Online Publishing Series

TRIM Research Center have two active online publication series: TRIM Research Reports and Trim Research Notes.

TRIM Research Reports

15. Viteli, Jarmo; Östman, Anneli (toim.), Tuovi 13: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

http://tampub.uta.fi/handle/10024/97917

10. Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.), Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit.

http://tampub.uta.fi/handle/10024/96051

9. Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.), Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit.

http://tampub.uta.fi/handle/10024/68230

8. Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.), Tuovi 10: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2012-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit.

http://tampub.uta.fi/handle/10024/66310

7. Annakaisa Kultima& Mirva Peltoniemi (Eds.): Games and Innovation Research Seminar 2011 Working Papers (tulossa)

6. Karvinen Juho & Mäyrä Frans, Pelaajabarometri 2011: Pelaamisen muutos. Tampere 2011.

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=484

5. Viteli Jarmo & Östman Anneli (toim.), Tuovi 9 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere 2011.

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=441

4. Tulossa

3. Sotamaa Olli, Tyni Heikki, Toivonen Saara, Malinen Tiina, Rautio Erkka, New Paradigms for Digital Games: The Finnish Perspective Future Play Project, Final Report. Tampere 2011.

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=429

2.Sotamaa Olli, Karppi Tero (toim.), Games as Services – Final Report. Tampere 2010.

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=360

1. Viteli Jarmo & Östman Anneli (toim.), Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit (2.p.). Tampere 2010.

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=357

TRIM Research Notes

5. Hynnä Nina, Kolme kertomusta kirjastopalvelujen kehittämisprosesseista – yleisten kirjastojen ESR-hanke

http://tampub.uta.fi/K/kolme_kertomusta_kirjastopalvelujen_2011.pdf

4. Kalalahti Joanna (toim.), Tarinoita blogien käytöstä

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=820

4. Annakaisa Kultima & Kati Alha (eds.), Guestions and Answers (on Game Innovation)

http://tampub.uta.fi/Q/questions_and_answers_2011.pdf

3. Vuorinen Mikko, Kalalahti Joanna, Vilhula Anna, Wikiä käyttämään! Tukea wikin valintaan ja käyttöönottoon. Tampere 2011.

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=400

2. Seitsonen Katri, Kuntien yhteinen tehtäväluokitus ja semanttinen web. Semantic Web 2.0 -hanke -tutkimusraportti. Tampere 2010. (PDF-julkaisu)

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=336

1. Järvelin Antti & Talvensaari Tuomas & Järvelin Anni, Data Driven Methods for Improving Mono- and Cross-lingual IR Performance in Environments. Tampere 2009.

http://tampub.uta.fi/infim/978-951-44-7929-8.pdf

 


Old online series:

TRIM Notes

4. Sairanen Anu, Mediakasvatus ja medialukutaito kirjastotyön muutoksessa Tapaus: Tampereen kaupunginkirjasto. Tampere 2010.

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=384

3. Hara-Fabrin Kati, Kohti Hämeenlinnan virtuaalista kulttuuripolkua Opetus- ja matkailualan näkemyksiä Hämeenlinnasta, sosiaalisesta mediasta ja mobiililaitteista. Tampere 2010.

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=382

2. Bang Maria, Maahanmuuttajataustaisille asiakkaille suunnatut palvelut yleisessä kirjastossa Kehittämiskohteena Kouvolan kaupunginkirjasto ja Mediamaja. Tampere 2010

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=383

1. Saari Kaisa, Kirjamaatti-projektin loppuraportti. Tampere 2010.

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=358

Interaktiivisen median tutkimuksia

2. Viteli Jarmo & Östman Anneli (toim.), Tuovi 7: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere 2009. (PDF-julkaisu)

http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=298

1. Janne Paavilainen, Annakaisa Kultima, Jussi Kuittinen, Frans Mäyrä, Hannamari Saarenpää & Johannes Niemelä, GameSpace: Methods and Evaluation for Casual Mobile Multiplayer Games. Tampere 2009. (PDF-julkaisu)

http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=293

Hypermedialaboratory online publications

Hypermedialaboratoriy had two online publisging series: official A-series Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja (ISSN 1458-9974) and B-series Tutkimusraportteja.

Voit tilata allaolevia verkkojulkaisuja myös painotuotteina Juvenes Printin tilauspalvelusta

19. Jarmo Viteli & Simo Kaupinmäki (toim.), Tuovi 6: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2008 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere 2008. (PDF-julkaisu, 124 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=253

18. Jani Henriksson & Teemu Mikkonen, Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa. Tampere 2008. (PDF-julkaisu, 73 s.)
 http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=230

17. Katri Lietsala & Esa Sirkkunen, Social media. Introduction to the tools and processes of participatory economy. Tampere 2008. (PDF-julkaisu, 199 s.)
 http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=231

16. Heljä Franssila, Sähköisen tietämyksenhallinnan mukauttaminen ja integrointi työkäytäntöihin asennus- ja huoltotyössä. Tampere 2008. (PDF-julkaisu, 115 s.)
 http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=223  

