brill, 2021, 206-225.

Katajala-Peltomaa, Sari & Kuuliala, Jenni, ‘Practical Matters: Canonization Processes in the Making’, in Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (eds.), A Companion to Medieval Miracle Collections, Reading Medieval Sources, 5. Leiden: Brill, 2021, 78-101.

Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (eds.), A Companion to Medieval Miracle Collections, Reading Medieval Sources, 5. Leiden: Brill, 2021.

Katajala-Peltomaa, Sari & Raisa Maria Toivo: Lived Religion and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Routledge 2021.

Kemppainen, Mikko: Sosialistikirjailijat Elvira Willman ja Hilda Tihlä “vapaan rakkauden” julistajina 1900-luvun alussa. Teoksessa, Matias Kaihovirta & Tiina Lintunen (toim.) Työväki ja seksi – Aatteet, normit ja ihanteet. Työväen historian ja perinteentutkimuksen seura 2021, 55-84.

Kivimäki Ville: Languages of the Wound: Finnish Soldiers’ Bodies as Sites of Shock during the Second World War. In Peter Leese, Julia B. Köhne & Jason Crouthamel (eds.) Languages of Trauma: History, Memory, and Media. University of Toronto Press 2021, 70–96.

Kivimäki Ville: Psykologian alokaskausi – suomalaisen sotilaspsykologian ensiaskeleita. In Mikko Karjalainen, (ed.) Puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918–1939: Kokeilutoiminnan historialliset juuret, Vol. 1. Finnish National Defence University 2021, 206–211.

Kivimäki Ville, Suodenjoki Sami & Vahtikari Tanja (Eds.): Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, 2021.

Kokko, Heikki: From Local to Translocal Experience: The Nationwide Culture of Letters to the Press in Mid-1800s Finland. Media History 2021.

Kokko, Heikki: Temporalization of Experiencing: First-Hand Experience of the Nation in Mid-Nineteenth Century Finland, in Kivimäki Ville, Suodenjoki Sami & Vahtikari Tanja (Eds.): Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, 2021, 109-133.

Kuuliala, Jenni: ‘Infirmity and the Miraculous in the Early Seventeenth Century. The San Carlo Cycle of Paintings in the Duomo of Milan’, in Representing Infirmity. Diseased Bodies in Renaissance Italy, ed. John Henderson, Fredrika Jacobs and Jonathan K. Nelson, London & New York, Routledge 2021, 213–232.

Kuuliala, Jenni: ‘Miracle and the Monstrous: Disability and Deviant Bodies in the Late Middle Ages’, in Disease and Disability in Medieval and Early Modern Art and Literature, Cursor Mundi 38, ed. Rinaldo F. Canali & Massimo Ciavolella. Turnhout: Brepols 2021, 107-131.

Kuuliala, Jenni: ‘Physical Disability and Bodily Difference’, in Katajala-Peltomaa, Sari, Kuuliala, Jenni & McCleery, Iona (eds), A Companion to Medieval Miracle Collections, Reading Medieval Sources, 5. Leiden: Brill, 2021, 186-205.

Laine-Frigren, Tuomas; Miettinen, Riikka & Parhi, Katariina (eds.): Special issue: Vammaisuuden historia (Disability history). Historiallinen Aikakauskirja (Historical Journal, Finland), vol. 119, no. 2 (2021).

Laine-Frigren, Tuomas; Miettinen, Riikka & Parhi, Katariina: Pois marginaaleista – Vammaisuus näkyväksi osaksi historiaa. Historiallinen Aikakauskirja (Historical Journal, Finland) Special issue: Vammaisuuden historia (Disability history), vol. 119, no. 2 (2021), 149-155.

Laurén, Kirsi & Malinen, Antti: ‘Shame and silences: children’s emotional experiences of insecurity and violence in postwar Finnish families’. Social History (46) 2 2021, 193–220.

Malinen, Antti: “Eleven Old Boys Crying Out for Revenge”. Emotional Dynamics in the Care-Leavers’ Efforts of Seeking Justice, Case Palhoniemi Reform School 1945–1946. No Foundations. An Interdisciplinary Journal of Law and Justice (18) 2021, 40–71.

