Syventävät opinnot

Ortopedia

Leppäkoski, Antti (2020): Polven nivelrikon esiintyvyys eturistisidevammapotilailla vähintään 10 vuoden seurannassa – kirjallisuuskatsaus 1980-2019 kirjallisuudesta
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/120222

Huuskonen, Topi (2018): Värttinäluun alaosan murtumien levytyshoitojen uusintaleikkausten riski TAYSin alueella
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/103055

Kannisto, Veera (2018): Elimistössä liukenevien ja metallisten interferenssiruuvien vertailu Hamstring-jännesiirteellä tehdyssä polven eturistisiteen korjausleikkauksessa
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/98388

Kivikoski, Antti (2011): Polven dislokaatiot Tampereen yliopistollisessa sairaalassa
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/76668

Saarinen, Harri (2011): DISTAALISTEN TIBIAMURTUMIEN MINI-INVASIIVINEN HOITO MEDIAALISILLA LUKKOLEVYILLÄ
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/76659

Plastiikkakirurgia

Salonen, Katariina (2016): Transsukupuolisten rintaleikkaukset Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/98711

Käsikirurgia

Turpeinen, Tomi (2014): Tays:n käsikirurgian osastolla hoidetut käsi-infektiot vuosina 2009 – 2012
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/95024

Ranta, Tomi (2014): Klapikonevammojen hoito TAYS:n alueella 2012-2013: Terveystaloustiedettä ja katsaus potilasmateriaaliin
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/96118

COXA

Mölsä, Jaakko (2020): Lonkan tekonivelen ympäryskudoksissa todettavat kudosreaktiot MoP- ja CoC-liukupareilla: Analyysi vuosien 2014–2015 revisioleikkauksista Tekonivelsairaala Coxassa
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/119342

Rauma, Juuso (2019): Pitkittynyt kipu polven tekonivelleikkauksen jälkeen : prospektiivinen kohorttitutkimus
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/117265

Vahe, Ilona (2018): Etenevät magneettilöydökset kokometallisten lonkan tekonivelten seurannassa
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/102894

Hevonkorpi, Teemu (2015): Retrospektiivinen kohorttitutkimus polven sementittömästä unilateraalisesta Oxford-tekonivelestä Coxassa vuosina 2010-2012
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/98042

Lagus, Jaakko (2018): Polven tekonivelleikkauksen arkivaikuttavuus valikoitumattomassa potilasaineistossa Tekonivelsairaala Coxassa – prospektiivinen seurantatutkimus
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/98770