Tekonivelsairaala COXA

Coxan tieteellinen tutkimus kansainvälistä huipputasoa

Coxan perustamisesta lähtien on ollut selvää, että Pohjoismaiden suurimmassa tekonivelkirurgisessa yksikössä tutkimustoiminnalla on merkittävä rooli sekä laadunvarmistajana omalle toiminnalle että uuden tiedon tuottajana maailmanlaajuisesti.

Tieteellinen tutkimus on nostettu tärkeäksi osaksi Coxan toimintaa. Suuret leikkausmäärät antavat meille hyvät lähtökohdat tehdä korkealaatuista kansainvälistä tiedetyötä. Samalla opimme alastamme jatkuvasti ja voimme tarjota laadukkaita leikkausmenetelmiä, jotka ovat varmasti ajan tasalla.

”Coxan korkeatasoinen tutkimus mahdollistaa tiedon hankkimisen ja välittämisen maailmanlaajuisen tiedeyhteisön kanssa”

Vahvasta panostuksesta tutkimukseen syntyy lääketieteen opiskelijoiden opinnäytetöitä, tekonivelkirurgisia väitöskirjoja ja diplomitöitä. Myös hoitotieteellisten opinnäytetöiden tekeminen on mahdollista.

Coxan tutkimus mediassa:

Lääkärilehti 22.1.2020: Työikäisten polven tekonivelleikkaus kannattaa 

STT 26.8.2017: Tärkeimmät tekoniveltutkimukset nyt kaikkien saatavilla