Project on lived religion in medieval Finland receives funding from the Society of Swedish Literature in Finland (SLS)

Projektet Levd religion i medeltida Finland utgår från tanken om religion som en dynamisk social process som skapas av det som deltagarna aktivt gör, känner och upplever. Religionen betraktas som ett sätt att leva och att delta i samhället och bilda en (kollektiv) identitet. I den europeiska medeltida kulturen var helgonkulter och interaktionen med helgon en viktig del, och genom t.ex. pilgrimsfärder spreds både kulturella och sociala idéer. Projektet är knutet till Tammerfors universitet, och projektledare är Sari Katajala-Peltomaa, som är universitetsforskare i historia.

https://www.sls.fi/sv/nyheter/sls-finansierar-forskningsprojekt-om-latt-finlandssvenska-och-religiost-liv-i-finland-under?fbclid=IwAR0qkowkVXNsNpDMZGS_1aaS1oyvVhjuYZ3q3RPHOsaykAzjFqHO_aHKKNA