Maa-, pohja- ja ratarakenteiden tutkimus palvelee erityisesti infrarakentamista, mutta myös rakennusten pohjarakenteiden kansallista ja kansainvälistä kehitystyötä. Tutkimushankkeissamme hyödynnämme korkeatasoisia laboratoriolaitteistojamme ja rakenteiden toiminnan seuraamiseen kehitettyjä instrumentointeja sekä tarvittaessa kehitämme uusia tutkimuslaitteita. Yksikkö muodostaa toimialueellaan selkeästi Suomen johtavan tutkimusyksikön.

Tutkimushankkeissa yhteistyökumppaneina ja rahoittajina ovat Väylävirasto (ent. Liikennevirasto), Opetusministeriö, TEKES, materiaalivalmistajat, alan konsulttitoimistot ja urakoitsijat sekä alan muut tutkimusyksiköt ja toimijat.

Ryhmän keskeinen tehtävä

Maa-, pohja- ratarakenteiden tutkimusryhmän keskeisimpänä tehtävänä on tuottaa suomalaisen yhteiskunnan käyttöön uutta tietoa, joka mahdollistaa erilaisten rakennettuun ympäristöön sisältyvien infrastruktuurirakeiden – mm. teiden, ratojen, ympäristömaarakenteiden, liikuntapaikkojen ja vihearalueiden sekä talojen piha-alueiden ja perustusrakenteiden – turvallisen rakentamisen ja käytön sekä elinkaaritaloudellisesti edullisen ylläpidon. Tärkeimmät keinot tutkimustiedon jalkauttamiseen ovat perus-, jatko- ja täydennyskoulutus, kotimainen ja kansainvälinen julkaisutoiminta sekä monipuolinen vaikuttaminen ryhmän toiminta-alueella rakentamisessa sovellettaviin normeihin ja ohjeisiin.