Kutsu: Kestävät hyvinvointijärjestelmät -retriittiin Seilissä 16.-18.8.2022

Kutsu Kestävät hyvinvointijärjestelmät -retriittiin Seilissä 16.–18.8.2022 

Kestävät hyvinvointijärjestelmät luovat perustan yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnille.  Käsitteellisesti kestävät hyvinvointijärjestelmät tarjoavat monenlaisia tulkintoja siitä, mistä kestävyydessä tai hyvinvoinnissa itse asiassa on kyse. Tulkintojen avaruus mahdollistaa erilaisten poliittisten, hallinnollisten ja sosiaalisten näkökulmien huomioimisen, mutta samalla se vaikeuttaa ydinajatuksen hahmottamista ja yhteistä ymmärrystä siitä, mistä kestävissä hyvinvointijärjestelmissä on kyse? 

Suomen Akatemian rahoittama Sustainable Welfare Systems -ohjelma vahvistaa Tampereen yliopiston hyvinvointijärjestelmien tutkimusprofiilia. Järjestämme 16.–18.8. 2022 Seilin saarella tutkimusretriitin, jonka tarkoituksena on koota Tampereen yliopiston eri alojen tutkijoita yhdessä ajattelemaan ja keskustelemaan, mitä kestävät hyvinvointijärjestelmät ovat ja voisivat olla, ja minkälaisia limittäisiä tai keskenään ristiriitaisiakin näkökulmia ja tulkintoja niihin liittyy. Kutsumme retriittiin mukaan tutkijoita, joiden tutkimusintressit jollain tavalla liittyvät kestävään hyvinvointiin.  Toivomme, että osallistujajoukko olisi taustoiltaan ja lähestymistavoiltaan heterogeeninen edustaen eri tieteenaloja ja uravaiheita. 

Haluamme tukea ja kehittää Tampereen yliopistoyhteisön yhteisöllisyyttä ja tutkijoiden välistä vuorovaikutusta ja edistää kestävään hyvinvointiin liittyvän tutkimuksen edellytyksiä. Työympäristön vaihdos luonnonläheiseen ja maaseutumaiseen saaristoympäristöön vaikuttaa tutkitusti tietotyöläisten työskentelyyn ja koettuun hyvinvointiin. Epätavallinen työympäristö voi synnyttää luovan liminaalitilan, jossa työn ja uran kehittäminen saavat sysäyksen eteenpäin yhteisöllisessä ilmapiirissä (Vesala 2021). 

Retriitti perustuu dialogisuuden, kollektiivisuuden ja itseorganisoitumisen periaatteille. Retriitissä ei pidetä esitelmiä, vaan se koostuu keskusteluista ja työpajatyöskentelystä. Retriitissä hyödynnetään Open Space -menetelmiä, joiden mukaisesti tilaisuuden tarkempi ohjelma ja sisältö rakentuvat paikan päällä osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Ajatuksena on, että yhteen tuleminen, yhdessä oleminen, pohtiminen ja keskusteleminen auttavat ymmärtämään paremmin kestävien hyvinvointijärjestelmien kokonaisuutta ja siihen liittyviä erilaisiakin näkökulmia. Tuloksena voi olla siemeniä uusien tutkimusideoiden ja -yhteistyön syntymiselle.  

Retriittiin otetaan 20 osallistujaa, jotta voimme mahdollistaa vuorovaikutteisen keskustelun. Mikäli hakijoita on enemmän, valitaan osallistujat näkökulmien ja aihealueiden monipuolisuuden perusteella ja tarvittaessa arpomalla osallistujat. Retriittiin haetaan kirjoittamalla lyhyt blogi-tyylinen teksti, jossa kirjoittaja pohtii oman asiantuntemuksensa ja tutkimusintressiensä näkökulmasta, miten hän ymmärtää kestävät hyvinvointijärjestelmät ja minkälaisia näkökulmia olisi tärkeää huomioida kestävien hyvinvointijärjestelmien tutkimisessa ja kehittämisessä. Retriittiin osallistuvien tekstit jaetaan osallistujille ennen tilaisuuden alkua. Tekstit auttavat järjestäjiä tilaisuuden suunnittelussa, luovat osallistujille esiymmärrystä muiden osallistujien lähestymistavoista ja toimivat yhteisen keskustelun avaajana. Kirjoittajan niin halutessa tekstejä voidaan myöhemmin työstää blogikirjoituksiksi tai muiksi yleistajuisiksi teksteiksi, julkaistavaksi esim. Sustainable Welfare Systems -ohjelman nettisivuilla tai Alusta!-verkkolehdessä. 

Retriittiin osallistuminen (ohjelma, majoitus, ateriat ja edestakainen kuljetus Tampere-Seili-Tampere) on osallistujille maksutonta. Retriitin toteutus on suomeksi. Hakutekstin ohjepituus on n. 500–700 sanaa. Tekstin deadline on 5.5.2022. Pohdi kirjoituksessasi, mitä kestävät hyvinvointijärjestelmät tarkoittavat oman asiantuntemuksesi valossa. Halutessasi voit hyödyntää lähestymisessäsi esimerkiksi näitä näkökulmia: 

  • Kestävän hyvinvoinnin ja hyvinvointijärjestelmien politiikat 
  • Kestävyyden hallinta 
  • Vaikuttavuuden mekanismit 

Ilmoittaudu mukaan ja lähetä tekstisi tällä Forms-lomakkeella 15.5.2022 mennessä. Liitä mukaan myös lyhyt tutkijaesittely itsestäsi (max. 350 merkkiä). Halutessasi voit ilmoittautua heti ja lähettää tutkijaesittelyn ja hakutekstin ennen deadlinea osoitteeseen matias.heikkila@tuni.fi. Ilmoittautumisen ja tekstien deadline on 15.5.2022.

Lisätietoja: Matias Heikkilä (matias.heikkila@tuni.fi)