Projektit - Ortopedia

Nordic Innovative Trial to Evaluate osteoPorotic fractures

NITEP-tutkimusryhmä (Nordic Innovative Trial to Evaluate osteoPorotic fractures) on tutkinut vuodesta 2009 yläraajanmurtumien hoitoa ja yleisyyttä. Se on saanut Suomen Akatemian hankerahoituksen kahteen kertaan (Minna Laitinen 2013 ja Ville Mattila 2018). Tähän Tampere-vetoiseen tutkimuskollaboraatioon kuuluu keskuksia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Virosta. Tällä hetkellä kliinisiä satunnaistettuja tutkimuksia on meneillään olkaluun yläosan murtumasta ja rannemurtumasta.

Yhteyshenkilöt: Ville Mattila, Antti Launonen

Lisätietoa NITEP:n nettisivuilta: www.nitep.eu

Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutus päivystyshoitoon ja leikkaustoimintaan

Tämän yhteistyönä toteutetun monikeskustutkimuksen tarkoitus on selvittää COVID-19-pandemian sekä tähän liittyvien yhteiskunnallisten rajoitusten ja terveydenhuollon valmiustoimenpiteiden vaikutusta päivystyksellisen hoidon tarpeeseen ja leikkaustoimintaan suomalaisessa väestössä.

Yhteyshenkilö: prof Ville Mattila

Lisätietoa projektista

Monivammatutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää teholla hoidettujen monivammapotilaiden ennustetta, elämänlaatua, työhönpaluuta ja hoidon kustannuksia. Tutkimustyössä käytetään osittain hyödyksi vuonna 2015 perustettua Tampereen yliopistollisen sairaalan traumarekisteriä. Monivammatutkimuksen osalta yhteistyötä on tehdään niin kotimaassa (mm. Keski-Suomen keskussairaala, Mikkelin keskussairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala) kuin ulkomaillakin (mm. Saksan TR-DGU rekisteriyhteistyö).

Yhteyshenkilö: Antti Riuttanen

Lisätietoa projektista

Tieteellisen tutkimusnäytön siirtyminen käytäntöön

Tämän kansainvälisen yhteistyöprojektin tarkoituksena on selvittää muutoksia tavallisten tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ja vaivojen leikkaushoidossa. Olemme kiinnostuneita siitä miten uudet korkeatasoiset satunnaistetut hoitotutkimukset muuttavat ortopedien hoitokäytäntöjä. Ruotsista mukana on Karoliininen instituutti ja Socialstyrelsen.

Yhteyshenkilö: professori Ville Mattila

Lisätietoa projektista

TOoShaDe – Jaettu päätöksenteko ortopediassa ja traumatologiassa

Tämän tutkimusprojektin tarkoitus on edistää tietoutta jaetusta päätöksenteosta sekä tehdä kliinistä, vertailevaa tutkimusta aiheeseen liittyen.

Yhteyshenkilöt: LT, dos Aleksi Reito ja LT, dos Antti Launonen

Lisätietoa projektista

ReWOrth – Reproducibility and Value Within Orthopaedics and Traumatology Research

ReWOrth -tutkimusryhmän tarkoitus on tehdä ortopedian alan metatutkimusta (”research on research””) ja pyrkiä tuomaan esille toistettavuuden kannalta tärkeitä metodologia ongelmia ortopedian alalla. Lisäksi tutkimusryhmä pyrkii selvittämään miten ortopedinen tutkimus tuottaa arvoa potilaille ja terveydenhuollolle..

Yhteyshenkilö: LT, dos Aleksi Reito

Lisätietoa projektista

Lower and upper limb injuries, diseases and post-injury rehabilitation and treatment (LIMPER) – Tutkimus ala- ja yläraajamurtumista, sairauksista ja vamman jälkeisestä kuntoutuksesta

LIMPER-tutkimusryhmän tarkoitus on selvittää ylä- ja alaraajavammojen sekö sairauksien hoidon ja erityisesti leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen merkitystä potilaiden toipumiselle.

Lisätietoa projektista

Patellaluksaatiotutkimus

Tämän tutkimuskokonaisuuden tavoite on selvittää primäärin traumaattisen patellaluksaation optimaalista hoitoa ja toisaalta kartoittaa liitännäisrustovaurioiden ilmaantuvuutta ja niiden vaikutusta ennusteeseen.

Yhteyshenkilö: LL Essi Salonen

Lannerangan luudutusleikkausten vaikuttavuus

Väitoskirjaprojektissa tutkitaan lannerangan luudutusleikkausten vaikuttavuutta sekä pitkäaikaistuloksia.

Lisätietoa projektista ja julkaisut

Yhteyshenkilö: LL Leevi Toivonen

Jalkaterän osteotomiatutkimus

Tässä tutkimuskokonaisuudessa verrataan uuden tyyppisen biohajoavan ruuvin ja titaanisen ruuvin kykyä kiinnittää osteotomia jalkateräluuleikkauksissa sekä selvitetään biohajoavan pinnin luotettavuus Chevron osteotomiassa. Lisäksi tässä tutkitaan nilkkaleikkauksessa käytettävien metalliruuvien ja levyjen poistomääriä.

Yhteyshenkilöt: LL Nikke Partio, Dos. Heikki Mäenpää

Lisfranc-RCT

Tämä keskijalkaterän murtuman (Lisfranc-vamman) hoitoa selvittävä kansallinen monikeskustutkimus vertaa operatiivista ja konservatiivista hoitoa CT:llä varmennetussa Lisfranc-vammassa.

Yhteyshenkilö: Dos. Heidi Haapasalo

Yhteistyöprojektit

POSITIF (Prosthesis versus Osteosynthesis in Treatment of Intra-articular Fractures of Proximal Tibia) RCT

Satunnaistetun monikeskustutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kumpi on parempi sääriluun yläosan nivelpinnan murtuman hoitovaihtoehto yli 65-vuotiailla potilailla, polven tekonivelleikkaus vai murtuman hoito levytyksellä. Tutkimuksesta vastaa professori Juha Paloneva Keski-Suomen Keskussairaalassa. TAYS sekä Tekonivelsairaala Coxa ovat mukana yhtenä tutkimuskeskuksena. Lisäksi tutkimukseen osallistuu Oulun Yliopistollinen Sairaala.

Yhteyshenkilö: LL Valtteri Tapper (valtteri.tapper@pshp.fi)