15. Jarmo Viteli & Simo Kaupinmäki (toim.), Tuovi 5: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2007 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere 2008. (PDF-julkaisu, 134 s.)
 http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=215  

14.Kallio, Kirsi Pauliina & Kaipainen, Kirsikka & Mäyrä, Frans: Gaming Nation? Piloting the International Study of Games Cultures in Finland. Tampere 2007. (PDF-julkaisu)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=202

13. Jarmo Viteli & Simo Kaupinmäki (toim.), Tuovi 4: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2006 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere 2006. (PDF-julkaisu, 155 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=139

12. Markus Myhrberg, Mobiilipelien oikeudelliset haasteet: paikkatietoa hyödyntävät jatkuvamaailmaiset pelit. Tampere 2006. (PDF-julkaisu, 24 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=130

11. Tommi Rissanen, Business model of a persistent mobile game. Tampere 2006. (PDF-julkaisu, 22 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=137

10. Jarmo Viteli, Tiina Järvinen & Simo Kaupinmäki (toim.), Tuovi 3: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2005 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere 2005. (PDF-julkaisu, 199 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=111

9. Tero Laukkanen, Modding scenes: introduction to user-created content in computer gaming. Tampere 2005. (PDF-julkaisu, 152 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=102

8. Jarmo Levonen, Tiina Järvinen & Simo Kaupinmäki (toim.), Tuovi 2: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2004 -konferenssin yhteydessä pidetyn tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere 2005. (PDF-julkaisu, 214 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=86

7. Heljä Franssila & Marika Pehkonen, Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opettajien työssä: tapaustutkimus Tampereelta. Tampere 2004. (PDF-julkaisu, 136 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=61

6. Laura Ermi, Satu Heliö & Frans Mäyrä, Pelien voima ja pelaamisen hallinta: lapset ja nuoret pelikulttuurien toimijoina. Tampere 2004. (PDF-julkaisu, 166 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=53

5. Marika Pehkonen, Kulttuuri ja tietoyhteiskunta: esitutkimus digitaalisen median käytöstä taideinstituutioissa. Tampere 2003. (PDF-julkaisu, 91 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=35

4. Petri Lankoski, Vallan jäljet: lähtökohtia pelin ja draamallisen TV-sarjan yhdistämiseen. Tampere 2003. (PDF-julkaisu, 56 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=34

3. Jarmo Levonen & Tiina Järvinen (toim.), TUOVI: ITK ’03: tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere 2003. (PDF-julkaisu, 184 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=50

2. Aki Järvinen, Satu Heliö & Frans Mäyrä, Communication and community in digital entertainment services: prestudy research report. Tampere 2002. (PDF-julkaisu, 78 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=30

1. Aki Järvinen & Olli Sotamaa, Pena: rahapelaamisen haasteet digitaalisessa mediassa. Tampere 2002. (PDF-julkaisu, 51 s.)
http://tampub.uta.fi/haekokoversio.php?id=29

Tutkimusraportteja

7. Aaltonen Timo; Helander Nina; Seppänen Marko; Gronfelt Outi; Lindman J.; Mikkonen Teemu; Vadén, Tere, Avoin lähdekoodi käytössä: Näkökulmia avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöön ja kehittämiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tampere 2008.
http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=234

6. Merja Taipaleenmäki, JuVerT: Julkishallinon verkkopalveluiden tutkimustarveselvitys. Tampere 2008. (PDF-julkaisu, 68 s.)
http://www.uta.fi/laitokset/infim/julkaisut/hyper/juvert_loppuraportti.pdf

5. Marko Mannila, Free and open source software: approaches in Brazil and Argentina. Tampere 2005. (PDF-julkaisu, 29 s.)
http://www.uta.fi/laitokset/infim/julkaisut/hyper/b/mannila-2005.pdf

4. Satu Heliö & Aki Järvinen, Games and gaming for interactive digital television: introduction and case studies. Tampere 2003. (PDF-julkaisu, 25 s.)
http://www.uta.fi/laitokset/infim/julkaisut/hyper/b/fitv03d.pdf

3. Inger Ekman & Petri Lankoski, Mediated person-to-person(s) communication model. Tampere 2003. (PDF-julkaisu, 20 s.)
http://www.uta.fi/laitokset/infim/julkaisut/hyper/b/fitv03c.pdf

2. Sari Walldén & Anne Soronen, Edutainment: from television and computers to digital television. Tampere 2004. (PDF-julkaisu, 72 s.)
http://www.uta.fi/laitokset/infim/julkaisut/hyper/b/fitv03b.pdf

1. Laura Ermi & Olli Sotamaa, Yksityistä nautintoa ja yhteistä jakamista: haastattelututkimus television käytöstä. Tampere 2003. (PDF-julkaisu, 32 s.)
http://www.uta.fi/laitokset/infim/julkaisut/hyper/b/fitv03a.pdf