Reaaliaikainen nastarenkaiden tunnistus otettiin käyttöön

Nastarenkaiden ja nastattomien renkeiden osuus ja mitattujen henkilöautojen määrä kantatiellä 66 Alavudella 22.4.2020-21.04.2021

Tutkimuskeskus Terran ja Tampereen yliopiston signaalikäsittelyn yksikön yhteistyönä kehitetty automaattinen nastarenkaiden tunnistusjärjestelmä otetiin tuotantokäyttöön kuluvana keväänä. Uusi järjestelmä luokittelee automaattisesti nastarenkailla ja nastattomilla renkailla varustetut henkilö- ja pakettiautot suoraan liikennevirrasta ja tuottaa luokitukseen perustuvan päiväkohtaisen tiedon havaintokohteen rengastusjakautumasta. Tällä hetkellä uusi järjestelmä on asennettuna neljään kohteeseen yleisellä tieverkolla ja yhteen katukohteeseen Helsingissä.

Mahdollisimman tarkka tieto renkaanvaihdon ajankohdasta on oleellinen lähtökohta tienpitäjän – Suomessa siis Väyläviraston – pyrkiessä arvioimaan nastarengaskulumisen osuutta tieverkon urautumisessa. Tietoa on hankittu ihmiskorvin tien varressa tai sillan alla kuuntelemalla. Menetelmä on ollut kuitenkin työläs ja mahdollistanut parhaimmillaankin vain ajoittaisen seurannan yksittäisissä havaintopisteissä. Tampereen yliopiston kehittämä akustinen havainnointimenetelmä taltioi ohi ajavien autojen rengasäänen päällysteeseen asennetuilla mikrofoneilla. Äänisignaaleista renkaiden ajoneuvokohtainen tunnistus tapahtuu oppivaa algoritmia hyödyntäen.

Vuoden 2020 aikana uuden menetelmän toimivuutta testattiin kahteen päätiekohteeseen, kantatielle 66 Alavudelle ja valtatielle 26 Luumäelle, asennetuilla prototyyppilaitteistoilla. Vuonna 2021 havaintoasemien maantieteellistä kattavuutta täydennettiin valtatielle 4 Tervolaan ja valtatielle 10 Marttilaan asennetuilla uusilla havaintoasemilla. Lisäksi yksi havaintoasema on asennettuna katukohteeseen Helsingissä, jossa keskeisin autojen rengastusjakautumaa koskeva mielenkiinto liittyy nastarenkaista aiheutuvaan ilmanlaadun heikkenemiseen. Käytössä olevan havaintoasemaverkoston avulla saadaan nyt maantieteellisesti kattava kuva renkaiden päiväkohtaisesta jakautumasta käytännössä reaaliaikaisesti.

Linkki Väyläviraston tiedotteeseen 15.4.2021: https://vayla.fi/-/varma-kevaan-merkki-nastarenkaiden-ropina-vaimenee

Linkki Ilta-Sanomien uutiseen samalta päivältä: https://www.is.fi/autot/art-2000007920748.html

Automaattisen nastarenkaiden tunnistusjärjestelmän asennustyö meneillään kantatiellä 66 Alavudella
Automaattisen nastarenkaiden tunnistusjärjestelmän asennustyö meneillään kantatiellä 66 Alavudella

Pauli Kolisoja