Yhteistyökumppanit

Projektit ja tutkimusryhmät

VIVO International

PERLA – Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus,
Tampereen yliopisto

TRUST – Yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen,
Tampereen Yliopisto

Yhteistyötahot

Finnish Institute for Health and Welfare: The PALOMA Centre of Expertise for mental health work among refugees and the piloting of good practices.

INVEST Research Flagship Center, University of Turku

ITLA Children’s Foundation, Early Interventions Kasvun tuki

Department of Social Work and Social Pedagogy, Centre for the Social Study of Migration and Refugees, Ghent University, Belgium

Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health, Department of Public Health, University of Copenhagen, Denmark

Helsingin Diakonissalaitos

Maahanmuuttovirasto

Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, Norway; Center for Crisis Psychology, Faculty of Psychology, University of Bergen, Norway

PSYKE Opetus- ja tutkimusklinikka, Tampereen Yliopisto