Julkaisutoiminta

TULES-tutkimuksen vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit löytyvät TUNICRIS-portaalista:

» https://researchportal.tuni.fi/en/organisations/department-of-musculoskeletal-diseases/publications/

TULES-tutkimuksen väitöskirjat sekä lääketieteen opiskelijoiden syventävien opintojen opinnäytteet julkaistaan Trepossa eli Tampereen yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa. TULES-tutkimuksen väitöskirjat ja opinnäytteet löytyvät erikseen listattuna alhaalta:

» Väitöskirjat

» Syventävät opinnot