Delta

Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA)

DELTA-hankkeessa toteutettiin suuriin tietokantoihin perustuvia datavisualisointeja sekä lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden sovelluksia. Nämä aineistot havainnollistavat historiallisen tiedon, journalismin ja viestinnän uusia esitysmuotoja. Aineistoja voidaan hyödyntää myös esimerkiksi historian opetuksessa ja journalismissa.

DELTA:n visualisoinnit perustuvat STASKO-hankkeessa jalostettuihin tietokantoihin, joita täydennetään muulla arkistoaineistolla. Visualisointeja on ollut toteuttamassa laaja, monitieteinen tutkimusryhmä. DELTAn visualisointeja olivat:

  • Virtuaalitodellisuusympäristöön (VR) toteutettu vartiopaikkapeli.VR-ympäristössä esitetty, sodassa kaatuneiden suomalaisten päivittäistä määrää esittävä datavisualisointi
  • Verkossa julkaistava, interaktiivinen geomediasovellus, jossa sodassa kaatuneiden määrät esitetään päivittäin kasvavina kotikuntakohtaisina pylväinä koko Suomen 3D-karttanäkymässä.
  • Lisätyn todellisuuden (AR) sovellus. Se sijoittuu marsalkka Mannerheimin sodanaikaiseen työhuoneeeen Mikkelin Päämajamuseossa ja se katsotaan ja koetaan Microsoftin Hololens-tietokoneella paikan päällä.

STASKO- ja DELTA-hankkeissa toteutetut datavisualisoinnit sekä AR- ja VR-sovellusten demot esitellään tarkemmin omalla verkkosivulla.

Hankkeen kesto: 2018

Rahoittaja: Viestintäalan tutkimussäätiö

 sTutkimusryhmä ja sen osahankkeiden vetäjät:
Yliopistonlehtori, YTT Anssi Männistö (TAU/ITC/journalistiikka), hankkeen vastuullinen johtaja: anssi.mannisto at tuni.fi, 050 420 1492
Dosentti, FT Ville Kivimäki (TAU/SOC), historiatiedon asiantuntija
Professori, Markku Turunen (TAU/ITC/TAUCHI): VR-demon sekä geomedia- ja VR-datavisualisointien tuotannon ohjaus, käyttäjätutkimus
FT Jaakko Hakulinen, geomedia-visualisointien toteutus
CTRL Reality oy, Teijo Lehtonen, AR-demon tuotanto
Amanuenssi, FM Olli-Pekka Leskinen, (Päämajamuseo | Mikkelin kaupungin museot)
Suunnittelija, YTM Satu Seppä (TAU/Tutkimuskeskus COMET), oppimateriaalit, opettajayhteistyö