Markkola, Pirjo: Lastensuojelun epäonnistumisten historia [The history of failures in child welfare], in Ilari Hetemäki, Anna-Kaisa Kuusisto, Maria Lähteenmäki & Esa Väliverronen (eds), Hyvä ja paha tieto. Gaudeamus 2021, 49–61.

Matthíasdóttir, Sigríður: “Female enterprise on a transnational border: the entrepreneurial agency of an East Icelandic businesswoman, Pálína Waage (1864–1935)”, Scandinavian Economic History Review, published online October 12th 2021. With Thorgerdur Einarsdóttir. DOI: 10.1080/03585522.2021.1984296

Muravyeva, Marianna, Phillip Shon & Raisa Maria Toivo: Parricide and Violence against Parents.  A Cross-Cultural View across Past and Present. Routledge 2021.

Miettinen, Riikka: ‘Disabled’ Minds: Mental Impairments and Dis/ability in Early Modern Sweden. Frühneuzeit-Info, vol. 31 (2020), (Special issue) Thema: Disability in Early Modern Europe, 54–69

Miettinen, Riikka, Dis/abiliteetti ja vammaisuus yhteiskunnan ja kokemuksen tutkimuksessa. In: Varhaismodernin yhteiskunnan historia: lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin. Gaudeamus 2021.

Toivo, Raisa Maria, Kapitalismista kokemukseen eli uskon(non) merkitys yhteiskuntahistoriassa. In: Varhaismodernin yhteiskunnan historia: lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin. Gaudeamus 2021.

Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka (eds.). Varhaismodernin yhteiskunnan historia. Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin. Gaudeamus (2021)

Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka, Johdanto. Varhaismoderni lomittunut yhteiskunta. In: Toivo, Raisa Maria & Miettinen, Riikka (eds.), Varhaismodernin yhteiskunnan historia: lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin. Gaudeamus (2021).

Vahtikari, Tanja, Finns start life safe and sound with a baby box from the government, Psyche (2021).

Vahtikari, Tanja, with Ainiala, Terhi, Kivilaakso, Aura, Olsson, Pia & Savolainen, Panu (eds.), Humanistinen kaupunkitutkimus. Vastapaino (2021).

Vahtikari, Tanja, with Ainiala, Terhi, Kivilaakso, Aura, Olsson, Pia &Savolainen, Panu, Kadun kulmassa. Reittejä humanistiseen kaupunkitutkimukseen, in Humanistinen kaupunkitutkimus. Vastapaino (2021), 7–28.

Vahtikari, Tanja, with Kivilaakso, Aura & Latvala-Harvilahti, Pauliina, Kaupunki, kulttuuriperintökokemus ja osallistuminen, in Humanistinen kaupunkitutkimus. Vastapaino (2021), 365–386.

2020

Annola, Johanna: “Bad Nursing? Workhouse Nurses in England and Finland, 1855–1914”. European Journal for Nursing History and Ethics, 3–24. (2020)

Annola, Johanna: ”Eletty laitoshoito: Köyhäintalojen ja kunnalliskotien johtajien kokemukset työstään 1890–1960”. In Johanna Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka (eds.) Sosiaalityön käänteet. SoPhi, 21–46. (2020)

Boddice, Rob & Smith, Mark: Emotion, Sense, Experience. Cambridge University Press (2020).

Boddice, Rob: History Looks Forward: Interdisciplinarity and Critical Emotion Research’, Emotion Review, 12 (2020): 131-134.

Boddice, Rob: Medicine, Science and Psychology, Sources for the History of Emotions: A Guide, eds Katie Barclay, Sharon Crozier-de-Rosa, Peter Stearns. Routledge (2020).

Boddice, Rob: The Cultural Brain as Historical Artifact, Culture, Mind and Brain: Emerging Concepts, Models, Applications, eds. Laurence Kirmayer, Carol Worthman, Shinobu Katayama, Rob Lemelson and Constance Cummings. Cambridge University Press (2020).

Boddice, Rob: From the Ashes, a Fertile Opportunity for Historicism: A Response to Ruth Leys’, review symposium on Ruth Leys’ Ascent of Affect, in History of the Human Sciences, 33 (2020).

