FIS

Finnish Information Studies Publications (FIS)

(IN FINNISH)

FIS on referoitu valtakunnallinen tieteellinen julkaisusarja. Se perustettiin vuonna 1996 Tampereen ja Oulun yliopiston sekä Åbo Akademin informaatiotutkimuksen laitosten toimesta. Toimituskunta koostuu yhdestä jokaisen laitoksen edustajasta ja puheenjohtajuutta kierrätetään vuosittain. Toimituskunta toivottaa tervetulleiksi tutkijoiden, jatko-opiskelijoiden ja graduntekijöiden käsikirjoitukset referointia varten.

Toimituskunta

Terttu Kortelainen, terttu.kortelainen@oulu.fi
Gunilla Widén-Wulff, gunilla.widen-wulff@abo.fi
Reijo Savolainen, reijo.savolainen@uta.fi

Julkaiseminen

Ota yhteyttä julkaisutoimikunnan jäseniin lisäohjeita varten.

Myynti / Distribution:

TAJU – Tampereen yliopiston julkaisujen myynti
FIN-33014 University of Tampere, Fax: 03-3551 7150, e-mail: taju@uta.fi

Oulun yliopistopaino
PL 400, FIN-90571 Oulu, Fax: 08-553 3047, e-mail: julkaisumyynti@oulu.fi

Åbo Akademi, Institutionen för informationsförvaltning
Henriksgatan 9, FIN-20500 Åbo, Fax: 02-265 4581

Nimekkeet

Rasinkangas, Päivi (2008) Arviointivälinenden diffuusio ja implementointi. Tapaustutkimus Oulun seutukunnan yleisistä kirjastoista.
Suominen, Vesa (2004) Grammaattis-luokituksellinen johdatus dokumentaaristen sisältöjen rekonstruktioon ja tuntemukseen: metodologia, metodiikka ja illustraatio.
Lindström, Peter (2004) Tiedonhankinta Suomen Pankin tutkimus- ja selvitystyössä. ISBN 951-44-6083-9
Ginman, Mariam and Väliverronen, Esa (eds.) (2002) Communicating health and new genetics : proceedings : workshop 17-18th September 2001, Turku
Huotari, Maija-Leena (2001) Information management and competitive advantage case II. A Finnish pharmaceutical company.
Inkinen, Tommi (2001) Tieto, kone, alue ja ihminen kulttuurimaantieteellinen näkökulma tietoverkkojen yhteiskuntaan.
Öörni, Kai. (2001) Koulutustiedon haku käytettävyyden näkökulmasta. Opetushallituksen Koulutusnetin käytettävyysarviointi ISBN 951-42-6455-X
Suominen, Vesa. (2001) Pieni kirjastofilosofia Kirjastonhoitajuuden käsite sekä ammatillinen, opillinen ja poliittiskulttuurinen käytäntö ISBN 951-42-5907-6
Mäkinen, Ilkka (2000) P. U. F. Sadelin (1788-1858) präst, skribent och biblioteksman.
Tuomela, S. (1999) Suomen avointen yliopistojen verkkopalvelun käytettävyyden arviointi
Pirkola, A. & Keskustalo, H. (1999) The effects of translation method, conjunction, and facet structure on concept-based cross language queries
Savolainen, R. (1998) Tietoverkot kansalaisten käytössä: internet ja suomalaisen tietoyhteiskunnan arki
Myllys, H. (1998) Maatalouskirjaston kehittäminen oppivaksi organisaatioksi
Wikgren, M. (1998) Att förklara vetenskap: forskningsinformation ur ett informationsvetenskapligt perspektiv
Kautto, V. (1998) Kirjallisuuden haun ja käytön opetus yliopisto-opetuksen osana
Iivonen, M. & Harisalo, R. (1997) Luottamus työyhteisön turvaverkkona yleisissä kirjastoissa
Huotari, M-L. (1997) Information management and competitive advantage: the case of a Finnish publishing company
Södergård, P. (1997) Litteratur- och informationsförsörjingens nationella nivå: identifiering av orsakerna till Finlands beroende av utländska resurser
Järvelin, K. & Kristensen, I. & Niemi, T. & Sormunen, E. & Keskustalo, H. (1996) A deductive data model for thesaurus navigation and query expansion
Kuronen, T. (1996) Ranganathanin lait ja virtuaalikirjasto
Toivanen, T. & Leppänen, E. & Sormunen, E. (1996) Asiakirja-hallinnon tietotekniikka ja informaatioalan integroitu opetus
von Ungern-Sternberg, S. (1996) Studenterna och biblioteket. En fokusgrupp undersökning av Åbostudenters informationsanskaffning
Kautto, V. & Niemitalo, I. (1996) Korkeakoulukirjaston organisaation vaikutus toiminnan tehokkuuteen ja kustannuksiin