Esittely

Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa (STASKO)
STASKO-hankkeessa rakennetaan, jalostetaan ja analysoidaan suuria tietokanta-aineistoja, jotka liittyvät toisen maailmansodan historiaan Suomessa. Aineistoja käytetään sodan sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimiseen, niin että numerodatan takaa voidaan päästä kiinni myös sodan kokeneiden ihmisten kokemus- ja tunnehistoriaan. Näin syntyvää uutta tietoa hyödynnetään myös lukio-opetuksen ja museoesitysten suunnittelussa. STASKO käynnistyi keväällä 2017 ja sen rahoittajana on Suomen Kulttuurirahasto. Hanketta johtaa dosentti, FT Ville Kivimäki, ville.kivimaki at tuni.fi, 050 318 6121

Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA)
DELTA-hankkeessa toteutetaan suuriin tietokantoihin perustuvia datavisualisointeja lisätyn todellisuuden sovelluksissa. Sovellusten aiheet liittyvät toisen maailmansodan historiaan Suomessa ja ne pohjautuvat STASKO-hankkeessa tuotettuihin aineistoihin. DELTA käynnistyi tammikuussa 2018 ja siinä yhdistyy vahva viestintätieteellinen, historiatieteellinen ja tietotekninen osaaminen. Hankkeen rahoittajana on Viestintäalan tutkimussäätiö ja sitä johtaa yliopistonlehtori, YTT Anssi Männistö, anssi.mannisto at tuni.fi, 050 420 1492.