Haapala, Pertti: Toisen tasavallan Topelius. Väinö Linna ja kansallinen kertomus. In: in Jyrki Nummi, Maria Laakso, Toni Lahtinen & Pertti Haapala, eds, Väinö Linna – tunnettu ja tuntematon. WSOY (2020),  267-286.

Harjula, Minna. Eletty sosiaalityö kahden sukupolven murroskokemuksena 1940–2000. Teoksessa Moilanen, Johanna; Annola, Johanna; Satka, Mirja (eds.) Sosiaalityön käänteet. SoPhi 144. Jyväskylän yliopisto (2020), 47-75.

Katajala-Peltomaa, Sari: Demonic Possession and Lived Religion in Later Medieval Europe. Oxford University Press (2020).

Kemppainen, Mikko: Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa. 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Finnish Society for Labour History (2020).

Kemppainen, Mikko & Harmainen, Antti: “Paremman sosialismin asialla”. Uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä ensimmäisistä eduskuntavaaleista kansalaissotaan. Historiallinen Aikakauskirja 1 (2020), 20-32.

Kivimäki, Ville: Feeling the Fatherland: Finnish Soldiers’ Lyrical Attachments to the Nation during the Second World War, in Andreas Stynen, Maarten van Ginderachter & Xosé M. Núñez Seixas, eds, Emotions and Everyday Nationalism in Modern European History. Routledge (2020), 164–184.

Kivimäki, Ville: Väkivallan kantajat: Tuntemattoman sotilaan posttraumaattisuudesta, in Jyrki Nummi, Maria Laakso, Toni Lahtinen & Pertti Haapala, eds, Väinö Linna – tunnettu ja tuntematon. WSOY (2020), 195–211.

Kivimäki, Ville: Voina na periferii: Boevye deistviia v Zapoliar’e 1939-1945 gg. pod transnatsional’nym uglom zreniia, in V. V. Ischenko et al., eds, Bitva za Sever, 1944–1945 / The Battle for the North 1944–1945: Military Operations, Everyday Life, Memory. Rosspen (2020), 31–41.

Kivimäki, Ville: Kansallinen aika, historia ja trauma: Synkronoivat käytännöt ja ajalliset murtumat tutkimuskohteena, in Henrika Tandefelt, Julia Dahlberg, Aapo Roselius & Oula Silvennoinen, eds, Köpa salt i Cádiz och andra berättelser: Festskrift till professor Henrik Meinander. Siltala (2020), 228–242.

Kuuliala, Jenni: ‘The Saint as Medicator: Medicine and the Miraculous in Fifteenth- and Sixteenth-Century Italy’, Social History of Medicine (2020): hkaa053, https://doi.org/10.1093/shm/hkaa053

Kuuliala, Jenni: Saints, Infirmity, and Community in the Late Middle Ages. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020.

Kuuliala, Jenni & Reima Välimäki: ‘Deafness and Pastoral Care in the Middle Ages’, in Disability in Medieval Christian Philosophy and Theology, ed. Scott M. Williams. London & New York: Routledge, 2020.

Lindberg, Hanna: ‘Att värna om en minoritet inom en minoritet. Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland”, Historiska och litteraturhistoriska studier 95 (2020), 191–217. https://doi.org/10.30667/hls.87662

Lindberg, Hanna & Söderström, Eugen (eds.), Karleby sockens historia IV 1939–1976, Karleby stad (2020).

Lynch, Gordon; Markkola, Pirjo; O´Sullivan, Eoin; Sköld, Johanna & Swain, Shurlee: The uses of historical research in child abuse inquiries. (2020). http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-uses-of-historical-research-in-child-abuse-inquiries

Malinen, Antti (2020) Lasten kuuntelemisen kulttuuri ja sen rakentuminen 1900-luvun Suomessa. In: Terhi Tuukkanen (toim.): Lapsibarometri 2020: ”Unta, ruokaa, leikkejä, rakkautta ja karamelliä, juomaa”. Hyvä elämä 6-vuotiaiden kokemana. Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutetun toimisto (2020), 77–92.

Malinen, Antti: Sotavuodet kotirintamalla. In Arrakosken elävä historia. Arrakosken kyläyhdistys (2020), 172–175.

Malinen, Antti: Ystävien ja seikkailujen kylä. In Arrakosken elävä historia. Arrakosken kyläyhdistys (2020), 178–204.

