Opinnäytetyöt

Väitöskirjat

Kangaslampi, S. (2019). Mechanisms of change in psychological treatment of posttraumatic stress symptoms among children and adolescents. Tampereen yliopisto.

Pro gradut ja kandidaatintutkielmat

Isoaho, P. (2014). Narratiivisen altistusterapian (NET) vaikutus kognitiivisiin prosesseihin ja mielenterveyteen: Tapaustutkimus. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Kallio, L., & Kleemola, S. (2021). Äidin mielenterveyden yhteys nuoren mielenterveyteen. Kandidaatintutkielma, Tampereen yliopisto.

Keinänen, S. (2019). Kertomusten käyttö posttraumaattisen stressihäiriön hoidossa – narratiivisen altistusterapian analyysi.  Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Lakkala, K., & Ordén, P. (2021). Nuorten syrjintäkokemusten yhteys mielenterveyteen maahanmuuttajilla ja kantasuomalaisilla. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Linnanmäki, K., & Liukkonen, N. (2021). Yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen tuki kantasuomalaisilla ja maahanmuuttajataustaisilla nuorilla – Yhteydet mielenterveyteen. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Parovuori, L. (2018). Lapsen kokemus traumainterventioprosessista ja sen yhteys PTSD-oireiden lievenemiseen.  Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Piikkilä, M. (2021). Traumaoireilu ja sosiaaliset suhteet maahanmuuttajataustaisilla ja kantasuomalaisilla nuorilla. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Saarikoski, E. (2018). Narratiivinen altistusterapia lasten ja nuorten traumaperäisen stressihäiriön hoidossa : onko dissosiaatio-oireilulla merkitystä hoidon vaikuttavuuteen? Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Vaalasmaa, E., & Veikkola, E. (2021).  Traumaoireiden esiintyvyys ja yhteys toiminnanohjaukseen. Tutkimus kantasuomalaisilla ja maahanmuuttajanuorilla. Kandidaatintutkielma, Tampereen yliopisto.