Reaaliaikainen tieto autojen rengastuksesta nastarengasluokittimella

cof

Tampereen yliopistossa kehitetty nastarengasluokitin mahdollistaa nastarenkailla varustettujen autojen automaattisen tunnistuksen suoraan liikennevirrasta.

Luotettava tieto henkilöautoissa käytettävien nastarenkaitten liikennemääräosuudesta on yksi keskeinen lähtökohta, kun arvioidaan nastarengaskulumisen osuutta tiestömme urautumisessa. Aiemmin tämä tieto on pyritty hankkimaan ihmiskorvin tehdyillä kuulohavainnoilla, joita on täydennetty rengasliikkeisiin kohdennetuilla kyselyillä. Nyt tähän tarkoituksen on Väyläviraston toimeksiannosta kehitetty Tampereen yliopiston rakennustekniikan ja signaalinkäsittelyn yksiköitten yhteistyönä laitteisto, joka erottelee nastarenkailla varustetut autot nastattomista suoraan liikennevirrasta.

Uusi nastarengasluokitin perustuu tien reunaan päällysteen pinnan alapuolelle asennettuihin mikrofoneihin, joiden avulla ohittavan ajoneuvon aiheuttamat rengasäänet taltioidaan. Äänisignaalin taajuussisällön analysointiin käytetään koneoppimiseen perustuvaa algoritmia, joka erottelee automaattisesti nastarenkain varustettujen renkaitten aiheuttamat äänet nastattomista.

Tähän mennessä järjestelmän prototyyppiversio on asennettu kahteen tiekohteeseen, kantatie 66:lle Alavudelle ja valtatie 26:lle Luumäelle, joista molemmista saadut käyttökokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Seuraavaksi seuranta-asemaverkoston maantieteellistä kattavuutta on tarkoitus laajentaa muutaman uuden havaintokohteen perustamisella kesän 2020 aikana.

Kehitystyön tehneeseen työryhmään Tampereen yliopistossa ovat kuuluneet Ville Liiv ja Pauli Kolisoja rakennustekniikan yksiköstä sekä Aapo Hakala ja Toni Heittola signaalinkäsittelyn yksiköstä.

Nastarengasluokittimen kehitystyöstä on julkaistu tuore Väyläviraston raportti, joka on saatavilla osoitteessa: https://www.doria.fi/handle/10024/176813

Lisätiedot:
Prof. Pauli Kolisoja, pauli.kolisoja@tuni.fi
DI Ville Liiv, ville.liiv@tuni.fi