Markkola, Pirjo; Malinen Antti & Hytönen Kirsi-Maria: Conducting Commissioned Research: The Finnish Inquiry into the Failures of Child Welfare, 1937–83. Scandinavian Journal of History, Vol. 45, No.2, (2020), 202–220.

Markkola, Pirjo & Sköld, Johanna: History of Child Welfare: A Present Political Concern. Scandinavian Journal of History, Vol. 45, No.2, (2020), 143–158.

Markkola, Pirjo: Special Issue: Historical Legacy of Child Welfare. Edited by Pirjo Markkola & Johanna Sköld. Scandinavian Journal of History, vol 45, No. 2, (2020).

Moilanen, Johanna & Annola, Johanna & Satka, Mirja, eds.: Sosiaalityön käänteet. SoPhi. (2020)

Morrison, Heidi. “Unchilding by Domicidal Assault: Experiences of Childhood and Home during the Second Intifada” in Jerusalem Quarterly.  Institute for  Palestine Studies, Issue 82 (2020).

Morrison, Heidi & Mary Jo Klinker.  “On the Pedagogy of ‘Boomerangs’: Exposing Occupation Through Co-Implication (Teaching about Capitalism, War, and Empire)Radical Teacher (117) 2020.

Olsen, Stephanie: Children and Childhood, Vol. 5. Cultural History of Education, Heather Ellis, ed. Bloomsbury (2020).

Peake, Rose-Marie: The Power of Religious Societies in Shaping Early Modern Society and Identities. Amsterdam University Press 2020.

Salenius, Paula; Markkola, Pirjo; & Malinen, Antti: Kirjavista käytännöistä kohti yhdenmukaista perhehoitoa. Vuoden 1936 lastensuojelulaki ja sen soveltaminen”. In Johanna Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka (eds.) Sosiaalityön käänteet [Turning point in social work] SoPhi, Jyväskylä (2020), 196–220.

Suodenjoki, Sami: Arkkiveisut työväen kumouskokemusten muovaajina [Song pamphlets as shapers of the workers’ experiences of revolution]. In Saijaleena Rantanen, Susanna Välimäki & Sini Mononen (eds), Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Tutkimusyhdistys Suoni & Finnish Society for Labour History (2020), 49–86.

Suodenjoki, Sami: Commercializing 1917: The Russian Revolution in Finnish Popular Songs. All the Russias’ Blog, 18 Feb 2020.

Suodenjoki, Sami & Enbom, Leena & Pesonen, Pete (eds): Valvottu ja kuritettu työläinen [Workers under surveillance and discipline]. Väki Voimakas 33. Finnish Society for Labour History (2020).

Tikka, Marko: Jatsikaupunki: Tanssimusiikki, tanssiorkesterit ja yleiset tanssit 1930-luvun Viipurissa. Nuppu Koivisto & Anna Ripatti. Monumenteista tanssiaskeliin. Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856-1944. Viipurin Suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita 22, Viipurin suomalainen kirjallisuusseura (2020), 122-148.

Tikka, Marko: Sotilasavustus sosiaaliavustuksena ja sen paikallinen jakaminen 1919-1939. Moilanen, Johanna; Annola, Johanna & Satka, Mirja: Sosiaalityön käänteet. SoPhi 144 Jyväskylän yliopisto (2020), 255-272.

Tikka, Marko: Tarkkailtu Suomi: Valtiollisesti epäluotettaviin kohdistettu sisäinen valvonta ja tiedonkeruu sisällissodan jälkeisinä vuosina. Enbom, Leena; Pesonen Pete; Suodenjoki Sami: Valvottu ja kuritettu työläinen, Väki voimakas 33. Finnish Society for Labour History (2020).

Toivo, Raisa Maria: The witch who moved to the wilderness: Religious control, distance, and family  survival in Finland, 1670–1707. In Heather Dalton, (ed.) Keeping Family in an Age of Long Distance Trade,  Imperial Expansion, and Exile, 1550-1850. Amsterdam University Press (2020).

Toivo, Raisa Maria: What did a witch-hunter in Finland know about demonology? in Julian  Goodare, Rita Voltmer and Liv Helene Willumsen (eds) Demonology and Witch-Hunting in Early  Modern Europe. Routledge (2020).

