Stasko

Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa (STASKO)

Tutkimme hankkeessa Suomen historiaa toisessa maailmansodassa hyödyntäen suuria tietokanta-aineistoja. Käytössämme on neljä tietokantaa:

1. TK-kuvaajien ottamat valokuvat ja niiden metadata (noin 160 000 kuvaa)
2. Sota-ajan kirjekokoelma (noin 40 000 kirjettä ja postikorttia)
3. Kansallisarkiston kokoama sodan aikana puolustusvoimien palveluksessa menehtyneitä henkilöitä koskeva tietokanta (noin 95 000 henkilöä)
4. Kansallisarkiston sota-ajan kantakorttikokoelmasta muodostettava ”pienoisarmeija” 1939–1945 (noin 3500 kantakorttia)

STASKO:ssa rakennamme, tutkimme, järjestämme ja yhdistelemme näitä aineistoja. Niiden kautta pyrimme laajentamaan ymmärrystä toisesta maailmansodasta inhimillisenä ilmiönä sekä luomaan uudenlaista kuvaa suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta sotavuosina ja niiden jälkeen. Esitämme tutkimustuloksemme nykyaikaisia datavisualisointeja hyödyntäen.

Hankkeeseen liittyy vahva pedagoginen ote. Tutkimuksen tuloksia ja tulkintoja kehitetään lukion opettajille suunnatuissa osallistavissa työpajoissa Tampereella ja Mikkelissä. Lisäksi suunnittelemme uusia museopedagogisia menetelmiä eläytyä sodan aikana eläneiden ihmisten arkeen ja mielenmaisemaan.

STASKO:n taustalla on historiantutkimuksen aineistojen kiinnostava muutoskohta. Perinteisten lähdemateriaalien rinnalle ovat tietotekniikan kehittymisen myötä nousseet laajat digitaaliset aineistot. Tekninen kehitys tekee mahdolliseksi yhdistää ja analysoida keskenään yhä monipuolisempia, suuria aineistokokonaisuuksia. Kiinnostavana haasteena on käyttää valtavaa kvantitatiivista dataa myös laadullisesti sodan kokemus- ja tunnehistorian tutkimuksessa. Vastaavasti myös tavat esittää historiallista tietoa ovat muutoksessa. Verkkojulkaisemisen lisäksi tällä on merkitystä muun muassa koulujen opetustyössä ja uudenlaisissa museoympäristöissä.

Hankkeen kesto: 2017–2020

Rahoittaja: Suomen Kulttuurirahasto

Tutkimusryhmä:
Dosentti, FT Ville Kivimäki (SOC), hankkeen vastuullinen johtaja: ville.kivimaki at tuni.fi, 050 318 6121
Yliopistonlehtori, YTT Anssi Männistö (ITC), kuvatietokanta, visualisoinnit
Väitöskirjatutkija, FM Ilari Taskinen (SOC), kirjetietokanta
Suunnittelija, YTM Satu Seppä (Tutkimuskeskus COMET), työpajat
Tutkimusapulaiset: Katariina Eskola, Vikke Niemi, Miiko Siivonen ja Siiri Simpanen.