Gaze at Toddler

Gaze at Toddler

Autismikirjon (ASD) varhainen tunnistaminen on tärkeää varhaisen kuntouttamisen kannalta. Gaze at Toddler -projektissa tavoitteena on tutkia, voidaanko autismikirjon varhaista tunnistamista auttaa yhdistelemällä tietoa lapsen psykofysiologisista vasteista katsekontaktiin ja vanhemman raportoimaan lapsen käyttäytymiseen.

Lisääntyneen autistimikirjon riskin omaavia taaperoita seulotaan väestöstä 16 – 18 kuukauden iässä. Vanhempien täyttämän lomakkeen perusteella korkean ja matalan autismikirjon riskiin kuuluvia lapsia pyydetään osallistumaan pitkittäistutkimukseen, jossa heidän kehitystään ja vasteitaan katsekontaktiin selvitetään. Taaperoita seurataan 36 kuukauden ikään asti, jolloin diagnoosi on mahdollista varmistaa. Lisäksi niille vanhemmille, joiden lapsi osoittaa autismikirjolle tyypillistä käyttäytymistä ja vähentynyttä katsekontaktin käyttöä, tarjotaan neuvontaa sosiaalisen sitoutumisen (social engagement) lisäämiseen ja spontaanin katsekontaktin hakemiseen.

Tutkimuksen avulla voidaan kehittää suomalaiseen neuvolajärjestelmään soveltuvia käytäntöjä autismikirjon varhaiseen tunnistamiseen. Projekti perustuu aiempaan Autism and Gaze -projektiin.

Rahoitus: Suomen akatemia (2018 – 2023)

Tutkijat: Anneli Kylliäinen (PI), Terhi Helminen (post doc), Fiia Takio (post doc), Jenni Lauttia (väitöskirjatutkija), Elina Lehtonen (projektitutkija)

Lisätietoja saat projektin verkkosivuilta.