Vahtikari, Tanja: Post-war urban pageants in Finland: Representation, Participation and Power. In Simon Gunn and Tom Hulme (eds.), New Approaches to Governance and Rule in Urban Europe Since 1500. Routledge: London 2020, 150-168.

Vahtikari, Tanja (eds.): Enabling Heritage Involvement: Participatory Models for Cultural Heritage. ICOMOS (Finnish Department) 2020.

2019

Aatsinki, Ulla & Annola, Johanna & Kaarninen, Mervi (eds.): Families, Values and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500–2000. Routledge (2019).

Annola, Johanna & Kivimäki, Ville & Malinen, Antti, eds: Eletty historia: Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Vastapaino 2019.

Annola, Johanna: A place in the Sun? Education as a Middle-Class Family Value in Nineteenth-Century Finland. In Ulla Aatsinki, Johanna Annola & Mervi Kaarninen (eds.) Families, Values and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500–2000. Routledge (2019).

Annola, Johanna: “’Tehe minusta itselles kunnian astia!’ Kuuluminen ja kutsumus saarnaaja Antti Mäkisen elämässä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa”. In Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (eds.) Eletty historia: Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Vastapaino, 149–177. (2019)

Boddice, Rob: A History of Feelings. Reaktion Books (2019).

Eiranen, Reetta: Emotional and Social Ties in the Construction of Nationalism. A Group Biographical Approach to the Tengström Family in nineteenth-century FinlandStudies on National Movements 4 (2019).

Eiranen, Reetta: Lähisuhteet ja nationalismi. Aate, tunteet ja sukupuoli Tengströmin perheessä 1800-luvun puolivälissä [Close Relationships and Nationalism. The Cause, Emotions and Gender in the Tengström Family in Mid-Nineteenth Century Finland]. Tampere University Dissertations 79 (2019).

Kivimäki, Ville: “Miehistä, väkivallasta ja kulttuurista: Esipuhe Arto Jokisen kesken jääneeseen elämäntyöhön,” in Arto Jokinen, Isänmaan miehet: Maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa, ed. by Markku Soikkeli & Ville Kivimäki. Tampere: Vastapaino 2019, 8–16.

Kivimäki, Ville: “Reittejä kokemushistoriaan: Menneisyyden kokemus yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksessa,” in Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen, eds, Eletty historia: Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Tampere: Vastapaino 2019, 9–38.

Kivimäki, Ville: “Sankariuhri ja kansakunta: Suomalaiset sotakuolemat 1939–1945,” in Ilona Pajari, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen & Kirsi Kanerva, eds, Suomalaisen kuoleman historia. Helsinki: Gaudeamus 2019, 277–310.

Kivimäki, Ville: “Sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria 1939–1945,” Sotahistoriallinen Aikakauskirja 39 (2019), 46–60.

Kivimäki, Ville: “Sodan synnyttämä maakunta (1936–1952),” in Jyrki Paaskoski & Anu Talka, eds, Rajamaakunta: Etelä-Karjalan historia II. Helsinki: Edita 2019, 279–437.

Kivimäki, Ville: “Väärin koettu trauma: Kritiikin kritiikki,” niin & näin 26 (2019): 2, 37–39.

Kokko, Heikki: Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuria tallentava digitaalinen Translocalis-tietokanta. Ennen ja nyt : Historian tietosanomat 2 (2019).

Kokko, Heikki: Kosminen kokemus – Hengellisen ja maallisen dualismi 1800-luvun puolivälin suomenkielisessä kansanomaisessa ajattelussa. Teoksessa Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (toim.): Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Vastapaino (2019), 113-146.

Kokko, Heikki: Suomenkielisen julkisuuden nousu 1850-luvulla ja sen yhteiskunnallinen merkitys. Historiallinen Aikakauskirja 117/1 (2019), 5–21.

Kuuliala, Jenni: ‘Cure, Community, and the Miraculous in Early Modern Florence’. In Jenni Kuuliala, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder, eds, Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan 2019, 265–292.

Kuuliala, Jenni & Peake, Rose-Marie & Räisänen-Schröder, Päivi: Introduction: Hagiography and Lived Religion. In Kuuliala, Jenni & Peake, Rose-Marie & Räisänen-Schröder, Päivi (eds) Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Macmillan 2019, 1-26.

