Koulutukset

Narratiivisen altistusterapian koulutus 2022–2023

Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutus käynnistyy Turun yliopistossa syksyllä 2022. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, joilla on aikaisempaa kokemusta traumatyöstä sekä mahdollisuus käyttää menetelmää osana omaa työtään koulutuksen aikana jo koulutuksen aikana.

Haku on auki 1.-30.4. Lue lisää narratiivisen altistusterapian koulutuksesta.

Maahanmuuttajien tukeminen koulutyössä -verkkomateriaali

Maahanmuuttajien tukeminen koulutyössä -verkkomateriaali tarjoaa opettajille tietoa siitä, miten nuoria voidaan auttaa löytämään omat voimavaransa. Teemat liittyvät mm. pakolaisuuteen ja maahanmuuttoon, nuoruusiän kehitykseen, oppimiseen sekä trauman vaikutuksiin. Kirjautuminen tapahtuu Google-tunnuksilla.

Vaadittava kurssiavain: RWS2021

Ohjeita kurssille liittymiseen löydät täältä.  Ks. erityisesti kohta 2: Liityt kurssille itserekisteröitymisellä

Verkkomateriaalia koskeviin kysymyksiin vastaa Mervi Vänskä,  mervi.vanska@tuni.fi

Pakolaisnuorten tukeminen -verkkokurssi              

Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on usein vakavia stressikokemuksia. Augeo Academyn suomenkielisellä verkkokurssilla opettajat tutustuvat nuorten kokemuksiin ja heidän selviytymiskeinoihinsa. Teemat liittyvät kysymykseen, kuinka opettaja voi edistää maahanmuuttotaustaisten nuorten sitoutumista, pärjäämistä ja menestymistä koulussa. Aiheita ovat esim. turvallisuuden tunteen luominen, traumojen ja vaikeiden tunteiden käsittely sekä opettajan jaksaminen ja työstä palautuminen.  Verkkokurssille voit osallistua täällä.

Interventioiden käsikirjat

Käsikirjan soveltaminen käytäntöön vaatii koulutuksen. Mikäli mietit interventioiden käytännön toteutusta osana työtäsi, voit tiedustella ajankohtaisista koulutuksista: Kirsi Peltonen, kirsi.peltonen@utu.fi

TASA-käsikirja

NET-käsikirja (vaatii kirjautumisen)

Suomen RWS-hankkeen englanninkieliset käsikirjat

Peer Integration and Enhancement Resource_Manual. Watters, C., Soye, E., & Meier, I. (2021). Peer Integration and Enhancement Resource (PIER) Manual. UK: University of Sussex. Available in English.

Peer Integration and Enhancement Resource – Student Materials. Available in English.

In-Service Teacher Training Manual. Pastoor, L. d.W. (2019). RefugeesWellSchool Intervention Manual: In-Service Teacher Training (INSETT) – Psychosocial support to young refugees. Working Paper, 20.02.2019. Oslo: Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies. Available in English.

Teaching Recovery Techniques Manual. Smith, P., Dyregrov, A., Yule, W., Perrin, S., Gupta. L. & Gjestad, R. (1999). A manual for Teaching Survival Techniques to child survivors of wars and major disasters. Bergen, Norway: Foundation for Children and War. Available in English.

Muut RWS-hankkeen käsikirjat

Classroom Drama Manual. Plurality Theater team ÉRIT (2010). Plurality Theatre: Training Manual, Creative Expression Workshops. Montreal: Team for transcultural research and intervention. Available in English and French.

Welcome To School Manual. Tuk, B., & de Neef, M. (2020). Welcome to School: Facilitating school-based social support for adolescent newcomers. Teacher manual. Utrecht: Pharos. Available in English, Danish, Dutch (BE), Dutch (NL), and Norwegian.

Welcome To School Student book. Tuk, B., & de Neef, M. (2020). Welcome to School: Facilitationg school-based social support for adolescent newcomers. Newcomer workbook. Utrecht: Pharos. Available in English, Danish, Dutch (BE), Dutch (NL), and Norwegian.