Old Publications

Department of Information Studies Publications 1998-2005: Research Notes

1/1998   Salosaari Pekka & Järvelin Kalervo: MUSIR – A Retrieval Model for Music
1/1999  Järvelin Kalervo, Ingwersen Peter & Niemi Timo: INFORMETRICS THROUGH ADVANCED DATA MANAGEMENT Complex Object Restructuring, Data Aggregation and Transitive Computation
1/2001 Järvelin Kalervo, Kekäläinen Jaana & Niemi Timo: ExpansionTool: Formal definition of concept-based query expansion and construction
1/2002 Sormunen Eero, Halttunen Kai & Keskustalo Heikki: Query Performance Analyser – a tool for bridging information retrieval research and instruction
2/2002 Järvelin Kalervo & Kekäläinen Jaana: Cumulated gain-based indicators of  IR  performance
2/2003 Mäkinen, Sari: Organisaation muisti – käsiteanalyysi
1/2005 Airio, Eija: The effects of separate and merged indexes and word normalization in multilingual CLIR

Department of Information Studies Publications 1999-2008: Selvityksiä

1/1999 Informaatiotutkimuksen laitokselta vuosina 1993-1998 valmistuneiden opiskelijoiden sijoittuminen työelämään
1/2000 Harri Laitinen, Eero Sormunen ym.: “TARTTEEKS MEIDÄN TIETÄÄ TUO KAIKKI?”  Kokemuksia opetusteknologioiden ja ammatillisten roolien soveltamisesta toimittajan tiedonhankintakurssilla
3/2002 Kostiainen, Erva, Mäkinen, Sari, Valtonen, Marjo Rita: Selvitys asiakirjahallinnon ja arkistotoimen (AA) opintoja suorittaneiden opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään
1/2003 Auranen, Otto: Kun työ maittaa – selvitys Tampereen yliopiston opiskelijoiden opiskelun aikaisesta työssäkäynnistä
3/2003 Aaltonen, Raija: Koulutusohjelmat vertailussa: selvitys informaatio- ja kirjastoalan koulutusohjelmien tutkintorakenteista sekä aine- ja ammattiopintojen
sisällöistä – teksti ja liitetaulukko
1/2006: Lammi, Kaisa & Eloranta, Reeta: Työmarkkina-analyysi . Toteuttaja: Tampereen yliopisto, Ristiin Rastiin projekti.
1/2008 Kari, Jarkko: Yliopistokirjastojen tutkimustarpeet -selvityksen loppuraportti : tutkimusohjelman hahmottelua

Information Studies Dissertations 1983-1998

(You can find dissertations 1999- from Tampere University Dissertation database)

Järvelin, Ilmi (1998)
Kunnankirjastojen toimintaedellytykset ja kirjastontarkastajan rooli kirjastotoiminnan kehittämisessä Kuopion läänin tarkastuspiirissä v. 1921-1961

Talja, Sanna (1998)
Musiikki, kulttuuri, kirjasto diskurssien analyysi

Mäkinen, Ilkka (1997)
“Nödvändighet af LainaKirjasto” modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot

Iivonen, Mirja (1995)
Hakulausekkeiden muotoilun yhdenmukaisuus onlineviitehaussa

Savolainen, Reijo (1989)
Tieteellisen ja teknisen tiedon tavoitettavuus ja kirjasto- ja informaatiopalvelujen maksullistaminen

Järvelin, Kalervo (1986)
User charge estimation in numeric online databases

Laaksovirta, Tuula H. (1986)
Tieteellisen tiedon välittyminen yhteiskuntaan

Ginman, Mariam (1983)
Modell för journalisternas informationsanskaffning relationen mellan informationsflöde och -substans inom olika informationsprocesser i samhället

Vakkari, Pertti (1983)
Kirjojen lukeminen ja yleiset kirjastot