Kuuliala, Jenni, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder, eds: Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan, 2019.

Lindberg, Hanna, ’”Kyllä mä oon aina silleen tykännyt torikaupasta” – Ihmisten väliset suhteet ja vastenmielisyys torikauppaa käsittelevissä kokemuspohjaisissa tarinoissa noin 1900–1950”, Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen, eds. Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen. Vastapaino (2019), 217–248.

Malinen, Antti: Disrupting the Everyday. Childhood Memories of Being a Children of Parent with Mental Illness in the Aftermath of Second World War. In Saara Jäntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva & Annastiina Mäkilä (eds.): Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Publication series of The Research Centre for Contemporary Culture (2019), 183–205.

Malinen, Antti: Kaverit, koirat ja joenmutkat. Lasten emotionaaliset turvapaikat 1940-50-lukujen Suomessa. Journal of Early Childhood Education Research 8 (2019), 332-361.

Malinen, Antti: Ristinkantajat. Maalaisemäntien sisäiset ristiriidat ja niiden sielunhoidollinen käsittely toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. In Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (eds.) Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Vastapaino (2019).

Malinen, Antti & Markkola, Pirjo & Hytönen, Kirsi-Maria: Conducting Commissioned Research: The Finnish inquiry into the failures of child welfare, 1937– 1983. Scandinavian Journal of History 44 (2019), 1–20.

Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin: Ei vain ahkeruudesta. Naiset, työ ja tasa-arvo [Women, work and equality]. In Juhani Koponen & Sakari Saaritsa (eds.): Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi. Suomi kehityksen kiinniottajana. Gaudeamus (2019), 167–182.

Miettinen, Riikka: Suicide, Law, and Community in Early Modern Sweden. Palgrave Macmillan (2019).

Miettinen, Riikka: Itsemurha varhaismodernilta ajalta nykypäivään. In Ilona Pajari, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen & Kirsi Kanerva (eds.): Suomalaisen kuoleman historia. Gaudeamus (2019), 183–207.

Olsen, Stephanie: Children’s Emotional Formations in Britain, Canada, Australia and New Zealand, around the First World War. Special Issue of Social and Cultural History: Young People and the World Wars: Materialities, Memories and Cultural Heritage, Kate Darian-Smith and Ana Carden-Coyne, eds, DOI: 10.1080/14780038.2019.1658838 (2019).

Peake, Rose-Marie: Ranskan historia Suomessa 2000-luvulla. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 1/2019.

Peake, Rose-Marie: Saintly Shepherdesses: Semi-religious Women and Identity Formation in Seventeenth-Century France. In Jenni Kuuliala, Rose-Marie Peake & Päivi Räisänen-Schröder, eds, Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan 2019, 77–102.

Peake, Rose-Marie & Aali, Heta: Suomalainen Ranskan historian tutkimus nyt ja tulevaisuudessa. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 2019 (1).

Peake; Rose-Marie & Kärkkäinen, Ida: Sateenkaarihistoriakuukautta juhlitaan toista kertaa Suomessa marraskuussa 2019. Trivium blog (2019).

Peake, Rose-Marie & Pakkanen, Johanna & Santavuori, Outi: Toisenlaisia naisia ja entisiä heteroita : vuoropuhelu seksuaalisen identiteetin kertomisen keinoista ja ongelmista. SQS : Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 13 (1-2) (2019), 80-87.

Peake, Rose-Marie & Rosenberg, Riikka: Korsetti ja krusifiksi : vaikutusvaltaisia barokin ajan pariisittaria. Gaudeamus 2019.

Peake, Rose-Marie & Santavuori, Outi (eds): Entiset heterot: kuinka löysin itseni sateenkaaren alta. Atena 2019.

Suodenjoki, Sami: Kohti kunnallista harvainvaltaa? Kunnanvaltuustojen perustaminen työväestön huolenaiheena 1890-1917. In Ilkka Kärrylä, Pete Pesonen & Anna Rajavuori (eds): Työväestö ja demokratia. Väki Voimakas 32. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (2019), 119-148.

