Työpajat

Yksi STASKO-hankkeen tavoitteista on hyödyntää siinä tuotettua tutkimustietoa lukion historian opetuksessa. Taustalla ovat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

Olisiko meidän helpompi kohdata oman aikamme sotia pakenevien ihmisten hätä, jos pystyisimme paremmin ymmärtämään, miten sotakokemukset vaikuttavat tavallisten ihmisten elämään ja mieliin? Millä areenoilla ja välineillä tätä ymmärrystä voisi pyrkiä rakentamaan? Voisiko yksilötason kokemuksia avaavien historiallisten data-aineistojen avulla nostaa historiallisen empatian vahvistamisen laajemminkin yleissivistävän koulutuksen agendalle?

Toteutimme hankkeessa kaksi historiallisen empatian työpajaa lukion historian opettajien kanssa: Ensimmäinen pidettiin Tampereella keväällä 2018, ja toinen Mikkelissä lokakuussa 2018. Työpajojen tarkoitus oli:

1) keskustella uuden historiatiedon pedagogisista käyttömahdollisuuksista,
2) testata tapoja käsitellä historiallista empatiaa opetuksen sotiin liittyvissä aiheissa ja
3) ideoida yhdessä lukion opettajien kanssa historiallisen empatian opettamisen tueksi soveltuvaa oppimateriaalia.

Ryhmät kokoontuivat kahdesti. Kolmas tapaaminen on ryhmien yhteinen seminaari (2021), joka avataan myös laajemmalle yleisölle. Työpajojen koollekutsumisessa yhteistyökumppaninamme on Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry paikalliskerhoineen.

Tampereen työpaja
27. huhtikuuta–18. toukokuuta 2018 klo 9.30–16.30
Työpajaan osallistui 13 lukion historian opettajaa.

Mikkelin työpaja
12. lokakuuta–23. marraskuuta 2018 klo 9.00–16.00
Työpajaan osallistui 8 lukion historian opettajaa.

Työpaja olivat maksuttomia, mutta edellyttivät osallistumista hankkeessa kehitettävien sovellusten testaamiseen ja arviointiin sekä tutkimuskyselyihin ja -haastatteluihin. Työpajan vetäjinä olivat STASKO-hankkeen tutkijat.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Satu Seppä, satu.seppa at tuni.fi, 040 190 4131