Ajankohtaista

Uutisia

 

Äänentutkimuksen opintokokonaisuus

Äänentutkimuksen opintokokonaisuuden opetustarjonta lukuvuodelle 2021-22 on julkaistu. Huom! Jos olet kiinnostunut TAMKissa järjestettävistä kursseista, ota yhteys vastuuopettajaan (Tarja Rautiainen-Keskustalo), sillä ko. kurssit eivät vielä löydy Sisusta.

Hankerahoitusta äänimedian tutkimiseen 

Åkerlundin säätiö on myöntänyt hankerahoitusta Tarja Rautiainen-Keskustalon johtamalle hankkeelle Podcast journalistisessa työssä – työkaluja äänimedian roolin ymmärtämiseen monimediaalisessa mediaympäristössä. 

Podcasteista on tullut nopeasti suosittu mediaformaatti niin ammattilaisen, julkisten toimijoiden kuin suuren yleisönkin keskuudessa. Podcastien suosio kuvastaa tämän päivän monimediaalista mediaympäristöä: teksteistä on siirrytty kuvan, äänen ja tekstien erilaisiin kompositioihin. Vaikka monimediaalisuus on jo itsestään selvänä pidetty ilmiö, sen pitkän aikavälin vaikutuksia ei pystytä vielä hahmottamaan. Hankkeessa tarkastellaan mikä tekee podcastista erityisen mediamuodon ja mihin äänimedian vaikuttavuus perustuu. Tutkijoina hankkeessa toimivat YTM Anna Eveliina Hänninen, medianomi Aapo Partanen ja medianomi Mitja Virikko.

 

Tapahtumia

 

34. Fonetiikan päivät 2021

19.-20.8.2021

Tampereen yliopistolla järjestetään 34. Fonetiikan päivät 19.–20.8.2021. Fonetiikan päivät (Foneetika päevad) on Suomen ja Viron yhteinen vuosittainen fonetiikkaan sekä puhutun kielen ja äänen tutkimukseen keskittyvä konferenssi, jossa on osallistujia Suomen ja Viron lisäksi usein myös muualta Euroopasta. Myös puheteknologian ja kliinisen fonetiikan tutkimus ovat olleet vahvasti esillä Fonetiikan päivillä. Tapahtuman tieteellinen ohjelma koostuu esityksistä ja postereista konferenssin aiheeseen liittyen. Konferenssin yleisö koostuu pääasiassa fonetiikan, kieliaineiden, logopedian ja puheteknologian tutkijoista, opettajista ja opiskelijoista, mutta mukana on ollut myös kliinisen alan asiantuntijoita esimerkiksi terveydenhuollosta tai teknologian yrityksistä.

 

World Listening Day 2021: The Unquiet Earth

18.7.2021

In 2020 we were forced to pause by an invisible virus. This brought countless consequences to the environment, and to the sonic environment in particular. New acoustic horizons emerged, signaling times of unquietness and global change, and requiring our listening awareness to evolve.

The theme for 2021 “The Unquiet Earth” is an invitation to reflect on and engage with the constant murmur of the Earth, sounds beyond the threshold of human hearing, to remind ourselves that we share this mysterious and awesome planet. Small, hidden, subterranean, aerial, underwater, infra- and ultrasonic sounds, inaudible to the naked ear, can bring a new, potentially hopeful, perspective on the future of the planet and humanity. Listening as activism encourages us to question our attitudes as listeners as we aim to construct a more inclusive and empathetic new world. Join the unquiet revolution!

 

Resonanssi 2021

Virtual audio seminar for industry professional and students.

 

Menneet tapahtumat

 

World Voice Day 2021

16.4.2021

 

15.-16.4.2021

Radiofestivaali on alan opiskelijoiden ja ammattilaisten tärkein kohtaamispaikka. Festivaali tarjoaa alan opiskelijoille ainutlaatuisen tilaisuuden kisata teoksillaan ja taidoillaan valtakunnallisella tasolla dokumentti-, kuunnelma-, ja juontajakilpailuissa. Radiofestivaalilla on myös kaikille avoin kilpailusarja podcastit! Kilpailuiden lisäksi festivaalilla kuullaan alan ammattilaisten mestarikursseja.