Suodenjoki, Sami: Popular Songs as Vehicles for Political Imagination: The Russian Revolutions and the Finnish Civil War in Finnish Song Pamphlets, 1917-1918. Ab Imperio 4 (2019), 228-250.

Suodenjoki, Sami: Santarmiyhteyksien stigmatisoimat: ilmiantajat venäläisen virkavallan avustajina Suomen suuriruhtinaskunnassa 1899-1917Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 4 (2019).

Suodenjoki, Sami: Turning the Landless into Socialists: Agrarian Reforms and Resistance as Drivers of Political Mobilisation in Finland, 1880-1914. In Joe Regan & Cathal Smith (eds): Agrarian Reform and Resistance in an Age of Globalisation: The Euro-American World and Beyond, 1780-1914. Routledge (2019), 170-184.

Toivo, Raisa Maria: Withcraft and Gender. In Dillinger, Johannes (ed.): The Routledge History of Witchcraft. Routledge (2019), 219-232.

Toivo, Raisa Maria: When Parenting Fails: Religious Upbringing, Discipline and Public Disapproval in Early Modern Finland. In Ulla Aatsinki, Johanna Annola and Mervi Kaarninen (eds.): Families, Values and the Transfer of Knowledge in northern Societies, 1500-2000. Routledge (2019).

Vahtikari, Tanja: Historicizing historical re-enactment and urban heritagescapes: Engaging with past and place through historical pageantry, c. 1900–1950s. In Sarah De Nardi, Hilary Orange, Steven High & Eerika Koskinen-Koivisto (eds): Routledge Handbook of Memory and Place. Routledge (2019).

Vahtikari, Tanja & Hannikainen, Matti & Nyström, Samu: Kaupunkihistoria: Monet menneisyydet, uudet tulkinnat. Historiallinen aikakauskirja 2/2019, 133-136.

Vahtikari, Tanja & Laine, Silja & Männistö-Funk Tiina: Kadun kuvat. Valokuvat lähteinä kaupunkihistorian tutkimuksessa. Historiallinen aikakauskirja 2/2019, 169-185.

2018

Annola, Johanna: Maternalism and Workhouse Matrons in Nineteenth-Century Finland. Women’s History Review (2018). DOI: 10.1080/09612025.2018.1516243.

Annola, Johanna: Female Biographies, Social Service and Social Mobility. In Daniel Nyström & Johanna Overud (eds.) Gender, History, Futures. Sveriges kvinno- och genushistoriker (2018), 40–49. URN: urn:nbn:se:umu:diva-148406.

Boddice, Rob: The History of Emotions. Manchester University Press (2018).

Eiranen, Reetta: Fennomania. In Joep Leerssen (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam University Press (2018), 878–879.

Haapala, Pertti: Kaaoksen monet juuret. In: Tuomas Tepora & Aapo Roselius (eds), Rikki revitty maa. Suomen sisällissodan kokemukset ja perintö. Gaudeamus (2018), 27-51.

Haapala, Pertti (eds.): Suomen rakennehistoria. Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen. Vastapaino (2018).

Harjula, Minna: Universal, but exclusive? The shifting meanings of pre- and post-war public health in Finland. In Johannes Kananen, Sophy Bergenheim & Merle Wessel (eds.): Conceptualising Public Health. Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. Routledge (2018), 61-75.

Frohne, Bianca and Kuuliala, Jenni: The Trauma of Pain in Later Medieval Miracle Accounts, in Trauma in the Middle Ages, ed. Wendy Turner & Christina Lee. Brill (2018).

Hytönen, Kirsi-Maria & Malinen, Antti: ‘Cos I’m a Survivor’. Narratives of coping and resilience in recollections of difficult childhood in post-war Finland. Ethnologia Fennica 45 (2018), 55–78.

Kivimäki, Ville: Raskaat numerot: Sodissa 1939–1945 kuolleet. In Mikko Karjalainen (ed.): Suomen puolustusvoimat 100 vuotta. Edita (2018), 378–383.

Kivimäki, Ville: “Sodanjälkeisiä hiljaisuuksia: Kokemusten, tunteiden ja trauman historiaa,” in Mervi Löfgren & Marja Tuominen, eds, Lappi palaa sodasta: Mielen hiljainen jälleenrakennus. Tampere: Vastapaino 2018, 34–57.

