Julkaisut

Stasko- ja Delta-hankkeiden yhteydessä tai aineistojen perusteella tehtyjä artikkeleita ja julkaisuja.

Kivimäki, Ville (2018). ”Sota sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä: Toinen maailmansota ja uusi sotahistoria suomalaisissa väitöstutkimuksissa”, yhdessä Tiina Kinnusen kanssa, Historiallinen Aikakauskirja 116 (2018): 4, 373–383.

Kivimäki, Ville (2018). ”Raskaat numerot: Sodissa 1939–1945 kuolleet”, teoksessa Mikko Karjalainen, päätoim., Suomen puolustusvoimat 100 vuotta. Helsinki: Edita (2018), 378–383.

Kivimäki, Ville (2019). ”Sankariuhri ja kansakunta: Suomalaiset sotakuolemat 1939–1945”, teoksessa Ilona Pajari, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen & Kirsi Kanerva, toim., Suomalaisen kuoleman historia. Helsinki: Gaudeamus (2019), 277–310.

Kivimäki, Ville (2019). ”Sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria 1939–1945”, Sotahistoriallinen Aikakauskirja 39 (2019), 46–60.

Kivimäki, Ville (2019). ”Sodan synnyttämä maakunta (1936–1952)”, teoksessa Jyrki Paaskoski & Anu Talka, toim., Rajamaakunta: Etelä-Karjalan historia II. Helsinki: Edita (2019), 279–437.

Kivimäki, Ville & Männistö, Anssi (2016). Sodan särkemä arki. Helsinki: WSOY.

Männistö, Anssi (2020). ”Virtuaalitodellisuus-aineistojen ja interaktiivisen geomedian käytettävyys lukion historianopetuksessa”, Kasvatus & Aika, 14 (2020): 2, 141–158.

Taskinen, Ilari (2021). Social lives in letters. Finnish soldiers’ epistolary relationships, intimate practices, and emotionality in World War II. Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2021 (Tulossa).