Empatian kehitys varhaislapsuudessa

Vauvat osoittavat merkkejä empatiasta jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Lisäksi vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla toteutetut tutkimukset osoittavat, että empaattisuuden ja prososiaalisen käyttäytymisen yksilölliset erot ovat yhteydessä tarkkaavuuteen ja sensitiivisyyteen sosiaalisille signaaleille, kuten tunteikkaille kasvonilmeille.

Tässä projektissa tutkitaan, onko tunteiden havaitseminen yhteydessä empaattisuuteen ja prososiaaliseen käyttäytymiseen ensimmäisten elinvuosien aikana. Meneillään olevassa tutkimuksessa 129 lasta osallistuu pitkittäistutkimukseen seitsemän kuukauden ikäisestä aina neljään ikävuoteen asti. Tunteiden havaitsemista tutkitaan katseenseurannalla ja empatiaa sekä prososiaalista käyttäytymistä havaitsemisasetelmilla.

Tutkijat:
Mikko Peltola, Jukka Leppänen, Tuuli-Kaisa Peltola (tutkimusavustaja), Reeta Jääskeläinen (tutkimusavustaja), Maayan Davidov (Hebrew University Jerusalem, Israel)

Lisätietoja saat projektin verkkosivuilta.