Verkostot

STASKO- ja DELTA-hankkeet ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Hankkeet toimivat Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan Tutkimuskeskus Cometissa ja niillä on laaja yhteistyöverkosto.

Sota-ajan kirjekokoelman osalta tutkimustyö jatkuu DIGIKÄKI: Digitaalinen historia ja käsinkirjoitetut aineistot -hankkeessa, jossa käsinkirjoitettuja kirjeitä muutetaan digitaaliseksi tekstiksi ja analysoidaan uusilla digitaalisten ihmistieteiden menetelmillä.

Yhteistyökumppanit:
Sodan ja rauhan keskus Muisti / Päämajamuseo
Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö
Suomen Akatemian tutkimushanke ”Muuttuvien työtehtävien tukeminen digitaalisissa ympäristöissä sumeiden merkkijonomenetelmien avulla”, dosentti Heikki Keskustalo
TAUCHI – Tampere Unit for Computer-Human Interaction
Sotapolku.fi
CTRL Reality

Aineistot:
Kansallisarkisto
Sotamuseo / Puolustusvoimien kuva-arkisto
Tampereen yliopiston kansanperinteen arkisto