Projektit - Plastiikkakirurgia

Vamman ja tulehduksen vaikutus alaraajan verisuonten seinämään, sen soluihin ja niiden toimintaan

Kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa tutkitaan alaraajan avomurtuman ja infektioiden vaikutusta valtimon ja laskimon seinämään. Yhteistyö Karoliinisen instituutin kanssa.

Yhteyshenkilö: Dosentti Ilkka Kaartinen

Diabeettinen jalkainfektio ja amputaatiot

Laaja tutkimuskokonaisuus selvittää diabeettisen jalkainfektion ja diabeetikoiden amputaatioiden hoitotuloksia, vaikutusta elinajan ennusteeseen, sekä toimintakykyä ja elämänlaatua.

Yhteyshenkilöt: Dosentti Ilkka Kaartinen ja LT Juha Kiiski

Alaraajavammojen rekontruktiot

Tutkimuksessa selvitetään alaraajan avomurtumien ja ortopedisten toimenpiteiden yhteydessä tehtävien plastiikkakirurgisten korjausleikkausten tuloksia retrospektiivisesti ja prospektiivisesti.

Yhteyshenkilöt: LT Juha Kiiski, Dosentti Ilkka Kaartinen

Rinnan korjausleikkaukset alavatsakielekkeellä

Prospektiivisessa seurantatutkimuksessa selvitetään alavatsakielekkeellä tehtyjen rinnan korjausleikkausten vaikutusta kielekkeen ottokohdan lihasten ja tukikudosten toimintaan.

Yhteyshenkilöt: LT Marja Majava, Ilkka Kaartinen

Sarkoomapotilaiden toimintakykymittareiden validointi

Etenevässä tutkimuksessa selvitetään kahden erilaisen toimintakykymittarin luotettavuutta ja toimivuutta sarkoomapotilaiden toimintakyvyn mittaamisessa.

Yhteyshenkilö: LT Juha Kiiski

Kehonkoostumuksen vaikutus lantion sarkoomapotilaiden hoitotuloksiin

Tutkimuksessa selvitetään vartalon kehonkoostumuksen vaikutusta lantion luusarkoomapotilaan hoitotuloksiin ja komplikaatioiden esiintyvyyteen.

Yhteyshenkilö: LT Juha Kiiski, LT Otso Arponen

Rasvansiirto syöpähoidetun rinnan kudospuutoksen ja sädehoitofibroosin hoidossa

Tutkimuksessa selvitetään rasvasiirteen ja siihen yhdistetyn kasvutekijän vaikutusta sädehoitofibroosin paranemiseen, arpikipuun ja elämänlaatuun.

Yhteyshenkilö: LT Johanna Palve

Infrapunakuvauksen käyttö mikrovaskulaarisen alavatsakielekkeen suunnittelussa ja seurannassa

Tutkimuksessa selvitetään infrapunakuvantamisen soveltuvuutta mikrovaskulaarisen kielekkeen suunnittelussa, leikkauksenaikaisessa arvioinnissa ja leikkauksenjälkeisessä seurannassa.

Yhteyshenkilö: LT Johanna Palve

Ihosyövät Pirkanmaalla

Tutkimuksessa selvitetään melanoomien, okasolusyöpien ja tyvisolusyöpien esiintyvyyttä, hoitoa ja ennustetta. Kyseessä on kymmenen vuoden seurantatutkimus. Yhteistyö ihotautiklinikan kanssa.

Yhteyshenkilö: LT Johanna Palve

Rintarekonstruktio-tutkimus

Retrospektiivisessä tutkimuksessa selvitetään Pirkanmaalla tehtyjen rintarekonstruktioiden määrää, kustannuksia, komplikaatioita ja riskitekijöitä.

Yhteyshenkilö: LT Johanna Palve

Reduktioplastia-tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään rintojen pienennysleikkausten kustannuksia, komplikaatioita ja riskitekijöitä.

Yhteyshenkilö: LT Johanna Palve

Rectus-diastaasi-tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään diastaasileikkausten tuloksia, hoitokäytäntöjä sekä mahdollista geneettistä taustaa diastaasin syntymiselle. Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa.

Yhteyshenkilö: LT Johanna Palve

Rasvansiirto syöpähoidetun rinnan kudospuutoksen ja sädehoitofibroosin hoidossa

Tutkimme rasvansiirteen ja siihen kombinoidun PRP:n vaikutuksia syöpähoidetun rinnan verenkiertoon, kipuun ja sädehoitofibroosiin sekä elämänlaatuun ja kehonkuvaan. Prospektiivinen tutkimus.

Yhteyshenkilöt: LT Katriina Joensuu ja LT Johanna Palve

TRUTH-tutkimus: Alipaineimuhoidolla saavutettavat edut ihonsiirreleikkauksen jälkeen ja merkitys kustannuksiin sekä elämänlaatuun

Prospektiivinen satunnaiskontrolloitu tutkimus. Vertailemme alipaineimun ja perinteisen haavasidoksen eroja ihonsiirteen vaskularisoitumiseen kliinisesti ja histologisesti. Yhteistyö Keski-Suomen Keskussairaalan kanssa.

Yhteyshenkilö Tays: LT Katriina Joensuu

Rintakehän maskulinisoivan kirurgian vaikutus transmiehen elämänlaatuun ja kehonkuvaan – prospektiivinen tutkimus Tampereen yliopistollisessa sairaalassa leikattavilla potilailla

Tutkimme rintakehäleikkauksen tulevien transmiesten elämänlaatua ja kehonkuvaa ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. Yhteistyö HUS:n kanssa.

Yhteyshenkilö: LT Katriina Joensuu