Kivimäki, Ville: Traumaperäinen stressihäiriö ja historia – Diagnoosista historiantutkimuksen käsitteeksi. In Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (eds): Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa. Gaudeamus (2018), 94–115.

Kivimäki, Ville, with Tiina Kinnunen: “Sota sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä: Toinen maailmansota ja uusi sotahistoria suomalaisissa väitöstutkimuksissa,” Historiallinen Aikakauskirja 116 (2018): 4, 373–383.

Kokko, Heikki: Sydämen ja järjen sivistys – sivistyksen käsitehistoriaa modernin murroskohdassa. In Jyrki Hilpelä, Risto Ikonen & Juhani Tähtinen (eds): Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura (2018), 69-94.

Kuuliala Jenni: Proving Misfortune, Proving Sainthood : Reconstructing Physical Impairment in Fourteenth-Century Miracle Testimonies. In Krötzl Christian, Katajala-Peltomaa Sari, eds, Miracles in Medieval Canonization Processes : Structures, Functions, and Methodologies. Brepols (2018), 197-226.

Lindberg, Hanna, ’”I händerna på arkangeliter, judar och andra schackrare”. Debatten om gårdfarihandel på Finlands lantdag 1877–1878’, Historisk Tidskrift för Finland 103 (2/2018), 205–230.

Malinen, Antti: Boundless care: religious farm women and their emotional practices in post–World War II Finland. In Tuula Juvonen & Marjo Kolehmainen (eds): Affective Inequalities in Intimate Relationships. Routledge (2018) 34–48.

Malinen, Antti: The Ideals, Practices and Experiences of Dealing with Homelessness in Helsinki 1944–1961. In Peter Fredriksson (ed.): Yömajasta omaan asuntoon – Suomalaisen asunnottomuuspolitiikan murros. Helsinki: Into (2018), 13–35.

Malinen, Antti: Marriage Guidance, Women and the Problem(s) of Returning Soldiers in Finland, 1944-1946. Scandinavian Journal of History 43:1 (2018), 112–140.

Malinen, Antti & Hytönen, Kirsi-Maria: Kaltoinkohtelun äänet ja hiljaisuudet lastensuojelun historian tutkimuksessa. In Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (eds): Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa. Gaudeamus (2018), 132–149.

Malinen, Antti & Tilli, Jouni: “We all aren’t warmongers!”: Lutheran Priests’ relationship to the memories of the Continuation War. Historiallinen Aikakauskirja 116/1 (2018), 29–42.

Markkola, Pirjo: Negotiating Family, Education and Labor. Working-Class Children in Finland in the Nineteenth and Twentieth Centuries. In Marcia Bunge, Merethe Roos & Reidar Aasgaard (eds.), Nordic Childhoods 1700–1950: Interdisciplinary Perspectives. Routledge (2018), 163–174.

Markkola, Pirjo: Työväenhistoria, sukupuoli ja perhe [Labour history, gender and family]. In Jarmo Peltola & Erkki Vasara (eds.) Tehtävänä työväenhistoria. [Labour history as a mission] Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (2018), 71–92.

Miettinen, Riikka: Vaivaiset ja työkyvyttömät uuden ajan alun maaseudulla. In Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (eds): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018), 284-340.

Miettinen, Riikka: Maaseudun itselliset ja ”inhyses” hallinnollisena kategoriana. In Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (eds): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018), 205-263.

Miettinen, Riikka & Viitaniemi, Ella (eds): Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (2018).

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa (eds): Parricide and Violence against Parents throughout History. (De)constructing Family and Authority? Palgrave Macmillan (2018).

Olsen, Stephanie: “Styling Emotions History” co-written with Rob Boddice. Special Issue of the Journal of Social History, Volume 51, Issue 3, 1 February 2018, pp. 476-487, https://doi.org/10.1093/jsh/shx067

Sonkoly, Gabor & Vahtikari, Tanja: European Commission Policy Review: Innovation in Cultural Heritage Research. For an integrated European Research Policy. European Union (2018).

Toivo, Raisa: Gender Performance in Early Modern Religious Life. In Elise M. Dermineur, Åsa Karlsson Sjögren & Virginia Langum (eds): Revisiting Gender in European History, 1400-1800. Routledge (2018), 169-186.