Projektit - Käsikirurgia

Dupuytren-kontraktuura RCT (DETECT)

Monikeskustutkimuksessa vertaillaan kämmenen kalvokutistuman (Dupuytren kontraktuura) eri hoitostrategioiden tuloksia ja kustannusvaikuttavuutta.

Lisätietoa tutkimuksesta

Yhteyshenkilöt: LL Mikko Räisänen, Dos. Olli Leppänen

Koukistajajännekorjauksen mekaniikka

Kokeellinen tutkimussarja selvittää koukistajajänteen korjauksiin keskeisesti liittyviä mekaanisia ilmiöitä ja korjauksessa käytettävien tekniikoiden mekaanisia ominaisuuksia.

Yhteyshenkilöt: LT Lasse Linnanmäki, Dos. Olli Leppänen

Kyynärnivelen nivelrikon hoito tähystyskirurgialla

Tähystyskirurgiset (artroskopia) toimenpiteet ovat vakiintunut kyynärnivelen nivelrikon kirurgisen hoidon menetelmiksi. Tutkimussarjassa on arvioitu aikaisempien potilaiden hoidon tuloksia ja tutkimuksen etenevässä osiossa arvioidaan järjestelmällisesti potilaiden hoidon tuloksia.

Yhteyshenkilö: LL Margit Karelson

Käden hermovammat

Sormien tunto on keskeistä käden toiminnalle. Tutkimuksessa kehitetään hermovammojen hoitoa arvioimalla hermovammojen erilaisten hoitojen tuloksia ja tutkimalla tunnottomuuden vaikutusta käden toimintaan yksityiskohtaisesti.

Yhteyshenkilöt: LL Patrick Luukinen, Dos. Jarkko Jokihaara

Märkäinen jännetupin tulehdus RCT

Bakteerin aiheuttaman jännetupin tulehduksen hoito on kirurginen puhdistus. Tutkimuksessa vertaillaan leikkauksen jälkeisiä hoitovaihtoehtoja.

Yhteyshenkilö: Dos. Olli Leppänen

Olkahermopunoksen syntymävaurio

Olkahermopunoksen syntymävaurion (Erbin pareesi) arvioiminen ja hoito aloitetaan heti syntymän jälkeen. Tutkimuksessa kerätään tietoa keskeisten kirurgisten hoitojen tuloksista.

Yhteyshenkilöt: LL Pasi Paavilainen, Dos. Jarkko Jokihaara

Peukalon tyvinivelen nivelrikko RCT

Peukalon tyvinivelen (CMC1) nivelrikko on yleinen vaiva. Monikeskustutkimuksessa arvioidaan sen kirurgisen hoidon tuloksia.

Yhteyshenkilö: Dos. Jarkko Jokihaara

Pollikisaatio

Mikäli synnynnäisen käsianomalian vuoksi peukalo ei ole kehittynyt toimivaksi, voidaan etusormi siirtää peukalon asemaan (pollikisaatio). Tutkimus selvittää pollikisaatio-leikkausten tuloksia pitkällä seuranta-ajalla.

Yhteyshenkilö: LL Camilla Hellevuo

Synnynnäiset yläraajan poikkeavuudet

Laajassa seurantatutkimuksessa arvioidaan järjestelmällisesti kaikkia synnynnäisiä yläraajan anomalioita ja niiden hoidon vaikutuksia syntymästä aikuisikään saakka.

Yhteyshenkilö: Dos. Jarkko Jokihaara

Varvassiirteet

Varpaan siirto sormeksi on erityinen toimenpide, jota voidaan hyödyntää jos synnynnäisesti kädessä on vain yksi sormi tai ei lainkaan sormia. Tutkimuksessa arvioidaan monipuolisesti varpaan siirron vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Yhteyshenkilö: LL Camilla Hellevuo

Yläraajan amputaatiot

Tutkimushankkeessa selvitetään yläraajan traumaattisten amputaatioiden hoitoa ja tuloksia. Yhtenä tutkimuslinjana on amputoituneen yläraajan protetisaation arvioiminen.

Yhteyshenkilöt: LT Anniina Ukkola, Dos. Jarkko Jokihaara