CHILD-SLEEP

CHILD-SLEEP

Tietämyksessä lapsen unesta on edelleen aukkoja, vaikka sen merkitys kehitykselle on yleisesti tunnustettu. Tämä johtuu osittain aiemman unen kehitykseen liittyvän tutkimuksen metodologisista rajoitteista ja osittain siitä, ettei aikuisilla tehtyjä tutkimuksia voi yleistää suoraan lapsiin. Lapset voivat olla erityisen haavoittuvaisia riittämättömän unenlaadun vaikutuksille, sillä kehittyvien aivojen unen tarve on suurempi, kuin myöhemmin elämässä.

CHILD-SLEEP-tutkimusprojekti lisää ymmärrystämme unen kehityksestä tutkimalla 1) varhaislapsuuden hyvän unen edellytyksiä, 2) varhaisen unen ja unirytmin sekä niiden yksilöllisen vaihtelun pitkäaikaisvaikutuksia lapsen kehitykselle, sekä 3) terveydenhuollossa toteutettavan unikasvatusohjelman vaikuttavuutta.

Pitkittäistutkimukseen on osallistunut yli 1600 perhettä projektin alettua vuonna 2012. Arviolta noin 300 lasta on vieraillut HIP-laboratoriossa useamman kerran varhaislapsuudesta kouluikään asti ja heiltä on arvioitu tarkkaavuuden, tunteiden havaitsemisen ja toiminnanohjauksen taitoja, sekä autonomisen hermoston vasteita, kognitiivista kehitystä ja vanhempi-lapsi-vuorovaikutusta.

Rahoitus: (2012 – present):
Suomen Akatemia, Gyllenbergin säätiö, Yrjö Jahnssonin säätiö, Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Tampereen yliopistollinen sairaala, Arvo ja Lea Ylppö säätiö, Doctors’ Association in Tampere

Tutkijat:
CHILD-SLEEP on laaja eri instituutioiden välinen yhteistyöprojekti, jossa on mukana yhteistyökumppaneita Tampereen yliopistosta, Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Helsingin yliopistollisesta sairaalasta, Helsingin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta. HIP-laboratoriossa tehtävät osatutkimukset toteuttavat Anneli Kylliäinen, Mikko Peltola ja Tiina Mäkelä.

Lisätietoja saat projektin verkkosivuilta.